Kết quả thống kê Lô tô miền Trung hôm nay

Lô tô Đà Nẵng, 28/05/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 03, 05, 07, 07, 08, 09, 09
1 18
2 23, 26, 26
3 32
4
5 52
6
7 71
8 83
9 92, 93
Lô tô Quảng Ngãi, 28/05/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 05, 06
1 12, 15, 17, 18
2 23, 27
3 37, 38, 39
4 40, 42, 49
5 54
6
7 74
8 86
9
Lô tô Đắk Nông, 28/05/2022
Đầu Lô Tô
0
1 13, 16, 19
2 20, 24
3
4 41, 46
5 50, 51, 52, 54, 54, 57, 59
6
7 79
8 83, 84
9 99
Lô tô Ninh Thuận, 27/05/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 11, 12, 14, 17, 19
2 27, 28
3 33, 35, 36, 36
4 47
5 54
6 67
7
8 83, 84
9
Lô tô Gia Lai, 27/05/2022
Đầu Lô Tô
0 04, 06, 09
1 10
2 27
3 30, 33, 38
4 43, 44
5 57, 58, 58
6 69
7 78
8 84
9 92, 98
Lô tô Bình Định, 26/05/2022
Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 14, 15
2 22
3 35, 35, 37, 38
4 43
5 53, 57
6 63, 65
7 70, 78
8 88
9 99
Lô tô Quảng Bình, 26/05/2022
Đầu Lô Tô
0 07
1 15, 16
2 29
3 35
4 40
5 52, 56, 58
6 60, 61, 62, 67
7
8 80
9 93, 93, 96, 99
Lô tô Quảng Trị, 26/05/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 10
2 24, 24, 26
3 39
4 47, 49
5
6
7 75, 76, 77, 77, 78
8 82, 83
9 93, 97
Lô tô Khánh Hòa, 25/05/2022
Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 16
2 28
3 38, 38, 39
4 41
5 59
6 60, 66
7 76, 76, 77
8 82
9 92, 92, 97
Lô tô Đà Nẵng, 25/05/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 03
1
2 20, 20, 23, 25, 26, 29
3 36, 37
4 48, 49
5 54, 54
6 65
7 71, 71
8
9 93
Lô tô Đắk Lắk, 24/05/2022
Đầu Lô Tô
0 02, 02, 04
1
2 21
3 30, 32
4 46
5 50, 51, 51, 52, 55
6
7 74, 75, 78
8 80
9 95, 98
Lô tô Quảng Nam, 24/05/2022
Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2
3 31, 33, 37, 37, 39
4 40
5 52, 54, 56
6 66, 69
7 73, 77
8 82, 87
9 93
Lô tô Huế, 23/05/2022
Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 13, 19
2 22
3 30, 34, 38
4 49
5
6 61, 69
7 73, 76, 79
8 84, 84
9 98, 98
Lô tô Phú Yên, 23/05/2022
Đầu Lô Tô
0 03, 06, 09
1 11, 16, 17
2 28
3 31
4 45, 46, 49
5 51
6
7 72, 75, 78
8 81, 88
9 91
Lô tô Huế, 22/05/2022
Đầu Lô Tô
0 00, 05, 08, 08
1 11, 12, 17, 18
2 24, 27
3 31
4 43, 45
5
6
7 73, 79
8 80, 85
9 95
Lô tô Khánh Hòa, 22/05/2022
Đầu Lô Tô
0 08
1 10, 16, 18
2 21, 21, 26
3 32, 32
4 40, 42
5 58
6 60, 62, 65, 67, 69
7
8
9 91
Lô tô Kon Tum, 22/05/2022
Đầu Lô Tô
0 00, 01, 03
1 10, 17, 19
2 23, 25, 26
3
4 41, 44
5
6
7 72, 75, 76, 79
8 80
9 95, 99
lich thang Hôm nay thang sau
Dự đoán XSMT 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMT 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMB 28/5/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán XSMB 28/5/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán XSMT 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMT 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất