XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.840567974
G.7718224816120
G.61846 7012 56365749 5484 96076687 7490 84135138 8801 1977
G.57251347855599248
G.446650 96101 52950 59499 72666 74982 3837783153 36057 05245 71222 56942 96851 3223348868 72776 31013 84062 65838 83704 4719787608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G.365794 2043797977 5443134337 1907048928 39716
G.255121115926117336843
G.188161367343905289532
ĐB597474765578911899271154

Loto TPHCM Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
001
118,12
221
336,37
440,46
551,50,50
666,61
777,74
882
999,94

Loto Long An Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
007
1-
224,22
333,31,34
449,45,42
556,53,57,51
6-
778,77,78
884
992

Loto Bình Phước Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
004
116,13,13
2-
338,37
4-
559,52
668,62
779,76,70,73
887
990,97,99

Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/04/2024

ĐầuLoto
001,08,07
116
220,28
338,32,32
448,43
554
6-
774,77,70
882,80,83
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.870407209
G.7974800368340
G.68198 4977 83021392 0560 57781051 8499 04625973 6277 3360
G.55714410976366713
G.461116 29576 42413 37115 29242 96636 3880666023 00455 27663 11808 51920 09742 2341954963 10019 05527 62704 40164 98768 9510078008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G.351613 8640989808 6523582871 8871629616 97767
G.244565108543570559938
G.165226657532136066351
ĐB309125569704338795282175

Loto TPHCM Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
002,06,09
114,16,13,15,13
226,25
336
442
5-
665
770,74,77,76
8-
998

Loto Long An Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
000,09,08,08,04
119
223,20
335
440,42
555,54,53
660,63
778
8-
992

Loto Bình Phước Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
004,00,05
119,16
227
336
4-
551
668,62,63,64,68,60
772,71
8-
999,95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 13/04/2024

ĐầuLoto
009,08
113,19,15,11,15,16
223
338
440
551
660,66,67
773,77,75
8-
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.891810392
G.7127446721681
G.60092 9586 22418294 4262 13354179 4679 73671590 4393 1640
G.53772338395976705
G.492758 57975 23937 88844 21611 15158 2546058946 58108 76959 92181 41257 93875 4481204675 17107 44168 51508 55643 01531 5133083752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G.343280 0298578642 2098595257 0636469431 30679
G.278420589503566513064
G.193846863522760601145
ĐB193631522519766671970856

Loto TPHCM Thứ 7, 06/04/2024

ĐầuLoto
0-
111
227,20
337,31
441,44,46
558,58
660
772,75
886,80,85
991,92

Loto Long An Thứ 7, 06/04/2024

ĐầuLoto
008
112,19
2-
335
446,46,42
559,57,50,52
662
775
881,83,81,85
994

Loto Bình Phước Thứ 7, 06/04/2024

ĐầuLoto
003,07,08,06
1-
221
331,30
443
557
667,68,64,65
779,79,75,71
8-
997

Loto Hậu Giang Thứ 7, 06/04/2024

ĐầuLoto
005,05
116
224
330,31
440,41,45
552,56
665,64
779
881
992,90,93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.859561089
G.7049203662943
G.62230 7785 53999738 4040 04240531 6669 23358382 9789 0065
G.50884887313417150
G.493745 96649 94079 73388 81773 64508 4898014979 09493 30076 90293 67243 78572 1171729106 76263 20182 08970 61808 80051 9174280945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
G.395342 2289072684 3660070047 1287211254 20733
G.288487450269206707838
G.193533175840243942046
ĐB379085565625479937378947

Loto TPHCM Thứ 7, 30/03/2024

ĐầuLoto
008
1-
2-
330,33
449,45,49,42
559
6-
779,73
885,84,88,80,87,85
999,90

Loto Long An Thứ 7, 30/03/2024

ĐầuLoto
003,00
117
224,26,25
338
440,43
556
6-
773,79,76,72
884,84
993,93

Loto Bình Phước Thứ 7, 30/03/2024

ĐầuLoto
006,08
110
2-
331,35,39,37
441,42,47
551
662,69,63,67
770,72
882
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 30/03/2024

