XSMN - SXMN - TT Kết quả Xổ số Miền Nam hôm nay

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 75 62 05
G.7 085 205 613
G.6 6954 1468 0809 5037 2232 7528 7571 2061 5752
G.5 2009 7123 7593
G.4 37461 68335 94457 24150 11622 79740 82783 36136 82225 70544 93882 54870 76221 88005 31783 76972 73936 48276 05132 98663 94582
G.3 01645 52321 98720 70294 50331 85113
G.2 52119 71384 53850
G.1 99061 91757 75198
G.ĐB 039590 305774 202567

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 19
2 21, 22
3 35
4 40, 45
5 50, 54, 57
6 61, 61, 68
7 75
8 83, 85
9 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 -
2 20, 21, 23, 25, 28
3 32, 36, 37
4 44
5 57
6 62
7 70, 74
8 82, 84
9 94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 13
2 -
3 31, 32, 36
4 -
5 50, 52
6 61, 63, 67
7 71, 72, 76
8 82, 83
9 93, 98
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 32 55 25 62
G.7 315 197 704 305
G.6 7993 5269 0663 1163 3247 2303 9053 4698 3001 5332 3501 4244
G.5 6432 2856 7334 4460
G.4 70818 22693 87651 93340 12713 25409 57359 24168 74214 94584 34195 85513 92054 50552 66776 96302 11672 77584 79044 74659 51105 38188 49905 79407 96268 87528 37764 96831
G.3 73534 64628 20155 13322 26505 22063 67546 14076
G.2 11277 93966 72333 87459
G.1 41334 17730 21673 14666
ĐB 049989 164847 753128 355861

Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 18
2 28
3 32, 32, 34, 34
4 40
5 51, 59
6 63, 69
7 77
8 89
9 93, 93

Lô tô Long An Thứ 7, 25/01/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 14
2 22
3 30
4 47, 47
5 52, 54, 55, 55, 56
6 63, 66, 68
7 -
8 84
9 95, 97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 02, 04, 05, 05
1 -
2 25, 28
3 33, 34
4 44
5 53, 59
6 63
7 72, 73, 76
8 84
9 98

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 05, 07
1 -
2 28
3 31, 32
4 44, 46
5 59
6 60, 61, 62, 64, 66, 68
7 76
8 88
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 93 85 86
G.7 716 463 826
G.6 7804 9246 2451 2209 0078 7663 9861 0845 9921
G.5 0780 3803 2905
G.4 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831
G.3 50819 30794 38356 54661 09028 76644
G.2 60831 68380 60133
G.1 60866 13018 41353
G.ĐB 721258 086430 586971

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 14, 16, 19
2 -
3 30, 31, 32
4 42, 46
5 51, 58
6 66
7 -
8 80, 87
9 93, 94, 96, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 09, 09
1 18
2 -
3 30
4 40, 41
5 52, 56
6 61, 63, 63
7 78, 78
8 80, 85
9 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 05
1 -
2 20, 21, 25, 26, 28
3 31, 33
4 44, 45
5 53
6 61, 61
7 71, 77
8 86
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 21 95 65
G.7 315 375 225
G.6 0110 4679 0893 1484 4770 6247 2771 1741 7355
G.5 4781 1042 8750
G.4 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501
G.3 93951 47762 76189 50290 63983 68166
G.2 59390 55692 09304
G.1 86266 14875 16722
G.ĐB 297377 809801 969492

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/01/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 15
2 21, 23, 25
3 -
4 41
5 51
6 61, 62, 66
7 70, 77, 77, 79
8 81
9 90, 93, 97

Lô tô An Giang Thứ 5, 23/01/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 09
1 10
2 -
3 36
4 42, 43, 47, 47
5 -
6 60
7 70, 75, 75
8 84, 89
9 90, 92, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 05
1 14
2 22, 25
3 30
4 41, 42
5 50, 55
6 65, 66
7 71, 74
8 83, 86
9 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 99 05 23
G.7 560 599 937
G.6 5336 8463 8395 5062 6594 1556 7996 8936 5373
G.5 8202 7027 8796
G.4 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992
G.3 72039 68327 09693 13747 60635 99164
G.2 18689 95040 70857
G.1 72119 78977 56202
G.ĐB 008775 470991 502669

