XSMN - SXMN - TT Kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 35 73 98
G.7 433 997 678
G.6 5415 1884 1229 7943 4381 1466 3136 8290 6709
G.5 3379 1990 7462
G.4 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375 78455 31802 17834 88563 03134 01972 33909
G.3 34211 02429 47624 68233 34768 65216
G.2 93874 61473 66164
G.1 05037 75488 90662
G.ĐB 168761 822921 508905
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT CÁC TỈNH VÀ TPHCM UY TÍN-NHANH CHÓNG-BẢO MẬT LIÊN HỆ: 0939110179

Lô tô TPHCM Thứ 2, 17/05/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 11, 11, 15
2 29, 29
3 31, 33, 35, 37
4 -
5 58
6 61
7 74, 79
8 81, 84, 88, 89
9 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 17/05/2021

Đầu Đuôi
0 06
1 -
2 21, 23, 24, 25
3 33
4 41, 43
5 -
6 66
7 73, 73, 75
8 81, 83, 88
9 90, 94, 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 17/05/2021

Đầu Đuôi
0 02, 05, 09, 09
1 16
2 -
3 34, 34, 36
4 -
5 55
6 62, 62, 63, 64, 68
7 72, 78
8 -
9 90, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 72 52 41
G.7 445 179 397
G.6 6463 8759 0616 1154 7354 6682 5477 5380 1843
G.5 6207 2785 8813
G.4 03679 88814 09212 77046 74109 53319 14312 72035 44763 13239 71913 36734 74914 89920 91073 84622 44410 30826 68166 62323 39629
G.3 22795 60294 31134 71109 16535 67421
G.2 84465 28276 52477
G.1 35875 16360 41637
G.ĐB 943139 245500 265175

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/05/2021

Đầu Đuôi
0 07, 09
1 12, 12, 14, 16, 19
2 -
3 39
4 45, 46
5 59
6 63, 65
7 72, 75, 79
8 -
9 94, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/05/2021

Đầu Đuôi
0 00, 09
1 13, 14
2 20
3 34, 34, 35, 39
4 -
5 52, 54, 54
6 60, 63
7 76, 79
8 82, 85
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/05/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 10, 13
2 21, 22, 23, 26, 29
3 35, 37
4 41, 43
5 -
6 66
7 73, 75, 77, 77
8 80
9 97
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 53 32 41 10
G.7 211 662 325 117
G.6 7652 6398 9818 8208 2375 1720 6336 5633 7641 2493 9019 0173
G.5 6983 9077 2504 1507
G.4 24659 74459 40782 95475 79349 30477 34636 60805 48087 38249 80990 66765 33886 09390 07146 57580 04672 01332 25435 20981 03514 37549 59120 40782 09277 12532 88479 27669
G.3 29405 64970 54769 66515 87737 64039 94054 10085
G.2 04671 43400 56771 51850
G.1 68391 68934 80224 95513
ĐB 323053 144148 714325 259699

Lô tô TPHCM Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Đuôi
0 05
1 11, 18
2 -
3 36
4 49
5 52, 53, 53, 59, 59
6 -
7 70, 71, 75, 77
8 82, 83
9 91, 98

Lô tô Long An Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Đuôi
0 00, 05, 08
1 15
2 20
3 32, 34
4 48, 49
5 -
6 62, 65, 69
7 75, 77
8 86, 87
9 90, 90

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Đuôi
0 04
1 14
2 24, 25, 25
3 32, 33, 35, 36, 37, 39
4 41, 41, 46
5 -
6 -
7 71, 72
8 80, 81
9 -

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 15/05/2021

Đầu Đuôi
0 07
1 10, 13, 17, 19
2 20
3 32
4 49
5 50, 54
6 69
7 73, 77, 79
8 82, 85
9 93, 99
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 42 65 80
G.7 658 395 596
G.6 8509 9237 9299 9052 2570 2847 7723 7108 2905
G.5 8430 2736 4124
G.4 51375 68532 05784 12198 17589 05463 23899 76425 63457 68077 65103 18261 51833 23028 75579 69251 19064 24861 69777 94185 03372
G.3 57802 60878 57469 79825 18345 98496
G.2 75129 43137 32502
G.1 34817 62370 38817
G.ĐB 831978 873650 797127

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 14/05/2021

Đầu Đuôi
0 02, 09
1 17
2 29
3 30, 32, 37
4 42
5 58
6 63
7 75, 78, 78
8 84, 89
9 98, 99, 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 14/05/2021

