TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
05 4 lượt 09 2 lượt 69 16 lượt
42 4 lượt 69 2 lượt 79 16 lượt
69 4 lượt 74 2 lượt 57 15 lượt
90 4 lượt 79 2 lượt 71 15 lượt
09 3 lượt 89 2 lượt 42 14 lượt
27 3 lượt 04 1 lượt 61 14 lượt
29 3 lượt 10 1 lượt 89 14 lượt
65 3 lượt 12 1 lượt 09 13 lượt
03 2 lượt 19 1 lượt 10 13 lượt
07 2 lượt 35 1 lượt 22 13 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
97 1 lượt 96 1 lượt 76 1 lượt
96 1 lượt 92 1 lượt 64 2 lượt
87 1 lượt 82 1 lượt 88 3 lượt
84 1 lượt 73 1 lượt 68 3 lượt
83 1 lượt 71 1 lượt 43 3 lượt
81 1 lượt 66 1 lượt 30 3 lượt
77 1 lượt 64 1 lượt 77 4 lượt
75 1 lượt 56 1 lượt 75 4 lượt
73 1 lượt 52 1 lượt 53 4 lượt
72 1 lượt 50 1 lượt 45 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 02, 04, 08, 10, 14, 20, 24, 30, 31, 34, 36, 43, 44, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 63, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 79, 88, 92 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