TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
48 4 lượt 01 1 lượt 59 17 lượt
78 4 lượt 02 1 lượt 16 16 lượt
04 3 lượt 03 1 lượt 66 15 lượt
16 3 lượt 13 1 lượt 32 14 lượt
17 3 lượt 18 1 lượt 89 14 lượt
36 3 lượt 19 1 lượt 45 13 lượt
46 3 lượt 20 1 lượt 02 12 lượt
70 3 lượt 23 1 lượt 63 12 lượt
72 3 lượt 26 1 lượt 23 11 lượt
81 3 lượt 29 1 lượt 26 11 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 30 2 lượt
98 1 lượt 97 1 lượt 15 2 lượt
92 1 lượt 96 1 lượt 88 3 lượt
88 1 lượt 94 1 lượt 87 3 lượt
85 1 lượt 90 1 lượt 62 3 lượt
84 1 lượt 89 1 lượt 91 4 lượt
83 1 lượt 87 1 lượt 58 4 lượt
82 1 lượt 82 1 lượt 47 4 lượt
76 1 lượt 73 1 lượt 05 4 lượt
75 1 lượt 69 1 lượt 60 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
05, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 47, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 69, 86, 91, 93, 94, 97 00, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 98

QUẢNG CÁO
Tin tài trợ