XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.809928728
G.7133882018330
G.68620 8430 15802702 8674 29566049 6095 28859655 9540 5872
G.55824967018598998
G.437982 15698 45341 93575 34768 92518 2626292865 49228 14215 71598 41061 71742 1375304634 88821 15458 41152 52034 15341 8998725392 87736 16461 74644 89134 00105 30050
G.391304 0609825182 8108545570 2380872308 12029
G.262736381922656558010
G.162355027219292476044
ĐB219520521713645393641500

Loto TPHCM Thứ 7, 06/07/2024

ĐầuLoto
009,04
118
220,24,20
333,30,36
441
555
668,62
775
880,82
998,98

Loto Long An Thứ 7, 06/07/2024

ĐầuLoto
002
115,13
228,21
3-
442
556,53
665,61
774,70
882,82,85
992,98,92

Loto Bình Phước Thứ 7, 06/07/2024

ĐầuLoto
008
118
221,24
334,34
449,41
559,58,52
665
770
887,85,87
995,93

Loto Hậu Giang Thứ 7, 06/07/2024

ĐầuLoto
005,08,00
110
228,29
330,36,34
440,44,44
555,50
661
772
8-
998,92
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.884633364
G.7694049129470
G.67581 6123 95645705 1243 63845762 0735 53892881 9582 8824
G.56331313694773105
G.406504 00943 96060 34655 05246 05597 3534679369 30420 60009 80121 32761 31169 7685118027 42537 92782 46109 08524 19335 2333346671 09592 43342 91347 54437 48856 07400
G.349915 0765972389 9902284934 9481687045 61087
G.244390480202161333104
G.150593644731830961546
ĐB059230071353151637668606

Loto TPHCM Thứ 7, 29/06/2024

ĐầuLoto
004
115
223
331,30
443,46,46
555,59
664,60
7-
884,81
994,97,90,93

Loto Long An Thứ 7, 29/06/2024

ĐầuLoto
005,09
1-
220,21,22,20
336
449,43
551,53
663,69,61,69
773
884,89
9-

Loto Bình Phước Thứ 7, 29/06/2024

ĐầuLoto
009,09
116,13
229,27,24
333,35,37,35,33,34,37
4-
5-
662
777
889,82
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 29/06/2024

ĐầuLoto
005,00,04,06
1-
224
337
442,47,45,46
556
664
770,71
881,82,87
992
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.813814595
G.7597474105830
G.62839 4975 90892947 4454 92773702 2440 67990649 3152 8186
G.59877977280310730
G.476662 04889 52371 53610 32998 86948 4692140932 18241 05770 29784 87631 64322 9997700183 83497 84876 92329 74341 78524 1763894479 25029 04298 29694 04437 57500 80313
G.346928 8449400936 5004058773 3528000108 88205
G.276038887959997529959
G.173409138712121977797
ĐB632991782514361140089359

Loto TPHCM Thứ 7, 22/06/2024

ĐầuLoto
009
113,10
221,28
339,38
448
5-
662
775,77,71
889,89
997,98,94,91

Loto Long An Thứ 7, 22/06/2024

ĐầuLoto
0-
114
222
332,31,36
447,41,40
554
6-
774,77,72,70,77,71
881,84
995

Loto Bình Phước Thứ 7, 22/06/2024

ĐầuLoto
005,02
119
229,24
331,38
445,40,41,40
5-
6-
776,73,75
883,80
999,97

Loto Hậu Giang Thứ 7, 22/06/2024

ĐầuLoto
000,08,05
113
229
330,30,37
449
552,59,59
6-
779
886
995,98,94,97
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.861659629
G.7212530719425
G.66612 7109 90462683 2170 99679470 4795 54963981 2827 3527
G.53636431055175593
G.420335 80216 76116 78374 57299 70896 8505141509 00179 49587 39711 72899 11034 1579137121 33731 10247 06863 38661 74017 0869898980 74857 66456 58782 28236 29771 29976
G.373686 4966367127 8732623510 9008390275 03237
G.206178123954925580874
G.125900082832853587087
ĐB993308449449464697097421

Loto TPHCM Thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
009,00,08
112,12,16,16
2-
336,35
446
551
661,63
774,78
886
999,96

Loto Long An Thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
009
110,11
227,26
330,34
449
5-
665,67
770,79
883,87,83
999,91,95

Loto Bình Phước Thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
0-
119,17,17,10
221
331,35
447
555
663,61
770
883
996,95,96,98,97

