Thống kê loto 00-99 - Thống kê Lô tô từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.86% 7 lượt
01
0.62% 5 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.62% 5 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
1.85% 15 lượt
06
0.99% 8 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
0.62% 5 lượt
09
0.86% 7 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.36% 11 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
0.62% 5 lượt
14
0.49% 4 lượt
15
1.48% 12 lượt
16
0.86% 7 lượt
17
0.99% 8 lượt
18
0.86% 7 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
1.11% 9 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
1.23% 10 lượt
24
0.37% 3 lượt
25
1.11% 9 lượt
26
0.49% 4 lượt
27
0.25% 2 lượt
28
0.49% 4 lượt
29
0.49% 4 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
0.49% 4 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
1.23% 10 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
0.49% 4 lượt
36
0.86% 7 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.99% 8 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
1.85% 15 lượt
41
1.73% 14 lượt
42
0.86% 7 lượt
43
1.23% 10 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.49% 4 lượt
46
0.74% 6 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
0.49% 4 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
0.49% 4 lượt
59
1.11% 9 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
1.36% 11 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
1.60% 13 lượt
64
1.11% 9 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
0.62% 5 lượt
68
1.98% 16 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
1.11% 9 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
0.37% 3 lượt
73
1.73% 14 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
1.23% 10 lượt
76
1.60% 13 lượt
77
1.48% 12 lượt
78
1.60% 13 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
0.49% 4 lượt
81
0.74% 6 lượt
82
1.11% 9 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
1.48% 12 lượt
90
0.37% 3 lượt
91
1.23% 10 lượt
92
1.23% 10 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
1.36% 11 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
1.60% 13 lượt

Ngoài thống kê lô tô từ 00 đến 99 chi tiết, nếu cần xem chi tiết thống kê giải đặc biệt khác, thống kê đầy đủ 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số các tỉnh hơn hãy chọn:

>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần

>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng

>> Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Ngoài ra anh em đừng quên nghiên cứu các thống kê sau:

>> Thống kê lô gan

>> Thống kê lô xiên

>> Thống kê lô kép

>> Thống kê lô đầu

>> Thống kê lô đít

>> Thống kê tần suất loto

>> TK chu kỳ

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86