XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày chủ nhật

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 41 67 64
G.7 393 866 099
G.6 3999 7833 3507 4571 6426 6705 9894 6614 2382
G.5 4755 7982 2779
G.4 79029 64450 26476 69380 22545 31289 50605 92509 34489 91645 04083 36567 12106 57238 83718 33166 23975 34395 07675 66466 07815
G.3 61749 63393 36977 28973 70173 68901
G.2 94224 56054 46402
G.1 14090 42499 80214
G.ĐB 402338 515051 132764

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 07,05
1 -
2 29,24
3 33,38
4 41,45,49
5 55,50
6 -
7 76
8 80,89
9 93,99,93,90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05,09,06
1 -
2 26
3 38
4 45
5 54,51
6 67,66,67
7 71,77,73
8 82,89,83
9 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/11/2022

Đầu Lô Tô
0 01,02
1 14,18,15,14
2 -
3 -
4 -
5 -
6 64,66,66,64
7 79,75,75,73
8 82
9 99,94,95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 46 82 53
G.7 555 905 808
G.6 5026 6143 5286 2759 9985 9389 0974 7632 6676
G.5 5831 5773 3155
G.4 32222 07661 26605 63918 31596 96484 05498 75349 49666 19901 87836 93023 91351 47269 37193 34549 12059 95777 93871 37513 75601
G.3 90189 21048 22993 60368 57827 60767
G.2 63284 73570 23740
G.1 99574 94935 20588
G.ĐB 261399 719984 900596

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 18
2 26,22
3 31
4 46,43,48
5 55
6 61
7 74
8 86,84,89,84
9 96,98,99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 05,01
1 -
2 23
3 36,35
4 49
5 59,51
6 66,69,68
7 73,70
8 82,85,89,84
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 20/11/2022

Đầu Lô Tô
0 08,01
1 13
2 27
3 32
4 49,40
5 53,55,59
6 67
7 74,76,77,71
8 88
9 93,96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 12 01 81
G.7 979 144 226
G.6 9035 0282 5723 9900 5971 1999 8952 0262 2732
G.5 8041 7303 3520
G.4 03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174 10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620
G.3 74476 76233 14201 50408 33256 65199
G.2 06793 27681 85661
G.1 73556 32250 02742
G.ĐB 101232 928658 606310

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 23,22
3 35,37,32,36,33,32
4 41,49
5 56
6 -
7 79,79,74,76
8 82
9 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 01,00,03,01,08
1 -
2 20
3 37,30
4 44,42
5 50,58
6 60
7 71
8 83,81
9 99,94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/11/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 10
2 26,20,22,20
3 32,32
4 47,42
5 52,56
6 62,61
7 70
8 81
9 98,99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 82 87 39
G.7 947 888 509
G.6 4484 0437 4497 4104 9065 6719 3030 6905 7846
G.5 4561 5400 8915
G.4 63723 18850 20163 36712 78121 38667 56673 04974 35647 90502 16663 20664 10331 84927 38013 07628 73391 36502 24223 77416 82026
G.3 03323 60183 62699 37191 95173 72225
G.2 08537 00021 98283
G.1 18098 98412 31585
G.ĐB 981708 175812 305158

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 08
1 12
2 23,21,23
3 37,37
4 47
5 50
6 61,63,67
7 73
8 82,84,83
9 97,98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 04,00,02
1 19,12,12
2 27,21
3 31
4 47
5 -
6 65,63,64
7 74
8 87,88
9 99,91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/11/2022

Đầu Lô Tô
0 09,05,02
1 15,13,16
2 28,23,26,25
3 39,30
4 46
5 58
6 -
7 73
8 83,85
9 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 13 90 89
G.7 849 280 834
G.6 6529 8025 9785 1327 0796 6042 7043 3947 4668
G.5 8022 4864 2084
G.4 46334 01970 24887 04026 59898 21561 49509 51763 89018 76844 78479 42635 50616 82915 53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535
G.3 50871 71838 61403 97394 96637 22826
G.2 72803 24146 59898
G.1 42402 44948 16585
G.ĐB 864379 556519 440765

