TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
22 5 lượt 54 3 lượt 42 15 lượt
12 4 lượt 65 2 lượt 10 14 lượt
15 3 lượt 95 2 lượt 22 14 lượt
25 3 lượt 00 1 lượt 25 13 lượt
44 3 lượt 02 1 lượt 71 13 lượt
50 3 lượt 09 1 lượt 80 13 lượt
71 3 lượt 11 1 lượt 37 12 lượt
73 3 lượt 13 1 lượt 55 12 lượt
78 3 lượt 19 1 lượt 79 12 lượt
79 3 lượt 32 1 lượt 24 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 98 1 lượt 06 1 lượt
91 1 lượt 91 1 lượt 96 2 lượt
90 1 lượt 82 1 lượt 27 2 lượt
87 1 lượt 80 1 lượt 21 3 lượt
85 1 lượt 79 1 lượt 90 4 lượt
84 1 lượt 72 1 lượt 86 4 lượt
81 1 lượt 70 1 lượt 60 4 lượt
77 1 lượt 66 1 lượt 49 4 lượt
70 1 lượt 63 1 lượt 40 4 lượt
67 1 lượt 62 1 lượt 32 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 06, 07, 09, 11, 14, 21, 26, 27, 29, 31, 34, 41, 47, 49, 51, 56, 72, 74, 76, 82, 83, 89, 92, 96, 98 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99

lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86