Thống kê loto 00-99 - Thống kê Lô tô từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.86% 7 lượt
01
1.73% 14 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
1.36% 11 lượt
07
1.60% 13 lượt
08
1.48% 12 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.49% 4 lượt
11
1.11% 9 lượt
12
1.48% 12 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
1.48% 12 lượt
15
0.74% 6 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
1.48% 12 lượt
18
0.25% 2 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
0.12% 1 lượt
21
1.23% 10 lượt
22
1.23% 10 lượt
23
1.60% 13 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
1.11% 9 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
0.62% 5 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.86% 7 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
0.74% 6 lượt
34
0.62% 5 lượt
35
1.60% 13 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.49% 4 lượt
38
1.48% 12 lượt
39
1.36% 11 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
0.99% 8 lượt
42
0.86% 7 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
1.60% 13 lượt
45
1.11% 9 lượt
46
0.62% 5 lượt
47
0.74% 6 lượt
48
0.99% 8 lượt
49
0.74% 6 lượt
50
1.23% 10 lượt
51
0.62% 5 lượt
52
1.11% 9 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
1.60% 13 lượt
56
1.11% 9 lượt
57
0.99% 8 lượt
58
0.62% 5 lượt
59
1.85% 15 lượt
60
0.49% 4 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.74% 6 lượt
64
0.62% 5 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
0.74% 6 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
1.48% 12 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
0.86% 7 lượt
75
1.36% 11 lượt
76
0.37% 3 lượt
77
0.49% 4 lượt
78
0.62% 5 lượt
79
1.48% 12 lượt
80
0.62% 5 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.86% 7 lượt
83
1.23% 10 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.62% 5 lượt
86
1.23% 10 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
1.36% 11 lượt
91
1.11% 9 lượt
92
1.36% 11 lượt
93
0.37% 3 lượt
94
0.49% 4 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
1.23% 10 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
0.86% 7 lượt

Ngoài thống kê lô tô từ 00 đến 99 chi tiết, nếu cần xem chi tiết thống kê giải đặc biệt khác, thống kê đầy đủ 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số các tỉnh hơn hãy chọn:

>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần

>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng

>> Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Ngoài ra anh em đừng quên nghiên cứu các thống kê sau:

>> Thống kê lô gan

>> Thống kê lô xiên

>> Thống kê lô kép

>> Thống kê lô đầu

>> Thống kê lô đít

>> Thống kê tần suất loto

>> TK chu kỳ