Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6 55 hôm nay

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62.757.436.800đ

Giá trị jackpot 2

4.613.313.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 31-05-2022

Kỳ 729: Thứ Bảy, 28-05-2022

 • 33
 • 36
 • 38
 • 42
 • 43
 • 46
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.757.436.800
Jackpot 2 0 4.613.313.500
Giải 1 18 40.000.000
Giải 2 756 500.000
Giải 3 14865 50.000

Quảng cáo

Kỳ 728: Thứ Năm, 26-05-2022

 • 04
 • 23
 • 30
 • 32
 • 39
 • 41
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.427.002.000
Jackpot 2 0 4.354.376.300
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 599 500.000
Giải 3 13789 50.000

Kỳ 727: Thứ Ba, 24-05-2022

 • 18
 • 31
 • 32
 • 46
 • 50
 • 52
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.772.834.500
Jackpot 2 0 4.059.468.800
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 622 500.000
Giải 3 14714 50.000

Kỳ 726: Thứ Bảy, 21-05-2022

 • 19
 • 32
 • 38
 • 40
 • 45
 • 48
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.087.218.300
Jackpot 2 0 3.761.067.000
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 732 500.000
Giải 3 13751 50.000

Kỳ 725: Thứ Năm, 19-05-2022

 • 03
 • 06
 • 31
 • 40
 • 47
 • 54
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.849.603.650
Jackpot 2 0 3.512.443.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 623 500.000
Giải 3 12909 50.000

Kỳ 724: Thứ Ba, 17-05-2022

 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 45
 • 48
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 0 3.246.323.100
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 805 500.000
Giải 3 16641 50.000

Kỳ 723: Thứ Bảy, 14-05-2022

 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.237.615.300
Jackpot 2 2 2.323.615.375
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 12180 50.000

Kỳ 722: Thứ Năm, 12-05-2022

 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.524.219.700
Jackpot 2 0 4.345.742.350
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 600 500.000
Giải 3 13433 50.000

Kỳ 721: Thứ Ba, 10-05-2022

 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 0 4.106.168.050
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 518 500.000
Giải 3 12730 50.000

Kỳ 720: Thứ Bảy, 07-05-2022

 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.960.429.950
Jackpot 2 0 3.838.654.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 450 500.000
Giải 3 11186 50.000

Kỳ 719: Thứ Năm, 05-05-2022

 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.990.566.200
Jackpot 2 0 3.619.780.850
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 488 500.000
Giải 3 11191 50.000

Kỳ 718: Thứ Ba, 03-05-2022

 • 01
 • 22
 • 38
 • 48
 • 49
 • 53
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.087.734.000
Jackpot 2 0 3.408.355.050
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 492 500.000
Giải 3 10482 50.000

Kỳ 717: Thứ Bảy, 30-04-2022

 • 11
 • 23
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.131.524.600
Jackpot 2 0 3.190.998.450
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 482 500.000
Giải 3 8632 50.000

- Xổ số Power 655 tự chọn của Viet Lott mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

- Xem kết quả xổ số Power 655 nhanh nhất tại Kết quả Xổ số của ketqua.tv

- Các loại hình xổ số tự chọn Vietlott khác: Mega 6/45, Max 4D, Max 3D, Keno

lich thang Hôm nay thang sau
Dự đoán XSMT 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMT 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 28/5/2022 - Thứ 7 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMB 28/5/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán XSMB 28/5/2022 - Thứ 7 có tỷ lệ trúng cao nhất
Dự đoán XSMT 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMT 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất
Dự đoán XSMN 27/5/2022 - Thứ 6 với tỷ lệ trúng thưởng cao nhất