Loto Hậu Giang Thứ 7, 15/06/2024

ĐầuLoto
0-
1-
229,25,27,27,21
336,37
4-
557,56
6-
771,76,75,74
881,80,82,87
993
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.833894250
G.7732764124200
G.69232 7652 45014397 7037 22150000 8149 53582306 8137 6155
G.55342865575061811
G.469711 97466 05379 18298 10103 96823 5573189669 32895 52727 69753 87828 30529 4716356411 62265 40437 70304 93506 35464 9467327498 94935 19936 01318 63810 32783 28869
G.346801 7347360182 8250662347 9082083745 85408
G.237156724223860245879
G.117601311615296271371
ĐB409833881616070194903513

Loto TPHCM Thứ 7, 08/06/2024

ĐầuLoto
001,03,01,01
111
223
333,32,32,31,33
442
552,56
666
779,73
8-
998

Loto Long An Thứ 7, 08/06/2024

ĐầuLoto
006
115,16
227,28,29,22
337
4-
555,53
664,69,63,61
7-
889,82
997,95

Loto Bình Phước Thứ 7, 08/06/2024

ĐầuLoto
000,06,04,06,02
111
224,20
337
442,49,47
558
665,64,62
773
8-
994

Loto Hậu Giang Thứ 7, 08/06/2024

ĐầuLoto
000,06,08
111,18,10,13
2-
337,35,36
445
550,55
669
779,71
883
998
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.810428484
G.7366436308507
G.66844 5855 61970184 3203 93211422 5721 13750930 2295 8768
G.54376739756945848
G.455409 70611 50702 20036 62480 57110 6343321400 97035 08298 44819 50462 43830 9900214210 04935 70780 41547 12430 87509 0383946465 47526 43173 53910 24818 40739 59541
G.334095 9687816247 4094976504 6225225823 15338
G.223403740528225538987
G.171112917727214885680
ĐB333958827194960451470840

Loto TPHCM Thứ 7, 01/06/2024

ĐầuLoto
009,02,03
110,11,10,12
2-
336,33
444
555,58
666
776,78
880
997,95

Loto Long An Thứ 7, 01/06/2024

ĐầuLoto
003,00,02
119
221
336,35,30
442,47,49
552
662
772
884
997,98,94

Loto Bình Phước Thứ 7, 01/06/2024

ĐầuLoto
008,09,04
110
222,21
335,30,39
447,48
552,55,51
6-
775
884,80
994

Loto Hậu Giang Thứ 7, 01/06/2024

ĐầuLoto
007
110,18
226,23
330,39,38
448,41,40
5-
668,65
773
884,87,80
995
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.856282954
G.7346805513671
G.60453 2799 35089235 4527 45037660 3103 93647508 4963 4271
G.51332327361195556
G.423678 45681 06355 80042 69522 74957 3339288242 05982 82978 45636 75486 00764 8327432042 87682 55045 11938 95408 37455 3403677638 22974 33516 60665 57250 60934 72217
G.353620 3397292004 1396132071 7521363472 85457
G.244220035024171502190
G.118331258933968776629
ĐB056236459577840032692964

Loto TPHCM Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
008
1-
222,20,20
332,31,36
446,42
556,53,55,57
6-
778,72
881
999,92

Loto Long An Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
005,03,04,02
1-
228,27
335,36
442
5-
664,61
773,78,74,77
882,86
993

Loto Bình Phước Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
003,08
113,19,13,15
229
338,36,32
442,45
555
660,64
771
882,87
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/05/2024

ĐầuLoto
008
116,17
229
338,34
4-
554,56,50,57
663,65,64
771,71,74,72
8-
990

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

RSS

Copyright © 2021 XOSOKETQUA.COM, All Rights Reserved

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH MTV VÉ SỐ MIỀN BẮC.
Giấy phép kinh doanh số: 0109522445 do Sở KH & ĐT Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/02/2021

Địa chỉ: 275 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 0902248222. Email: mienbacveso@gmail.com

Kết quả xổ số trên website chỉ có tính chất tham khảo. Để so kết quả chinh xác vé dự thưởng miền Bắc xem tại các Hệ thống Đại lý Xổ số Hà Nội - Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.9433636 và các Công ty, điểm bán vé số trên Toàn quốc đối với khu vực miền Trung & miền Nam.

Giới thiệu - Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật

DMCA.com Protection Status