XS Max 4D thứ 3 - TT Kết quả xổ số Max4d thứ 3

G.1 3814
G.2 5811 7284
G.3 8758 3850 0914
KK 1 *814
KK 2 **14
Ký hiệu bộ số
A 8758 D 5811
B 3814 E 7284
C 3850 G 0914

G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 2369 3274 1532
KK 1 *264
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 2369 D 7434
B 2264 E 3274
C 7283 G 1532
G.1 5549
G.2 4095 1679
G.3 7047 8339 4091
KK 1 *549
KK 2 **49
Ký hiệu bộ số
A 4095 D 8339
B 5549 E 1679
C 7047 G 4091
G.1 8656
G.2 5507 0151
G.3 6424 9707 7918
KK 1 *656
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 8656 D 5507
B 6424 E 9707
C 0151 G 7918
G.1 8955
G.2 8379 1867
G.3 5625 7180 1896
KK 1 *955
KK 2 **55
Ký hiệu bộ số
A 1867 D 1896
B 5625 E 8955
C 7180 G 8379
G.1 8034
G.2 5078 0410
G.3 5691 5467 5783
KK 1 *034
KK 2 **34
Ký hiệu bộ số
A 0410 D 5467
B 5078 E 8034
C 5691 G 5783
G.1 1257
G.2 7548 2635
G.3 7366 4980 4906
KK 1 *257
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 1257 D 7548
B 7366 E 4980
C 2635 G 4906
G.1 3737
G.2 9064 1900
G.3 5115 8910 9725
KK 1 *737
KK 2 **37
Ký hiệu bộ số
A 5115 D 9725
B 8910 E 1900
C 9064 G 3737
G.1 9726
G.2 4685 4009
G.3 8612 6323 3005
KK 1 *726
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 8612 D 4009
B 6323 E 3005
C 4685 G 9726
G.1 2136
G.2 2056 5314
G.3 7980 0317 0938
KK 1 *136
KK 2 **36
Ký hiệu bộ số
A 7980 D 2136
B 0317 E 5314
C 0938 G 2056
G.1 0903
G.2 1688 7568
G.3 1479 8926 2790
KK 1 *903
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 1479 D 7568
B 8926 E 2790
C 0903 G 1688
G.1 3341
G.2 2800 1603
G.3 6333 5433 8972
KK 1 *341
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 1603 D 5433
B 3341 E 8972
C 6333 G 2800
G.1 7847
G.2 6353 2961
G.3 1675 4562 7479
KK 1 *847
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 1675 D 2961
B 7847 E 4562
C 7479 G 6353

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86