Đầu Đuôi
0 03
1 -
2 25, 25, 28
3 33, 36, 37
4 47
5 50, 52, 57
6 61, 65, 69
7 70, 70, 77
8 -
9 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 14/05/2021

Đầu Đuôi
0 02, 05, 08
1 17
2 23, 24, 27
3 -
4 45
5 51
6 61, 64
7 72, 77, 79
8 80, 85
9 96, 96
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 78 33 01
G.7 059 963 381
G.6 9307 0087 1044 5173 3495 2623 7823 9942 8629
G.5 2977 0269 1052
G.4 92027 60946 18939 19295 50443 94628 38008 67860 06147 09976 61881 87548 62607 33119 29492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
G.3 87608 57055 97505 78361 40322 69378
G.2 07912 01423 29313
G.1 10356 80872 56900
G.ĐB 069993 769537 955086

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Đuôi
0 07, 08, 08
1 12
2 27, 28
3 39
4 43, 44, 46
5 55, 56, 59
6 -
7 77, 78
8 87
9 93, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Đuôi
0 05, 07
1 19
2 23, 23
3 33, 37
4 47, 48
5 -
6 60, 61, 63, 69
7 72, 73, 76
8 81
9 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 13/05/2021

Đầu Đuôi
0 00, 01
1 13
2 22, 23, 29
3 35
4 41, 42, 43
5 52, 53
6 -
7 78, 79
8 81, 86
9 92, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 66 67 95
G.7 055 611 185
G.6 6846 5029 7096 9446 5081 5953 4660 6232 3826
G.5 8189 4265 0624
G.4 53459 46250 03096 89496 80516 49081 01218 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525 43160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
G.3 71532 16806 69097 57193 27270 42817
G.2 13958 00313 16828
G.1 86521 00512 57689
G.ĐB 669266 260250 292543

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Đuôi
0 06
1 16, 18
2 21, 29
3 32
4 46
5 50, 55, 58, 59
6 66, 66
7 -
8 81, 89
9 96, 96, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 11, 12, 13
2 25
3 30, 30
4 41, 46
5 50, 53, 57
6 65, 67
7 70
8 80, 81
9 93, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/05/2021

Đầu Đuôi
0 -
1 17, 19
2 24, 26, 28
3 32, 39
4 43
5 -
6 60, 60, 66
7 70, 72, 76
8 85, 89
9 90, 95
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 44 40 10
G.7 016 053 089
G.6 5752 2632 5327 2397 5332 7781 1013 6294 3173
G.5 9555 0471 6582
G.4 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509
G.3 28314 54971 10313 16039 20488 11047
G.2 37145 72049 56841
G.1 46970 91824 08478
G.ĐB 620492 803255 412906

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Đuôi
0 08
1 11, 11, 14, 16
2 27
3 32
4 44, 45
5 52, 52, 54, 55
6 -
7 70, 71, 78
8 89
9 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Đuôi
0 02
1 13, 17
2 22, 24
3 32, 39
4 40, 44, 49
5 53, 55
6 64
7 71, 71
8 80, 81
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/05/2021

Đầu Đuôi
0 06, 09
1 10, 13
2 27
3 32
4 40, 41, 47
5 57
6 -
7 73, 73, 78
8 82, 85, 88, 89
9 94

Xổ số miền nam (ký hiệu là XSMN hay SXMN) của hội đồng xổ số miền nam bao gồm 21 đài trực thuộc các tỉnh miền nam mở thưởng liên tục các ngày trong tuần trừ tết âm lịch. Xổ số miền nam trực tiếp vào lúc 16h10 hàng ngày tại mở thưởng đài nào quay ở tỉnh đó.

Kết quả XSMN ngoài xem trực tiếp, qua các kênh tivi bạn có thể xem KQXSMN nhanh và chính xác nhất tại website nổi tiếng về lĩnh vực kết quả xổ số miền nam là xổ số minh ngọc, minh chính, xosomiennam .com, hoặc xosoketqua.com

Lịch quay mở thưởng của XSMN

Dưới đây là bảng chi tiết thời gian và lịch quay cụ thể của từng đài xổ số miền nam, bạn có thể xem lịch chính xác và kết quả KQXS miền nam như sau:

- Xổ số miền nam đài TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau mở thưởng thứ 2 tại XSMN Thu 2

- Xổ số miền nam đài Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu mở thưởng thứ 3 tại XSMN Thu 3

- Xổ số miền nam đài Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng mở thưởng thứ 4 tại XSMN Thu 4

- Xổ số miền nam đài Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận mở thưởng thứ 5 tại XSMN Thu 5

- Xổ số miền nam đài Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh mở thưởng thứ 6 tại XMN Thu 6

- Xổ số miền nam đài TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang mở thưởng thứ 7 tại XSMN Thu 7

- Xổ số miền nam đài Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt mở thướng tại XSMN Chu Nhat

Hãy mua vé số miền nam tại các đại lý xổ số miền nam và so ngay khi kết thúc giờ quay XSMN hôm nay để có cơ hội trở thành tỷ phú nhanh nhất với xổ số kiến thiết miền nam ích nước lợi nhà bạn nhé.

