XS Max 4D thứ 7 - TT Kết quả xổ số Max4d thứ 7

G.1 8917
G.2 8607 0254
G.3 9376 2606 3911
KK 1 *917
KK 2 **17
Ký hiệu bộ số
A 9376 D 2606
B 0254 E 8917
C 8607 G 3911

G.1 8459
G.2 6306 5813
G.3 5201 9156 0697
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5201 D 8459
B 6306 E 0697
C 9156 G 5813
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 7228 7133 6740
KK 1 *529
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1231 D 6740
B 7228 E 9529
C 7133 G 3193
G.1 5261
G.2 5926 9550
G.3 0960 2018 5650
KK 1 *261
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5926 D 2018
B 0960 E 5261
C 9550 G 5650
G.1 3243
G.2 6088 5040
G.3 7113 6499 4080
KK 1 *243
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 5040 D 6499
B 7113 E 4080
C 3243 G 6088
G.1 2095
G.2 8657 2362
G.3 0259 9120 7291
KK 1 *095
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 2362 D 9120
B 0259 E 8657
C 2095 G 7291
G.1 4147
G.2 5001 2280
G.3 7155 4250 8886
KK 1 *147
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 5001 D 4147
B 7155 E 2280
C 4250 G 8886
G.1 3225
G.2 9617 4959
G.3 2028 3114 6167
KK 1 *225
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 4959 D 3114
B 9617 E 3225
C 2028 G 6167
G.1 4972
G.2 2271 7134
G.3 9894 7900 7207
KK 1 *972
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 7134 D 2271
B 4972 E 7900
C 9894 G 7207
G.1 7130
G.2 9348 6573
G.3 4602 5448 8413
KK 1 *130
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 4602 D 8413
B 5448 E 9348
C 7130 G 6573
G.1 3380
G.2 1240 9383
G.3 7674 1968 0832
KK 1 *380
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 7674 D 9383
B 1968 E 3380
C 0832 G 1240
G.1 5841
G.2 9254 6301
G.3 6402 0641 6149
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5841 D 0641
B 6301 E 9254
C 6402 G 6149
G.1 7693
G.2 8756 2230
G.3 1197 9882 2520
KK 1 *693
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 1197 D 2520
B 7693 E 8756
C 9882 G 2230

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86