XS Max 4D thứ 3 - TT Kết quả xổ số Max4d thứ 3

G.1 0325
G.2 2462 7391
G.3 5917 4903 5181
KK 1 *325
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 0325 D 2462
B 7391 E 4903
C 5917 G 5181

G.1 2658
G.2 3712 4382
G.3 8463 0419 7327
KK 1 *658
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 8463 D 3712
B 2658 E 4382
C 0419 G 7327
G.1 4941
G.2 4088 6035
G.3 9921 5436 4205
KK 1 *941
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 4941 D 6035
B 9921 E 4205
C 5436 G 4088
G.1 5179
G.2 5935 8923
G.3 9353 3513 5837
KK 1 *179
KK 2 **79
Ký hiệu bộ số
A 5179 D 5935
B 9353 E 5837
C 3513 G 8923
G.1 4013
G.2 2477 8495
G.3 6070 8072 1258
KK 1 *013
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 4013 D 8072
B 8495 E 1258
C 6070 G 2477
G.1 4968
G.2 5588 5142
G.3 9281 5407 6458
KK 1 *968
KK 2 **68
Ký hiệu bộ số
A 5142 D 5407
B 9281 E 6458
C 4968 G 5588
G.1 6566
G.2 3746 5091
G.3 4333 2059 7855
KK 1 *566
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 4333 D 2059
B 5091 E 7855
C 3746 G 6566
G.1 9459
G.2 3750 6345
G.3 5370 0389 0357
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 5370 D 6345
B 0389 E 9459
C 0357 G 3750
G.1 3333
G.2 7611 2148
G.3 9980 6370 4827
KK 1 *333
KK 2 **33
Ký hiệu bộ số
A 7611 D 9980
B 3333 E 6370
C 2148 G 4827
G.1 5900
G.2 7475 1814
G.3 0077 8927 6876
KK 1 *900
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 1814 D 8927
B 5900 E 7475
C 0077 G 6876
G.1 9145
G.2 5254 2319
G.3 9254 2506 2756
KK 1 *145
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 9254 D 9145
B 2319 E 2506
C 5254 G 2756
G.1 3814
G.2 5811 7284
G.3 8758 3850 0914
KK 1 *814
KK 2 **14
Ký hiệu bộ số
A 8758 D 5811
B 3814 E 7284
C 3850 G 0914
G.1 2264
G.2 7283 7434
G.3 2369 3274 1532
KK 1 *264
KK 2 **64
Ký hiệu bộ số
A 2369 D 7434
B 2264 E 3274
C 7283 G 1532

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần