Thống kê loto 00-99 - Thống kê Lô tô từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.74% 6 lượt
03
1.60% 13 lượt
04
0.86% 7 lượt
05
1.36% 11 lượt
06
1.36% 11 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.74% 6 lượt
10
1.60% 13 lượt
11
1.48% 12 lượt
12
0.62% 5 lượt
13
1.36% 11 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
1.23% 10 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
0.99% 8 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.62% 5 lượt
24
0.37% 3 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
0.74% 6 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.62% 5 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
0.86% 7 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.74% 6 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
1.85% 15 lượt
38
1.48% 12 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
0.99% 8 lượt
47
0.74% 6 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
1.36% 11 lượt
52
1.60% 13 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
1.36% 11 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
1.48% 12 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.99% 8 lượt
59
1.48% 12 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
0.86% 7 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
0.74% 6 lượt
65
0.86% 7 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
0.62% 5 lượt
70
1.48% 12 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
0.74% 6 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
1.23% 10 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
0.62% 5 lượt
77
0.74% 6 lượt
78
0.74% 6 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
1.48% 12 lượt
81
1.11% 9 lượt
82
1.48% 12 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
0.25% 2 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
0.62% 5 lượt
88
1.60% 13 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
1.11% 9 lượt
92
0.86% 7 lượt
93
0.74% 6 lượt
94
0.74% 6 lượt
95
0.99% 8 lượt
96
0.74% 6 lượt
97
0.86% 7 lượt
98
1.23% 10 lượt
99
1.11% 9 lượt

Ngoài thống kê lô tô từ 00 đến 99 chi tiết, nếu cần xem chi tiết thống kê giải đặc biệt khác, thống kê đầy đủ 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số các tỉnh hơn hãy chọn:

>> Thống kê giải đặc biệt theo tuần

>> Thống kê giải đặc biệt theo tháng

>> Thống kê giải đặc biệt theo tổng

Ngoài ra anh em đừng quên nghiên cứu các thống kê sau:

>> Thống kê lô gan

>> Thống kê lô xiên

>> Thống kê lô kép

>> Thống kê lô đầu

>> Thống kê lô đít

>> Thống kê tần suất loto

>> TK chu kỳ