TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
40 5 lượt 22 2 lượt 97 19 lượt
36 4 lượt 79 2 lượt 66 16 lượt
00 3 lượt 02 1 lượt 05 14 lượt
10 3 lượt 03 1 lượt 80 14 lượt
14 3 lượt 04 1 lượt 14 13 lượt
21 3 lượt 11 1 lượt 23 13 lượt
22 3 lượt 14 1 lượt 24 13 lượt
44 3 lượt 20 1 lượt 40 13 lượt
51 3 lượt 24 1 lượt 92 13 lượt
52 3 lượt 25 1 lượt 07 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 60 2 lượt
96 1 lượt 86 1 lượt 47 2 lượt
94 1 lượt 80 1 lượt 45 2 lượt
93 1 lượt 78 1 lượt 37 3 lượt
90 1 lượt 76 1 lượt 82 4 lượt
88 1 lượt 69 1 lượt 77 4 lượt
87 1 lượt 68 1 lượt 70 4 lượt
85 1 lượt 67 1 lượt 58 4 lượt
83 1 lượt 66 1 lượt 44 4 lượt
80 1 lượt 65 1 lượt 90 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
02, 04, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 27, 35, 37, 39, 46, 47, 55, 57, 58, 60, 65, 71, 73, 82, 86, 89, 98 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Advertisements
Tin tài trợ