TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
74 4 lượt 23 3 lượt 15 16 lượt
99 4 lượt 24 2 lượt 14 15 lượt
01 3 lượt 35 2 lượt 79 14 lượt
10 3 lượt 01 1 lượt 98 14 lượt
19 3 lượt 05 1 lượt 00 13 lượt
21 3 lượt 15 1 lượt 10 13 lượt
48 3 lượt 18 1 lượt 74 13 lượt
82 3 lượt 21 1 lượt 77 13 lượt
85 3 lượt 22 1 lượt 21 12 lượt
93 3 lượt 36 1 lượt 24 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
96 1 lượt 96 1 lượt 69 3 lượt
92 1 lượt 91 1 lượt 67 3 lượt
91 1 lượt 89 1 lượt 39 3 lượt
89 1 lượt 87 1 lượt 20 3 lượt
77 1 lượt 82 1 lượt 86 4 lượt
76 1 lượt 78 1 lượt 75 4 lượt
72 1 lượt 74 1 lượt 70 4 lượt
71 1 lượt 73 1 lượt 52 4 lượt
68 1 lượt 68 1 lượt 50 4 lượt
64 1 lượt 67 1 lượt 27 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
13, 14, 20, 22, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 67, 69, 70, 75, 78, 84, 86, 88, 97 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86