XS Max 4D - TT Kết quả xổ số Max 4D Vietlott

G.1 8917
G.2 8607 0254
G.3 9376 2606 3911
KK 1 *917
KK 2 **17
Ký hiệu bộ số
A 9376 D 2606
B 0254 E 8917
C 8607 G 3911

G.1 6321
G.2 1712 7061
G.3 4394 8684 6300
KK 1 *321
KK 2 **21
Ký hiệu bộ số
A 4394 D 6321
B 7061 E 8684
C 1712 G 6300
G.1 3814
G.2 5811 7284
G.3 8758 3850 0914
KK 1 *814
KK 2 **14
Ký hiệu bộ số
A 8758 D 5811
B 3814 E 7284
C 3850 G 0914
G.1 8459
G.2 6306 5813
G.3 5201 9156 0697
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5201 D 8459
B 6306 E 0697
C 9156 G 5813
G.1 6241
G.2 5601 4382
G.3 5725 5737 0085
KK 1 *241
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 4382
B 5737 E 5601
C 0085 G 6241
G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 2369 3274 1532
KK 1 *264
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 2369 D 7434
B 2264 E 3274
C 7283 G 1532
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 7228 7133 6740
KK 1 *529
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1231 D 6740
B 7228 E 9529
C 7133 G 3193
G.1 4697
G.2 6751 1212
G.3 5320 5402 0745
KK 1 *697
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 6751 D 5402
B 5320 E 0745
C 1212 G 4697
G.1 5549
G.2 4095 1679
G.3 7047 8339 4091
KK 1 *549
KK 2 **49
Ký hiệu bộ số
A 4095 D 8339
B 5549 E 1679
C 7047 G 4091
G.1 5261
G.2 5926 9550
G.3 0960 2018 5650
KK 1 *261
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5926 D 2018
B 0960 E 5261
C 9550 G 5650
G.1 4785
G.2 7749 4356
G.3 7977 3812 5988
KK 1 *785
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 4356 D 7977
B 4785 E 3812
C 7749 G 5988
G.1 8656
G.2 5507 0151
G.3 6424 9707 7918
KK 1 *656
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 8656 D 5507
B 6424 E 9707
C 0151 G 7918
G.1 3243
G.2 6088 5040
G.3 7113 6499 4080
KK 1 *243
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 5040 D 6499
B 7113 E 4080
C 3243 G 6088
G.1 9841
G.2 7078 6599
G.3 9177 7586 0717
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 9841 D 0717
B 9177 E 6599
C 7586 G 7078

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86