3D Max - TT Kết quả xổ số Max 3D Vietlott

Kết quả kỳ #133 ngày 26/02/2020
G.1 054 157
G.2 046 041 236 152
G.3 575 485 406 764 556 802
KK 430 341 738 790 750 839 182 367

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #132 ngày 24/02/2020
G.1 081 350
G.2 560 458 068 250
G.3 573 460 652 170 636 912
KK 646 072 769 071 757 376 412 198

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #131 ngày 21/02/2020
G.1 361 281
G.2 715 795 509 691
G.3 290 985 946 542 366 993
KK 025 489 983 851 022 799 400 567

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #130 ngày 19/02/2020
G.1 325 957
G.2 497 877 083 158
G.3 471 011 684 026 460 951
KK 082 819 962 760 381 313 551 542

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #129 ngày 17/02/2020
G.1 539 259
G.2 720 870 190 019
G.3 144 103 356 236 849 016
KK 059 293 390 755 102 397 666 423

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #128 ngày 14/02/2020
G.1 551 579
G.2 685 806 896 960
G.3 113 433 459 217 947 040
KK 637 689 847 849 464 433 171 754

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #127 ngày 12/02/2020
G.1 163 546
G.2 048 681 839 939
G.3 816 316 133 672 473 646
KK 640 973 963 717 584 772 626 963

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #126 ngày 10/02/2020
G.1 023 862
G.2 563 687 570 922
G.3 914 982 329 149 250 250
KK 043 721 322 938 408 521 585 882

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #125 ngày 07/02/2020
G.1 824 521
G.2 354 291 853 215
G.3 256 019 016 510 291 524
KK 379 180 967 062 338 947 199 206

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #124 ngày 05/02/2020
G.1 341 057
G.2 080 906 124 489
G.3 545 439 329 409 466 099
KK 243 270 623 804 616 365 088 813

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #123 ngày 03/02/2020
G.1 518 309
G.2 511 091 501 487
G.3 720 517 339 759 350 634
KK 481 200 149 556 811 866 964 696

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #122 ngày 31/01/2020
G.1 965 868
G.2 278 058 252 647
G.3 362 527 147 075 541 001
KK 888 725 825 509 595 844 092 062

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #121 ngày 29/01/2020
G.1 321 522
G.2 541 432 652 238
G.3 287 351 527 344 885 934
KK 162 354 894 566 593 572 759 280

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #120 ngày 27/01/2020
G.1 325 026
G.2 958 271 873 522
G.3 691 529 506 275 390 020
KK 809 924 759 383 495 760 108 937

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86