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/01/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 09
1 19
2 27
3 35, 36, 39
4 45
5 51
6 60, 60, 63
7 72, 75
8 89
9 95, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/01/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 27
3 37
4 40, 47
5 56
6 62, 64, 68
7 77
8 83, 85, 89
9 91, 93, 94, 97, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/01/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 23, 28, 29
3 32, 35, 36, 37
4 47
5 57
6 64, 69, 69
7 70, 73
8 -
9 92, 96, 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 73 57 37
G.7 073 254 898
G.6 3408 7302 5553 4836 8036 8507 1637 0990 1047
G.5 8248 1350 3264
G.4 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101 27494 21024 80457 89980 37496 48709 87851 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596
G.3 08484 96366 91990 58978 36739 76133
G.2 54374 11232 75535
G.1 40605 73497 52502
G.ĐB 765500 964170 362747

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/01/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 02, 05, 08, 08
1 -
2 23
3 -
4 48
5 53, 58
6 66, 69
7 73, 73, 74
8 81, 84
9 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/01/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 -
2 24
3 32, 36, 36
4 -
5 50, 51, 54, 57, 57
6 -
7 70, 78
8 80
9 90, 94, 96, 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/01/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 22
3 33, 35, 37, 37, 39
4 47, 47, 48
5 51, 58
6 64
7 -
8 86
9 90, 92, 96, 98
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 28 15 34
G.7 980 032 796
G.6 0533 9258 7453 3913 3367 5198 2071 7027 2320
G.5 5099 1176 3457
G.4 82969 67303 14776 18120 55063 98823 19425 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379 92876 97100 61722 10571 82882 03106 91772
G.3 80703 20258 95650 32158 51682 69153
G.2 33209 07364 30926
G.1 37231 04236 00908
G.ĐB 285333 026183 413783

Lô tô TPHCM Thứ 2, 20/01/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 09
1 -
2 20, 23, 25, 28
3 31, 33, 33
4 -
5 53, 58, 58
6 63, 69
7 76
8 80
9 99

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/01/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 15
2 25
3 32, 36
4 -
5 50, 58
6 61, 62, 64, 67, 67
7 76, 79
8 83, 84, 89
9 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/01/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 08
1 -
2 20, 22, 26, 27
3 34
4 -
5 53, 57
6 -
7 71, 71, 72, 76
8 82, 82, 83
9 96

Xổ số miền nam (ký hiệu là XSMN hay SXMN) của hội đồng xổ số miền nam bao gồm 21 đài trực thuộc các tỉnh miền nam mở thưởng liên tục các ngày trong tuần trừ tết âm lịch. Xổ số miền nam trực tiếp vào lúc 16h10 hàng ngày tại mở thưởng đài nào quay ở tỉnh đó.

Kết quả XSMN ngoài xem trực tiếp, qua các kênh tivi bạn có thể xem KQXSMN nhanh và chính xác nhất tại website nổi tiếng về lĩnh vực kết quả xổ số miền nam là xổ số minh ngọc, minh chính, xosomiennam .com, hoặc xosoketqua.com

Lịch quay mở thưởng của XSMN

Dưới đây là bảng chi tiết thời gian và lịch quay cụ thể của từng đài xổ số miền nam, bạn có thể xem lịch chính xác và kết quả KQXS miền nam như sau:

- Xổ số miền nam đài TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau mở thưởng thứ 2 tại XSMN Thu 2

- Xổ số miền nam đài Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu mở thưởng thứ 3 tại XSMN Thu 3

- Xổ số miền nam đài Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng mở thưởng thứ 4 tại XSMN Thu 4

- Xổ số miền nam đài Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận mở thưởng thứ 5 tại XSMN Thu 5

- Xổ số miền nam đài Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh mở thưởng thứ 6 tại XMN Thu 6

- Xổ số miền nam đài TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang mở thưởng thứ 7 tại XSMN Thu 7

- Xổ số miền nam đài Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt mở thướng tại XSMN Chu Nhat

Hãy mua vé số miền nam tại các đại lý xổ số miền nam và so ngay khi kết thúc giờ quay XSMN hôm nay để có cơ hội trở thành tỷ phú nhanh nhất với xổ số kiến thiết miền nam ích nước lợi nhà bạn nhé.