ĐầuLoto
0-
1-
227
331,33,38
443,45,46,47
550,54
665,61,60
7-
889,82,89
993,93
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.867395118
G.7170347077263
G.60196 1293 97259654 7497 77728740 9909 68980933 4669 3201
G.56014519215397771
G.498015 70263 41836 61686 99381 43950 2656492127 85779 15239 54189 91404 59544 2687756218 35479 75861 36616 39531 07875 0207842347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G.384240 1264342132 0432169814 8654685363 30668
G.259499185221166642750
G.193961114328117576476
ĐB232734706387940395953928

Loto TPHCM Thứ 7, 23/03/2024

ĐầuLoto
0-
114,15
225
336,34
440,43
550
667,63,64,61
770
886,81
996,93,99

Loto Long An Thứ 7, 23/03/2024

ĐầuLoto
004
1-
227,21,22
339,39,32,32
447,44
554
6-
772,79,77
889,87
997,92

Loto Bình Phước Thứ 7, 23/03/2024

ĐầuLoto
009
118,16,14
2-
339,31
440,46
551
661,66
777,79,75,78,75
8-
998,95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 23/03/2024

ĐầuLoto
001,00
118
221,21,28
333,31
447
550
663,69,63,68
771,76
886,85
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.800905413
G.7557593859538
G.69995 1374 59463337 7935 26874347 6156 95740232 7578 7410
G.53208758698684148
G.437546 56246 24408 69577 17437 91920 3787046889 93468 91941 53737 98793 89750 3690087996 28642 85912 73482 88953 73412 4981447721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G.374688 1795038130 1504192066 7957088162 65400
G.271480860787576226909
G.102929072728436389395
ĐB174016879406111359468109

Loto TPHCM Thứ 7, 16/03/2024

ĐầuLoto
000,08,08
116
220,29
337
446,46,46
557,50
6-
774,77,70
888,80
995

Loto Long An Thứ 7, 16/03/2024

ĐầuLoto
000,06
1-
2-
337,35,37,30
441,41
550
668
778,72
887,86,89
990,93,93

Loto Bình Phước Thứ 7, 16/03/2024

ĐầuLoto
0-
112,12,14
2-
3-
447,42
554,59,56,53,59
668,66,62,63
774,70
882
996

Loto Hậu Giang Thứ 7, 16/03/2024

ĐầuLoto
006,07,00,09,09
113,10
221
338,32,34
448
5-
661,65,62
778
8-
998,95
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.895625391
G.7529639329630
G.64346 1048 40756008 7853 66542597 3925 69791617 1078 5919
G.55655734475659057
G.409048 55172 44956 55634 55046 24649 2746267880 20115 24735 87751 86412 54277 6596193368 72695 46686 88233 48772 24277 5897903707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
G.360189 9007755435 8764513799 4195500223 87008
G.254895168764142068253
G.198110187307573624566
ĐB211356349403279102961453

Loto TPHCM Thứ 7, 09/03/2024

ĐầuLoto
0-
110
229
334
446,48,48,46,49
555,56,56
662
775,72,77
889
995,95

Loto Long An Thứ 7, 09/03/2024

ĐầuLoto
008,03
115,12
2-
339,35,35,30
444,45
553,54,51
662,61
777,76
880
9-

Loto Bình Phước Thứ 7, 09/03/2024

ĐầuLoto
002
1-
229,25,20
333,36
4-
553,55
665,68
779,72,77,79
886
997,95,99

Loto Hậu Giang Thứ 7, 09/03/2024

ĐầuLoto
007,08,08
117,19,17
223
330
4-
557,55,53,53
668,68,66
778
8-
991,96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

RSS

Copyright © 2021 XOSOKETQUA.COM, All Rights Reserved

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH MTV VÉ SỐ MIỀN BẮC.
Giấy phép kinh doanh số: 0109522445 do Sở KH & ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/02/2021

Địa chỉ: 275 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 0902248222. Email: mienbacveso@gmail.com

Kết quả xổ số trên website chỉ có tính chất tham khảo. Để so kết quả chinh xác vé dự thưởng miền Bắc xem tại các Hệ thống Đại lý Xổ số Hà Nội - Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.9433636 và các Công ty, điểm bán vé số trên Toàn quốc đối với khu vực miền Trung & miền Nam.

Giới thiệu - Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật

DMCA.com Protection Status