Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

28/05/2020
Đầu Lô Tô
0 03
1 10,13,13,19
2
3 34
4 42,44,45
5 50,55,58
6 62,63,63
7 71,78,78
8 80,81,87,87,87,89
9 92,92,94

Lô tô miền Bắc thứ tư,

27/05/2020
Đầu Lô Tô
0 03,05,07
1 10,10,14
2 22
3 30,39
4 43,48
5 51,55,56
6 60,61,62,64,68
7 73,73,74,75
8 84,87
9 91,98

Lô tô miền Bắc thứ ba,

26/05/2020
Đầu Lô Tô
0 00,01,09
1 10,15
2 24
3 31
4 44,48
5 50,51,51,54,55
6 61,61,64,65,69
7 71,74,79
8 82,88,89
9 94,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

25/05/2020
Đầu Lô Tô
0 00
1 10,11,11,11,12,14,17
2 20,24,24
3 31,39
4 41,43,47,47
5 53,53
6 60,64
7 75,78
8 85,85,87
9 99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

24/05/2020
Đầu Lô Tô
0
1 12,14,14,15,19
2 22
3 31,32,36,37
4 46,48,48
5 50,56,57
6 65
7 79
8 82,82,83,83,85,86,87
9 91,95

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

23/05/2020
Đầu Lô Tô
0 01,02,02,06,09
1 11,15
2 24,25
3 31,37,39,39
4
5 58
6
7 70,71,76,77,77
8 81,81,84,84
9 91,93,93,97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

22/05/2020
Đầu Lô Tô
0 08
1 12,18
2 25,26
3 36,37,39
4 40,41,42
5 50,51
6 66,67
7 77,78
8 81,82,82,84,87
9 93,97,98,98,98
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86