Lô tô MB thứ 5 - Kết quả lô tô miền bắc thứ 5

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 14, 10
2 21, 26, 22, 24
3 38, 38, 32
4 41
5 57, 51, 54
6 68, 62, 63, 69, 60
7 74, 71, 77, 79, 79
8 -
9 94, 94

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 14/05/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 15, 12
2 28, 24
3 -
4 43, 46, 45, 45, 46, 42, 44
5 -
6 63, 65, 67
7 75, 71, 77, 71, 74, 72, 78
8 83, 81
9 93, 90

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 07/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 08
1 10, 13, 11, 17, 16, 16
2 25, 20, 27, 24
3 36, 34
4 44
5 56
6 66, 60
7 71, 78, 79
8 82, 83, 85
9 92, 91

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 30/04/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 05
1 16, 18, 19
2 22, 23
3 34, 33, 32, 37
4 42, 45
5 55
6 61, 69
7 71, 75, 72
8 83, 88, 80
9 92, 94, 95, 99

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 23/04/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 08, 09, 06, 03, 08
1 18, 18, 10
2 28, 22, 26, 23
3 31, 32
4 44, 46
5 58
6 62
7 70
8 86, 81
9 94, 90, 91, 95
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86