3D Max - TT Kết quả xổ số Max 3D Vietlott

Kết quả kỳ #163 ngày 29/05/2020
G.1 678 731
G.2 812 963 745 919
G.3 891 202 054 462 814 855
KK 837 018 255 425 243 094 118 053

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #162 ngày 27/05/2020
G.1 579 785
G.2 583 668 522 518
G.3 469 213 876 220 804 328
KK 926 234 247 078 405 391 698 475

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #161 ngày 25/05/2020
G.1 973 378
G.2 622 536 358 271
G.3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #160 ngày 22/05/2020
G.1 291 376
G.2 614 458 760 587
G.3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #159 ngày 20/05/2020
G.1 124 457
G.2 694 221 663 591
G.3 506 469 150 295 793 049
KK 584 574 296 613 003 634 159 565

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #158 ngày 18/05/2020
G.1 123 044
G.2 612 548 497 963
G.3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #157 ngày 15/05/2020
G.1 826 771
G.2 838 976 489 696
G.3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #156 ngày 13/05/2020
G.1 353 204
G.2 191 607 127 268
G.3 313 090 856 118 969 477
KK 550 009 060 884 205 245 835 073

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #155 ngày 11/05/2020
G.1 032 346
G.2 722 616 214 420
G.3 323 330 087 978 878 459
KK 441 388 685 105 445 419 920 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #154 ngày 08/05/2020
G.1 273 377
G.2 566 846 543 972
G.3 341 315 564 474 188 596
KK 835 927 400 955 728 438 027 026

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #153 ngày 06/05/2020
G.1 519 093
G.2 322 414 051 343
G.3 895 220 338 834 603 706
KK 710 072 653 976 974 170 489 545

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #152 ngày 04/05/2020
G.1 604 138
G.2 791 171 701 060
G.3 276 623 030 825 756 825
KK 217 240 725 073 638 284 697 331

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #151 ngày 01/05/2020
G.1 176 928
G.2 843 370 625 703
G.3 569 324 121 930 854 867
KK 153 816 421 700 070 939 331 085

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #150 ngày 29/04/2020
G.1 484 835
G.2 740 004 089 187
G.3 908 256 835 430 494 905
KK 087 590 643 552 932 980 528 650

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86