XS Max 4D thứ 7 - TT Kết quả xổ số Max4d thứ 7

G.1 0899
G.2 6799 4791
G.3 6156 1567 3734
KK 1 *899
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 6799 D 0899
B 4791 E 1567
C 6156 G 3734

G.1 2462
G.2 3923 7967
G.3 7734 1425 2736
KK 1 *462
KK 2 **62
Ký hiệu bộ số
A 3923 D 2462
B 7734 E 1425
C 7967 G 2736
G.1 4319
G.2 2952 3412
G.3 5141 5051 7968
KK 1 *319
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 2952 D 5051
B 4319 E 3412
C 5141 G 7968
G.1 0561
G.2 5697 1175
G.3 2101 3007 3592
KK 1 *561
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 0561 D 5697
B 2101 E 3007
C 1175 G 3592
G.1 2782
G.2 6393 5239
G.3 1128 8986 6220
KK 1 *782
KK 2 **82
Ký hiệu bộ số
A 1128 D 6393
B 8986 E 6220
C 2782 G 5239
G.1 0334
G.2 3842 3598
G.3 8226 0454 7000
KK 1 *334
KK 2 **34
Ký hiệu bộ số
A 8226 D 3842
B 3598 E 0454
C 0334 G 7000
G.1 7490
G.2 3887 5838
G.3 8125 8981 5756
KK 1 *490
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 8125 D 7490
B 8981 E 5838
C 3887 G 5756
G.1 0251
G.2 5998 4176
G.3 6228 0237 2583
KK 1 *251
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 0251 D 2583
B 6228 E 5998
C 0237 G 4176
G.1 8917
G.2 8607 0254
G.3 9376 2606 3911
KK 1 *917
KK 2 **17
Ký hiệu bộ số
A 9376 D 2606
B 0254 E 8917
C 8607 G 3911
G.1 8459
G.2 6306 5813
G.3 5201 9156 0697
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5201 D 8459
B 6306 E 0697
C 9156 G 5813
G.1 9529
G.2 1231 3193
G.3 7228 7133 6740
KK 1 *529
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1231 D 6740
B 7228 E 9529
C 7133 G 3193
G.1 5261
G.2 5926 9550
G.3 0960 2018 5650
KK 1 *261
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5926 D 2018
B 0960 E 5261
C 9550 G 5650
G.1 3243
G.2 6088 5040
G.3 7113 6499 4080
KK 1 *243
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 5040 D 6499
B 7113 E 4080
C 3243 G 6088

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần