TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
40 5 lượt 47 3 lượt 68 16 lượt
68 4 lượt 15 2 lượt 05 15 lượt
07 3 lượt 17 2 lượt 40 15 lượt
52 3 lượt 76 2 lượt 41 14 lượt
59 3 lượt 89 2 lượt 73 14 lượt
64 3 lượt 04 1 lượt 63 13 lượt
70 3 lượt 07 1 lượt 76 13 lượt
71 3 lượt 09 1 lượt 78 13 lượt
82 3 lượt 10 1 lượt 99 13 lượt
11 2 lượt 12 1 lượt 15 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
96 1 lượt 98 1 lượt 27 2 lượt
94 1 lượt 96 1 lượt 90 3 lượt
93 1 lượt 91 1 lượt 72 3 lượt
89 1 lượt 75 1 lượt 24 3 lượt
88 1 lượt 73 1 lượt 80 4 lượt
87 1 lượt 55 1 lượt 58 4 lượt
84 1 lượt 46 1 lượt 55 4 lượt
81 1 lượt 45 1 lượt 45 4 lượt
80 1 lượt 44 1 lượt 35 4 lượt
79 1 lượt 34 1 lượt 31 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 02, 09, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 53, 55, 58, 63, 66, 72, 74, 77, 86, 90, 91, 95, 98 00, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86