THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê dãy số 81 Miền Trung đài(1-2) từ ngày: 09/02/2020 - 10/03/2020

Phú Yên
09/03/2020
Giải tư:   47504 - 53781 - 94903 - 04698 - 05753 - 01313 - 50654
Khánh Hòa
08/03/2020
Giải tư:   17272 - 56681 - 27120 - 19149 - 83742 - 96280 - 22865
Đà Nẵng
04/03/2020
Giải sáu:  4963 - 7358 - 8981
Khánh Hòa
01/03/2020
Giải tư:   72138 - 05381 - 78511 - 63678 - 62880 - 19814 - 26422
Quảng Ngãi
29/02/2020
Giải tư:   03585 - 36781 - 57613 - 13964 - 18697 - 21170 - 96615
Ninh Thuận
28/02/2020
Giải ba:   86381 - 41598
Giải tư:   50741 - 88581 - 96364 - 49243 - 05874 - 47704 - 02682
Đắk Lắk
25/02/2020
Giải tám:   81
Bình Định
20/02/2020
Giải tư:   01938 - 51234 - 27126 - 40417 - 01703 - 42063 - 97381
Khánh Hòa
19/02/2020
Giải tư:   77281 - 40978 - 62678 - 62506 - 43610 - 72490 - 75614
Giải bảy:  381
Phú Yên
17/02/2020
Giải tư:   59281 - 36267 - 18366 - 65376 - 42192 - 18206 - 14305
Khánh Hòa
16/02/2020
Giải ba:   10308 - 80581
Đà Nẵng
15/02/2020
Giải ba:   79362 - 40381
Ninh Thuận
14/02/2020
Giải tám:   81
Khánh Hòa
12/02/2020
Giải ĐB:    857781
Thừa T. Huế
10/02/2020
Giải ĐB:    986281
Kon Tum
09/02/2020
Giải tư:   11681 - 10324 - 57006 - 38036 - 99732 - 78312 - 73104

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 22/10/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

39 ( 5 Lần ) Không tăng
74 ( 4 Lần ) Tăng 2
87 ( 4 Lần ) Tăng 1
30 ( 3 Lần ) Không tăng
31 ( 3 Lần ) Tăng 2
35 ( 3 Lần ) Giảm 1
62 ( 3 Lần ) Giảm 1
63 ( 3 Lần ) Tăng 1
72 ( 3 Lần ) Không tăng
80 ( 3 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

39 ( 7 Lần ) Tăng 1
74 ( 6 Lần ) Tăng 2
80 ( 6 Lần ) Không tăng
10 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Không tăng
35 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Tăng 1
67 ( 5 Lần ) Giảm 1
72 ( 5 Lần ) Không tăng
87 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

39 ( 4 Ngày ) ( 7 lần )
63 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
87 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 13 ngày )
88      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
14      ( 11 ngày )
47      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 1
0 12 Lần 0
7 Lần 0
1 13 Lần 1
7 Lần 0
2 12 Lần 1
19 Lần 1
3 11 Lần 2
9 Lần 5
4 14 Lần 3
7 Lần 4
5 7 Lần 3
17 Lần 1
6 5 Lần 4
15 Lần 2
7 10 Lần 4
11 Lần 4
8 9 Lần 3
10 Lần 4
9 15 Lần 1