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các đài miền nam

Tất nhiên đừng quên xem cơ cấu giải thưởng các đài miền nam xổ số hôm nay rất chi là hấp dẫn, các đài của miền nam có giải thưởng giống nhau, cụ thể chỉ với 10.000 vnđ bạn có cơ hội thành chủ nhân 11.565 vé trúng (18 lần quay) như dưới đây:

- Giải đặc biệt XS miền nam gồm 6 chữ số chỉ với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng: 01 giải trị giá 2.000.000.000 VND

- Giải nhất sổ xố miền nam gồm 5 chữ số với chỉ 1 lần quay: 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng 300.000.000 VND

- Giải nhì KQXS MN gồm lần quay giải 5 chữ số trị giá: 15.000.000 VND/giải - Số lượng giải là 10 - Tổng giá trị giải thưởng 150.000.000 VND

- Giải ba sổ số miền nam gồm 5 chữ số với 2 lần quay trị giá giải thưởng giải 3: 10.000.000 VND - Số lượng vé số giải là 20, Tổng giá trị giải thưởng lên tới: 200.000.000 VND

=>> Xem chuyên gia xổ số miền nam cho cặp đẹp nhất tại Xổ số kiến thiết miền nam!

- Giải tư Xổ xố miền Nam gồm 5 chữ số với 7 lần quay trị giá giải thưởng: 3.000.000 VND - Số lượng giải: 70 - Tổng giá trị giải thưởng: 210.000.000 VND

- Giải 5 của Xổ số MN gồm 4 chữ số với 1 lần quay trị giá giải thưởng 1.000.000 VND - Số lượng giải 100 và Tổng giá trị giải thưởng: 100.000.000 VND

- Giải 6 XSKT miền nam với 3 lần quay giải 4 chữ số trị giá 400.000 VND - Số lượng giải: 300 và Tổng giá trị giải thưởng 120.000.000 VND

- Giải 7 Xoso miền nam với 1 lần quay giải 3 chữ số trị giá 200.000 VND và số lượng giải là 1.000,  tổng giá trị giải thưởng 200.000.000 VND

- Giải 8 của XosoMN với 1 lần quay giải 2 chữ số trị giá 100.000 VND có số lượng giải 10.000 và tổng giá trị giải thưởng 1.000.000.000 VND

- Giải phụ sổ xố MN là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt và trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 VND có số lượng giải 9 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000 VND

- Giải khuyến khích XSMN dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng vé số miền nam này chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt XSMN) thì sẽ thắng giải trị giá 6.000.000 VND - Số lượng giải 45 - Tổng giá trị giải thưởng 270.000.000 VND

Cuối cùng với xổ số kiến thiết miền nam trường hợp vé của bạn có kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.

Khi tham gia chơi xổ số miền nam mọi vấn đề thắc mắc bạn vui long liên hệ với đài mở thưởng tỉnh đó hoặc hội đồng xổ số khu vực miền nam.

=>> Quay thử XSMN hôm nay giờ hoàng đạo. Chính xác 70%!

Xem kết quả xổ số miền nam chính xác

Để tra cứu kết quả xổ số miền nam chính xác và nhanh nhất hãy truy cập vào trang web xổ số các tỉnh miền nam, xem đài nào thì vào kết quả xổ số MN của tỉnh đó. 

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi tại các web uy tín lĩnh vực kết quả xố số như: xoso.com.vn, xosodatphat.com, xoso.me, xmmn.me, xosoketqua.com. Đồng thời cũng có thể lên mang tìm kiếm các cụm từ KQXSMN, SXMN hôm nay, ngày mai, tuần này, trong tháng để tra cứu kết quả miền nam.

Ngoài xem kết quả XSMN ra bạn cũng có thể vào Xem Dự đoán XSMN để chọn ra các con số đẹp cùng xosoketqua nhé.

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86