XS Max 3D thứ 6 - TT Kết quả xổ số Max3d thứ 6

Kết quả kỳ #160 ngày 22/05/2020
G.1 291 376
G.2 614 458 760 587
G.3 792 866 068 155 138 455
KK 262 748 006 572 412 881 794 732

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #157 ngày 15/05/2020
G.1 826 771
G.2 838 976 489 696
G.3 580 786 180 902 764 876
KK 826 133 416 762 504 665 406 635

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #154 ngày 08/05/2020
G.1 273 377
G.2 566 846 543 972
G.3 341 315 564 474 188 596
KK 835 927 400 955 728 438 027 026

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #151 ngày 01/05/2020
G.1 176 928
G.2 843 370 625 703
G.3 569 324 121 930 854 867
KK 153 816 421 700 070 939 331 085

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #148 ngày 24/04/2020
G.1 222 256
G.2 755 331 822 727
G.3 284 474 278 563 129 895
KK 121 999 867 949 867 963 716 617

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #146 ngày 27/03/2020
G.1 983 357
G.2 256 531 746 058
G.3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #143 ngày 20/03/2020
G.1 788 096
G.2 186 530 267 256
G.3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #140 ngày 13/03/2020
G.1 509 028
G.2 726 246 451 058
G.3 933 299 456 212 300 628
KK 370 093 054 239 368 134 254 963

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #137 ngày 06/03/2020
G.1 197 736
G.2 784 798 914 638
G.3 475 714 288 025 599 619
KK 449 810 790 568 150 741 384 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #134 ngày 28/02/2020
G.1 512 626
G.2 761 866 357 855
G.3 564 855 571 957 163 741
KK 610 199 014 625 670 572 288 497

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #131 ngày 21/02/2020
G.1 361 281
G.2 715 795 509 691
G.3 290 985 946 542 366 993
KK 025 489 983 851 022 799 400 567

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #128 ngày 14/02/2020
G.1 551 579
G.2 685 806 896 960
G.3 113 433 459 217 947 040
KK 637 689 847 849 464 433 171 754

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #125 ngày 07/02/2020
G.1 824 521
G.2 354 291 853 215
G.3 256 019 016 510 291 524
KK 379 180 967 062 338 947 199 206

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86