THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)

00
   1.19% (3 lượt)
01
   0.79% (2 lượt)
02
   1.19% (3 lượt)
03
   1.59% (4 lượt)
05
   0.79% (2 lượt)
06
   0.79% (2 lượt)
07
   0.40% (1 lượt)
08
   0.40% (1 lượt)
09
   2.38% (6 lượt)
10
   1.19% (3 lượt)
11
   1.19% (3 lượt)
12
   0.40% (1 lượt)
13
   0.40% (1 lượt)
14
   1.59% (4 lượt)
15
   0.40% (1 lượt)
16
   2.38% (6 lượt)
17
   0.79% (2 lượt)
18
   0.40% (1 lượt)
19
   1.59% (4 lượt)
20
   0.79% (2 lượt)
21
   1.59% (4 lượt)
22
   0.40% (1 lượt)
23
   1.19% (3 lượt)
24
   0.79% (2 lượt)
25
   0.79% (2 lượt)
27
   1.19% (3 lượt)
28
   1.98% (5 lượt)
29
   0.40% (1 lượt)
30
   0.79% (2 lượt)
31
   1.19% (3 lượt)
32
   0.79% (2 lượt)
33
   1.19% (3 lượt)
34
   1.19% (3 lượt)
35
   1.59% (4 lượt)
36
   1.19% (3 lượt)
37
   1.98% (5 lượt)
38
   0.40% (1 lượt)
39
   1.19% (3 lượt)
40
   0.40% (1 lượt)
41
   1.98% (5 lượt)
42
   0.79% (2 lượt)
43
   2.78% (7 lượt)
44
   1.19% (3 lượt)
45
   0.40% (1 lượt)
46
   0.40% (1 lượt)
47
   0.79% (2 lượt)
48
   1.59% (4 lượt)
49
   0.79% (2 lượt)
50
   0.79% (2 lượt)
51
   1.19% (3 lượt)
52
   0.40% (1 lượt)
54
   1.19% (3 lượt)
55
   0.40% (1 lượt)
56
   0.79% (2 lượt)
57
   1.59% (4 lượt)
58
   1.19% (3 lượt)
59
   0.40% (1 lượt)
60
   0.79% (2 lượt)
61
   0.40% (1 lượt)
62
   0.40% (1 lượt)
64
   0.79% (2 lượt)
65
   1.19% (3 lượt)
66
   0.40% (1 lượt)
67
   0.79% (2 lượt)
68
   1.98% (5 lượt)
69
   1.98% (5 lượt)
70
   0.40% (1 lượt)
71
   0.40% (1 lượt)
72
   1.19% (3 lượt)
73
   1.19% (3 lượt)
74
   1.59% (4 lượt)
75
   0.40% (1 lượt)
76
   1.59% (4 lượt)
77
   1.59% (4 lượt)
78
   1.19% (3 lượt)
79
   1.19% (3 lượt)
80
   0.40% (1 lượt)
81
   1.98% (5 lượt)
82
   0.40% (1 lượt)
83
   1.19% (3 lượt)
84
   0.79% (2 lượt)
85
   1.59% (4 lượt)
86
   1.59% (4 lượt)
87
   0.79% (2 lượt)
88
   0.40% (1 lượt)
89
   1.59% (4 lượt)
90
   0.40% (1 lượt)
91
   1.19% (3 lượt)
92
   1.59% (4 lượt)
93
   0.40% (1 lượt)
94
   1.59% (4 lượt)
95
   1.98% (5 lượt)
96
   0.79% (2 lượt)
97
   1.59% (4 lượt)
98
   0.40% (1 lượt)
99
   0.40% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 14/08/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

94 ( 4 Lần ) Tăng 1
21 ( 3 Lần ) Tăng 1
36 ( 3 Lần ) Không tăng
43 ( 3 Lần ) Giảm 1
48 ( 3 Lần ) Tăng 1
68 ( 3 Lần ) Giảm 1
69 ( 3 Lần ) Không tăng
76 ( 3 Lần ) Không tăng
92 ( 3 Lần ) Tăng 1
95 ( 3 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

43 ( 7 Lần ) Không tăng
09 ( 6 Lần ) Không tăng
16 ( 6 Lần ) Giảm 1
28 ( 5 Lần ) Giảm 1
37 ( 5 Lần ) Không tăng
41 ( 5 Lần ) Không tăng
68 ( 5 Lần ) Giảm 1
69 ( 5 Lần ) Tăng 1
81 ( 5 Lần ) Tăng 1
95 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

43 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
69 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
21 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
48 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
94 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

04      ( 9 ngày )
26      ( 9 ngày )
63      ( 8 ngày )
53      ( 7 ngày )
07      ( 6 ngày )
22      ( 6 ngày )
46      ( 6 ngày )
59      ( 6 ngày )
88      ( 6 ngày )
98      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 1
0 8 Lần 4
10 Lần 3
1 12 Lần 3
9 Lần 1
2 11 Lần 1
12 Lần 0
3 10 Lần 1
11 Lần 1
4 13 Lần 5
7 Lần 2
5 10 Lần 1
12 Lần 0
6 12 Lần 4
13 Lần 1
7 9 Lần 1
10 Lần 3
8 11 Lần 2
15 Lần 2
9 12 Lần 2