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các đài miền nam

Tất nhiên đừng quên xem cơ cấu giải thưởng các đài miền nam xổ số hôm nay rất chi là hấp dẫn, các đài của miền nam có giải thưởng giống nhau, cụ thể chỉ với 10.000 vnđ bạn có cơ hội thành chủ nhân 11.565 vé trúng (18 lần quay) như dưới đây:

- Giải đặc biệt XS miền nam gồm 6 chữ số chỉ với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng: 01 giải trị giá 2.000.000.000 VND

- Giải nhất sổ xố miền nam gồm 5 chữ số với chỉ 1 lần quay: 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng 300.000.000 VND

- Giải nhì KQXS MN gồm lần quay giải 5 chữ số trị giá: 15.000.000 VND/giải - Số lượng giải là 10 - Tổng giá trị giải thưởng 150.000.000 VND

- Giải ba sổ số miền nam gồm 5 chữ số với 2 lần quay trị giá giải thưởng giải 3: 10.000.000 VND - Số lượng vé số giải là 20, Tổng giá trị giải thưởng lên tới: 200.000.000 VND

=>> Xem chuyên gia xổ số miền nam cho cặp đẹp nhất tại Xổ số kiến thiết miền nam!

- Giải tư Xổ xố miền Nam gồm 5 chữ số với 7 lần quay trị giá giải thưởng: 3.000.000 VND - Số lượng giải: 70 - Tổng giá trị giải thưởng: 210.000.000 VND

- Giải 5 của Xổ số MN gồm 4 chữ số với 1 lần quay trị giá giải thưởng 1.000.000 VND - Số lượng giải 100 và Tổng giá trị giải thưởng: 100.000.000 VND

- Giải 6 XSKT miền nam với 3 lần quay giải 4 chữ số trị giá 400.000 VND - Số lượng giải: 300 và Tổng giá trị giải thưởng 120.000.000 VND

- Giải 7 Xoso miền nam với 1 lần quay giải 3 chữ số trị giá 200.000 VND và số lượng giải là 1.000,  tổng giá trị giải thưởng 200.000.000 VND

- Giải 8 của XosoMN với 1 lần quay giải 2 chữ số trị giá 100.000 VND có số lượng giải 10.000 và tổng giá trị giải thưởng 1.000.000.000 VND

- Giải phụ sổ xố MN là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt và trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 VND có số lượng giải 9 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 VND

- Giải khuyến khích XSMN dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng vé số miền nam này chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt XSMN) thì sẽ thắng giải trị giá 6.000.000 VND - Số lượng giải 45 - Tổng giá trị giải thưởng 270.000.000 VND

Cuối cùng với xổ số kiến thiết miền nam trường hợp vé của bạn có kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.

Khi tham gia chơi xổ số miền nam mọi vấn đề thắc mắc bạn vui long liên hệ với đài mở thưởng tỉnh đó hoặc hội đồng xổ số khu vực miền nam.

=>> Quay thử XSMN hôm nay giờ hoàng đạo. Chính xác 70%!

Xem kết quả xổ số miền nam chính xác

Để tra cứu kết quả xổ số miền nam chính xác và nhanh nhất hãy truy cập vào trang web xổ số các tỉnh miền nam, xem đài nào thì vào kết quả xổ số MN của tỉnh đó. 

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi tại các web uy tín lĩnh vực kết quả xố số như: xoso.com.vn, xosodatphat.com, xoso.me, xmmn.me, xosoketqua.com. Đồng thời cũng có thể lên mang tìm kiếm các cụm từ KQXSMN, SXMN hôm nay, ngày mai, tuần này, trong tháng để tra cứu kết quả miền nam.

Ngoài xem kết quả XSMN ra bạn cũng có thể vào Xem Dự đoán XSMN để chọn ra các con số đẹp cùng xosoketqua nhé.