TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
13 4 lượt 18 3 lượt 92 16 lượt
33 4 lượt 24 2 lượt 13 15 lượt
92 4 lượt 25 2 lượt 74 14 lượt
01 3 lượt 77 2 lượt 04 13 lượt
07 3 lượt 08 1 lượt 10 13 lượt
19 3 lượt 12 1 lượt 19 13 lượt
32 3 lượt 16 1 lượt 40 13 lượt
38 3 lượt 17 1 lượt 01 12 lượt
39 3 lượt 27 1 lượt 12 12 lượt
42 3 lượt 32 1 lượt 48 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 91 1 lượt 14 2 lượt
96 1 lượt 90 1 lượt 75 3 lượt
91 1 lượt 84 1 lượt 56 3 lượt
85 1 lượt 81 1 lượt 97 4 lượt
81 1 lượt 79 1 lượt 89 4 lượt
79 1 lượt 74 1 lượt 86 4 lượt
76 1 lượt 71 1 lượt 83 4 lượt
74 1 lượt 68 1 lượt 80 4 lượt
73 1 lượt 67 1 lượt 26 4 lượt
67 1 lượt 62 1 lượt 15 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
08, 09, 11, 12, 14, 17, 21, 25, 26, 27, 30, 35, 40, 44, 49, 58, 62, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 83, 86, 88, 89, 93, 97, 98 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo
lich thang Hôm nay thang sau
Dự Đoán xổ số Đắk Nông 25/6/2022  - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự Đoán xổ số Đắk Nông 25/6/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự Đoán xổ số Quảng Ngãi 25/6/2022  - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự Đoán xổ số Quảng Ngãi 25/6/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự Đoán xổ số Đà Nẵng 25/6/2022  - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự Đoán xổ số Đà Nẵng 25/6/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán Xổ Số Bình Phước 25/06/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán Xổ Số Bình Phước 25/06/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán Xổ Số Hậu Giang 25/06/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán Xổ Số Hậu Giang 25/06/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất