XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung trực tiếp lúc 17h10 ngày chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 39 70 92
G.7 732 047 719
G.6 4523 7875 7632 2969 1403 3901 0566 8887 8101
G.5 4577 4840 3968
G.4 37407 33560 35756 47889 87077 20806 69745 73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568 02426 15894 43212 80272 96936 29779 30998
G.3 13683 95581 16209 14332 80386 26583
G.2 26728 06214 54256
G.1 25923 24415 68987
G.ĐB 392878 236392 807460

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 -
2 23, 28, 23
3 39, 32, 32
4 45
5 56
6 60
7 75, 77, 77, 78
8 89, 83, 81
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 01, 06, 03, 09
1 14, 15
2 29
3 32
4 47, 40
5 -
6 69, 68
7 70, 74
8 82, 80
9 92

Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 12
2 26
3 36
4 -
5 56
6 66, 68, 60
7 72, 79
8 87, 86, 83, 87
9 92, 94, 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 02 74 80
G.7 946 486 815
G.6 5241 9905 4425 0728 8421 8842 8058 6185 8276
G.5 2971 0430 1705
G.4 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839
G.3 12124 34067 91409 05126 48880 02725
G.2 54819 80804 38130
G.1 96809 32116 36659
G.ĐB 445077 828475 103652

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 04, 09
1 19
2 25, 22, 24
3 -
4 46, 41
5 -
6 63, 62, 67
7 71, 77
8 -
9 94, 94, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 09, 04
1 13, 17, 16
2 28, 21, 21, 26
3 30
4 42
5 56
6 61
7 74, 73, 75
8 86
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 18
2 25
3 39, 30
4 -
5 58, 59, 59, 52
6 69
7 76
8 80, 85, 89, 80
9 97, 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 41 91 51
G.7 913 481 821
G.6 7515 7570 8626 6963 6259 6443 9390 2681 9723
G.5 8619 8857 6958
G.4 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119
G.3 15246 65129 26151 92888 42179 61890
G.2 73874 54671 26186
G.1 71156 37548 92447
G.ĐB 563304 519859 207612

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 15, 19, 13
2 26, 29, 29
3 -
4 41, 45, 46
5 56
6 64, 69
7 70, 74
8 89, 81
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 21
3 -
4 43, 48
5 59, 57, 55, 54, 51, 59
6 63
7 71
8 81, 80, 88
9 91, 91

Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12
2 21, 23, 23
3 -
4 47
5 51, 58, 53, 57
6 62
7 73, 74, 79
8 81, 86
9 90, 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 08 46 59
G.7 555 417 987
G.6 2094 0088 2727 5162 1472 7982 5230 7133 2358
G.5 9109 2142 4044
G.4 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988
G.3 58430 19366 36441 38138 59018 81655
G.2 18259 32389 70148
G.1 25914 42161 71133
G.ĐB 619047 338264 074926

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 14
2 27
3 33, 31, 31, 30
4 44, 42, 47
5 55, 59
6 66
7 -
8 88
9 94, 99, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04
1 17, 19
2 24
3 38
4 46, 42, 40, 41
5 -
6 62, 67, 61, 64
7 72, 75, 74
8 82, 89
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 18
2 26
3 30, 33, 33, 33
4 44, 48
5 59, 58, 59, 55
6 -
7 -
8 87, 88
9 95, 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 76 13 25
G.7 225 978 381
G.6 7985 8024 7557 7225 3208 7928 9712 7828 4855
G.5 8760 2229 4161
G.4 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849
G.3 40346 48690 38744 17996 67440 31142
G.2 91100 95122 58911
G.1 00089 20651 74788
G.ĐB 281225 447591 091545

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 00
1 16
2 25, 24, 25
3 -
4 40, 46
5 57, 57
6 60, 61
7 76, 71, 71
8 85, 80, 89
9 90

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 18
2 25, 28, 29, 26, 22
3 36
4 44
5 51
6 61
7 78, 76
8 -
9 90, 95, 96, 91

Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10, 11
2 25, 28, 22
3 30
4 43, 49, 40, 42, 45
5 55
6 61
7 -
8 81, 88, 88
9 95
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 86 15 49
G.7 576 387 301
G.6 6319 6127 9626 0800 3009 5474 2669 4590 2553
G.5 2116 5155 0379
G.4 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476
G.3 37926 89100 11218 74391 26306 20055
G.2 83579 19241 00488
G.1 37607 82099 11716
G.ĐB 752286 271859 789185

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 19, 16, 11
2 27, 26, 29, 26
3 38
4 -
5 51
6 62
7 76, 71, 79
8 86, 83, 86
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 00
1 15, 18
2 28
3 34
4 41
5 55, 59
6 -
7 74
8 87, 83
9 93, 91, 97, 91, 99

Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 18, 16
2 -
3 -
4 49
5 53, 53, 55
6 69, 69
7 79, 76
8 84, 80, 82, 88, 85
9 90
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 94 29 63
G.7 956 744 897
G.6 3633 7565 5492 8958 4514 9017 7907 7448 9479
G.5 4515 6045 5216
G.4 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838
G.3 75059 00083 20668 53241 48416 37093
G.2 24809 56724 07789
G.1 19858 45108 37297
G.ĐB 320350 222143 836904

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 17
2 24
3 33, 37, 33, 32
4 -
5 56, 59, 58, 50
6 65, 67
7 -
8 86, 83
9 94, 92

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 17
2 29, 24
3 34
4 44, 45, 44, 43, 41, 43
5 58
6 68
7 73
8 87
9 95, 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 03, 04
1 16, 16
2 -
3 38
4 48, 43, 41
5 -
6 63, 66, 61
7 79, 71
8 89
9 97, 93, 97

Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần (XSMT Chu Nhat, KQXSMT CN, Ket qua xo so kien thiet mien trung chu nhat, xs mt cn, xsmtcn, sxmt chu nhat) là gì?

- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.

- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.

- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.

lich thang Hôm nay thang sau
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay