Thống kê loto 00-99 - Thống kê Lô tô từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
0.62% 5 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.48% 12 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
1.11% 9 lượt
11
1.60% 13 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
2.10% 17 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.36% 11 lượt
17
1.48% 12 lượt
18
0.62% 5 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.74% 6 lượt
24
0.99% 8 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.86% 7 lượt
29
1.11% 9 lượt
30
1.36% 11 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
0.62% 5 lượt
35
0.62% 5 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
0.99% 8 lượt
41
1.48% 12 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.37% 3 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
1.36% 11 lượt
50
0.74% 6 lượt
51
0.86% 7 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
1.36% 11 lượt
55
1.36% 11 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
0.86% 7 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.11% 9 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
1.11% 9 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.11% 9 lượt
71
1.73% 14 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.25% 2 lượt
74
0.62% 5 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
1.36% 11 lượt
78
0.62% 5 lượt
79
1.48% 12 lượt
80
1.36% 11 lượt
81
1.98% 16 lượt
82
0.74% 6 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
1.11% 9 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
1.23% 10 lượt
89
0.49% 4 lượt
90
0.62% 5 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.74% 6 lượt
93
0.49% 4 lượt
94
0.49% 4 lượt
95
1.48% 12 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
1.23% 10 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
0.49% 4 lượt

Quảng cáo

Ngoài thống kê lô tô từ 00 đến 99 chi tiết, nếu cần xem chi tiết thống kê giải đặc biệt khác, thống kê đầy đủ 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số các tỉnh hơn hãy chọn:

>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần

>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng

>> Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Ngoài ra anh em đừng quên nghiên cứu các thống kê sau:

>> Thống kê lô gan

>> Thống kê lô xiên

>> Thống kê lô kép

>> Thống kê lô đầu

>> Thống kê lô đít

>> Thống kê tần suất loto

>> TK chu kỳ