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 09,03,02
1 13
2 29,25,22,26
3 34,38
4 49
5 -
6 61
7 70,71,79
8 85,87
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03
1 18,16,15,19
2 27
3 35
4 42,44,46,48
5 -
6 64,63
7 79
8 80
9 90,96,94

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 30/10/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 29,25,22,26
3 34,38,35,37
4 43,47
5 57
6 68,65
7 75
8 89,84,85
9 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 81 90 94
G.7 872 078 441
G.6 0973 1558 3398 9951 9556 8758 5511 3531 3402
G.5 6998 8296 6554
G.4 08886 50305 66928 26218 66176 10101 22063 35601 18253 21323 79986 64475 76691 04130 25515 69050 61868 14049 66147 15096 33884
G.3 88430 31700 58742 57029 83778 17182
G.2 26490 00205 01084
G.1 15436 24407 62475
G.ĐB 886836 409935 082532

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 05,01,00
1 18
2 28
3 30,36,36
4 -
5 58
6 63
7 72,73,76
8 81,86
9 98,98,90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 01,05,07
1 -
2 23,29
3 30,35
4 42
5 51,56,58,53
6 -
7 78,75
8 86
9 90,96,91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/10/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 11,15
2 -
3 31,32
4 41,49,47
5 54,50
6 68
7 78,75
8 84,82,84
9 94,96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 89 48
G.7 710 183 398
G.6 0628 9063 7454 8513 2172 0648 3824 5460 8094
G.5 4869 4146 4818
G.4 22171 78103 80943 60944 06735 11089 95501 37749 56158 78405 73852 40584 61313 50578 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536
G.3 97232 67593 92282 14953 64698 79500
G.2 62824 68253 20575
G.1 68548 06875 71890
G.ĐB 846729 993169 317311

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 03,01
1 10
2 28,24,29
3 30,35,32
4 43,44,48
5 54
6 63,69
7 71
8 89
9 93

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 13,13
2 -
3 -
4 48,46,49
5 58,52,53,53
6 69
7 72,78,75
8 89,83,84,82
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 16/10/2022

Đầu Lô Tô
0 00
1 18,11
2 24,27
3 39,34,36
4 48
5 57
6 60
7 72,75
8 84
9 98,94,98,90

Kết quả Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần (XSMN Chu nhat, KQXSMN Chu nhat, Ket qua xo so kien thiet mien nam chu nhat, xs mn cn, xsmncn, sxmn chu nhat) là gì?

- Xổ số miền nam chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào chiều chủ nhật lúc 16 giờ 10 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Xổ số Kiên Giang ký hiệu XSKG, đài Xổ số Tiền Giang ký hiệu mã XSTG và nhà đài Xổ số Đà Lạt ký hiệu XSDL.

- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, kqxsmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, kqxs chu nhat, xschu nhat ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN. Ngày tiếp theo các bạn coi tại Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần.

lich thang Hôm nay thang sau
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMB 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Bắc 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMT 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Trung 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSMN 03-12-2022, Kết quả xổ số Miền Nam 03-12-2022 tại Xosoketqua.com
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSHCM Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-12-2022 - KQXSHCM hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSBP Kết quả xổ số Bình Phước 03-12-2022 - KQXSBP hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSLA Kết quả xổ số Long An 03-12-2022 - KQXSLA hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang 03-12-2022 - KQXSHG hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSDNA Kết quả xổ số Đà Nẵng 03-12-2022 - KQXSDNA hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi 03-12-2022 - KQXSQNG hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông 03-12-2022 - KQXSDNO hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay
XSND Kết quả xổ số Nam Định 03-12-2022 - KQXSND hôm nay
X

RSS

Copyright © 2021 XOSOKETQUA.COM, All Rights Reserved

Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh (Nguồn dữ liệu Kết quả xổ số từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội .Phone 049433636)

Giới thiệu - Điều khoản sử dụng. Liên hệ: ketquatv.info@gmail.com

DMCA.com Protection Status