XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Trung trực tiếp 17h10 thứ 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 96 55 89
G.7 165 749 273
G.6 2207 3838 0363 5940 2228 3780 6947 3444 3972
G.5 0575 3957 4053
G.4 18361 93379 82327 33805 48178 36915 14112 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291
G.3 96365 77476 19221 60895 66529 69827
G.2 70191 64244 11915
G.1 05011 60107 29010
G.ĐB 421464 119454 433382

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/12/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 15, 12, 11
2 27
3 38
4 -
5 -
6 65, 63, 61, 65, 64
7 75, 79, 78, 76
8 -
9 96, 91

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/12/2022

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 12, 15
2 28, 21
3 38
4 49, 40, 44
5 55, 57, 54
6 -
7 75, 70
8 80
9 96, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/12/2022

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 15, 10
2 29, 27
3 -
4 47, 44
5 53, 53
6 -
7 73, 72, 70, 71
8 89, 82
9 94, 91
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 17 83 36
G.7 150 756 869
G.6 3186 1575 9235 3281 0376 2550 2115 1849 5909
G.5 7777 9002 0341
G.4 03253 93664 84102 62713 86726 72487 76243 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469
G.3 31243 78528 54130 69469 35405 19159
G.2 04387 62738 82081
G.1 49314 28874 67840
G.ĐB 234365 343497 829741

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 17, 13, 14
2 26, 28
3 35
4 43, 43
5 50, 53
6 64, 65
7 75, 77
8 86, 87, 87
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 -
3 36, 30, 38
4 -
5 56, 50, 54
6 69
7 76, 72, 71, 74
8 83, 81, 81, 82
9 96, 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/11/2022

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 05
1 15
2 -
3 36
4 49, 41, 48, 40, 41
5 54, 59
6 69, 69, 69
7 70, 78
8 81
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 45 91
G.7 927 188 066
G.6 7441 0546 3087 3699 7085 8123 5328 5951 9843
G.5 5958 2922 8221
G.4 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297
G.3 84277 85549 28619 47366 05345 95753
G.2 27947 09291 70834
G.1 57664 80781 74435
G.ĐB 876623 513265 899230

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 19/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27, 21, 23
3 -
4 41, 46, 48, 46, 49, 47
5 58, 56
6 68, 64
7 77, 77
8 87
9 94, 90

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/11/2022

Đầu Lô Tô
0 09
1 17, 19
2 23, 22, 27
3 39, 31
4 45
5 53
6 66, 65
7 -
8 88, 85, 81
9 99, 92, 91

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 19/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 28, 21
3 34, 35, 30
4 43, 40, 45
5 51, 53
6 66
7 79, 72, 73
8 89
9 91, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 13 10 52
G.7 504 952 401
G.6 7374 7525 2821 6660 9757 9257 0409 4271 5945
G.5 1674 3488 5505
G.4 83087 70357 57370 65608 04599 84693 33075 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736
G.3 92212 88113 14771 29772 56646 24443
G.2 81019 37512 49687
G.1 09850 44206 93347
G.ĐB 458716 425383 966051

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 13, 12, 13, 19, 16
2 25, 21
3 -
4 -
5 57, 50
6 -
7 74, 74, 70, 75
8 87
9 99, 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/11/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 11, 12
2 -
3 38
4 46, 43
5 52, 57, 57, 53
6 60, 60
7 71, 72
8 88, 85, 83
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/11/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 05, 09, 02
1 -
2 28
3 36
4 45, 46, 43, 47
5 52, 51
6 67
7 71, 72
8 85, 87
9 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 22 10 57
G.7 942 662 685
G.6 7674 4753 2527 4082 9464 3061 6862 3182 8443
G.5 4025 7334 4999
G.4 22220 60653 63890 72982 48521 49887 52226 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811 79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271
G.3 85999 80352 48401 93071 25540 13107
G.2 50250 96133 51154
G.1 20742 13977 69435
G.ĐB 378184 039799 231739

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 05/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 22, 27, 25, 20, 21, 26
3 -
4 42, 42
5 53, 53, 52, 50
6 -
7 74
8 82, 87, 84
9 90, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 01
1 10, 10, 15, 11
2 -
3 34, 38, 33
4 -
5 53
6 62, 64, 61
7 71, 77
8 82, 89
9 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 05/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 19
2 24, 27
3 35, 39
4 43, 44, 40
5 57, 54
6 62, 62
7 71
8 85, 82
9 99
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 86 84 59
G.7 357 911 689
G.6 3593 6257 0434 1733 3303 2949 8798 6523 1378
G.5 7292 9389 9574
G.4 77424 33017 62388 89969 93778 91955 81642 98764 50691 01374 36441 31514 02790 24966 45801 97544 98998 91238 79831 73864 92674
G.3 27230 27216 35756 17242 83688 05448
G.2 66039 43904 88593
G.1 48272 62304 05660
G.ĐB 707254 176117 864382

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/10/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 16
2 24
3 34, 30, 39
4 42
5 57, 57, 55, 54
6 69
7 78, 72
8 86, 88
9 93, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04
1 11, 14, 17
2 -
3 33
4 49, 41, 42
5 56
6 64, 66
7 74
8 84, 89
9 91, 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/10/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 23
3 38, 31
4 44, 48
5 59
6 64, 60
7 78, 74, 74
8 89, 88, 82
9 98, 98, 93
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 62 22 38
G.7 276 857 711
G.6 6926 2444 9768 3388 1672 4873 6030 7021 0542
G.5 5770 7147 2991
G.4 37458 98635 61538 70474 06985 54860 37188 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644 29099 63899 57969 99362 47683 17976 65445
G.3 75452 71286 19579 27348 08462 43510
G.2 60212 43231 09213
G.1 75149 76888 09006
G.ĐB 508319 432888 462218

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/10/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 19
2 26
3 35, 38
4 44, 49
5 58, 52
6 62, 68, 60
7 76, 70, 74
8 85, 88, 86
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/10/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 22, 29, 21
3 39, 31
4 47, 44, 48
5 57, 52
6 -
7 72, 73, 72, 79, 79
8 88, 88, 88
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/10/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 10, 13, 18
2 21
3 38, 30
4 42, 45
5 -
6 69, 62, 62
7 76
8 83
9 91, 99, 99

Kết quả Xổ số miền Trung thứ Bảy hàng tuần (XSMT Thu 7, KQXSMT Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien trung thu bay, xs mt t7, xsmtt7, sxmt thu 7) là gì?

- XSMT thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT thứ 7 mở thưởng bởi đài Quảng Ngãi ký hiệu là XSQNG, Đà Nẵng ký hiệu XSDNA, Đắk Nông ký hiệu XSDNO.

- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 7 chính xác 100% tại xskt 3 mien.

- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 7 qua các từ khóa: xsmt thu 7 minh ngoc, sxmt thu 7, xs mt thu7, xs mt t7, xsmt t7, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại kết quả xổ số miền trung.

lich thang Hôm nay thang sau
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay