Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
19/4/2024
Vĩnh Long
9740
Bình Dương
2235
Trà Vinh
3164
Thứ năm
18/4/2024
Tây Ninh
4821
An Giang
3142
Bình Thuận
2758
Thứ tư
17/4/2024
Đồng Nai
0237
Cần Thơ
3327
Sóc Trăng
8964
Thứ ba
16/4/2024
Bến Tre
2325
Vũng Tàu
5877
Bạc Liêu
7405
Thứ hai
15/4/2024
TP Hồ Chí Minh
9884
Đồng Tháp
4122
Cà Mau
3543
Chủ nhật
14/4/2024
Tiền Giang
7873
Kiên Giang
9144
Đà Lạt
6978
Thứ bảy
13/4/2024
TP Hồ Chí Minh
7025
Long An
4004
Bình Phước
7295
Hậu Giang
0975
Thứ sáu
12/4/2024
Vĩnh Long
8709
Bình Dương
9107
Trà Vinh
1153
Thứ năm
11/4/2024
Tây Ninh
4184
An Giang
8828
Bình Thuận
0073
Thứ tư
10/4/2024
Đồng Nai
1744
Cần Thơ
6955
Sóc Trăng
7516
Thứ ba
9/4/2024
Bến Tre
8130
Vũng Tàu
5728
Bạc Liêu
2769
Thứ hai
8/4/2024
TP Hồ Chí Minh
3515
Đồng Tháp
9468
Cà Mau
2156
Chủ nhật
7/4/2024
Tiền Giang
5189
Kiên Giang
2273
Đà Lạt
2069
Thứ bảy
6/4/2024
TP Hồ Chí Minh
9131
Long An
8119
Bình Phước
0371
Hậu Giang
9256
Thứ sáu
5/4/2024
Vĩnh Long
9366
Bình Dương
2752
Trà Vinh
5719
Thứ năm
4/4/2024
Tây Ninh
7815
An Giang
8841
Bình Thuận
2119
Thứ tư
3/4/2024
Đồng Nai
3547
Cần Thơ
3366
Sóc Trăng
5277
Thứ ba
2/4/2024
Bến Tre
5072
Vũng Tàu
5671
Bạc Liêu
9526
Thứ hai
1/4/2024
TP Hồ Chí Minh
5639
Đồng Tháp
6904
Cà Mau
7464
Chủ nhật
31/3/2024
Tiền Giang
5198
Kiên Giang
6869
Đà Lạt
8359
Thứ bảy
30/3/2024
TP Hồ Chí Minh
5985
Long An
5625
Bình Phước
1037
Hậu Giang
8947
Thứ sáu
29/3/2024
Vĩnh Long
3961
Bình Dương
1349
Trà Vinh
9962
Thứ năm
28/3/2024
Tây Ninh
7842
An Giang
3623
Bình Thuận
1365
Thứ tư
27/3/2024
Đồng Nai
6023
Cần Thơ
2318
Sóc Trăng
5240
Thứ ba
26/3/2024
Bến Tre
1173
Vũng Tàu
1919
Bạc Liêu
1732
Thứ hai
25/3/2024
TP Hồ Chí Minh
6748
Đồng Tháp
9215
Cà Mau
8285
Chủ nhật
24/3/2024
Tiền Giang
7745
Kiên Giang
9426
Đà Lạt
6685
Thứ bảy
23/3/2024
TP Hồ Chí Minh
6734
Long An
3987
Bình Phước
5195
Hậu Giang
1828
Thứ sáu
22/3/2024
Vĩnh Long
9829
Bình Dương
9759
Trà Vinh
7595
Thứ năm
21/3/2024
Tây Ninh
5110
An Giang
0457
Bình Thuận
1137

Thống kê Sớ đầu đuôi MN - Sớ đầu đuôi miền Nam - SDDMN