XS Max 3D thứ 2 - TT Kết quả xổ số Max3d thứ 2

Kết quả kỳ #161 ngày 25/05/2020
G.1 973 378
G.2 622 536 358 271
G.3 213 742 276 527 981 090
KK 328 882 075 116 712 225 267 984

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Kết quả kỳ #158 ngày 18/05/2020
G.1 123 044
G.2 612 548 497 963
G.3 032 255 010 985 977 298
KK 612 079 490 609 786 477 799 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #155 ngày 11/05/2020
G.1 032 346
G.2 722 616 214 420
G.3 323 330 087 978 878 459
KK 441 388 685 105 445 419 920 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #152 ngày 04/05/2020
G.1 604 138
G.2 791 171 701 060
G.3 276 623 030 825 756 825
KK 217 240 725 073 638 284 697 331

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #149 ngày 27/04/2020
G.1 690 122
G.2 002 142 545 724
G.3 769 221 459 291 773 073
KK 890 434 849 203 738 038 094 401

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #147 ngày 30/03/2020
G.1 146 350
G.2 869 527 161 756
G.3 390 275 574 346 724 707
KK 021 456 935 207 185 591 933 103

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #144 ngày 23/03/2020
G.1 648 918
G.2 467 073 636 124
G.3 526 603 762 503 029 833
KK 367 628 447 960 186 170 569 003

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #141 ngày 16/03/2020
G.1 678 981
G.2 159 875 899 425
G.3 682 076 988 154 417 791
KK 705 573 323 984 779 392 006 881

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #138 ngày 09/03/2020
G.1 145 109
G.2 924 677 064 390
G.3 943 022 498 197 306 313
KK 638 843 021 445 596 084 757 003

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #135 ngày 02/03/2020
G.1 323 895
G.2 787 062 745 864
G.3 549 796 948 660 307 776
KK 370 893 322 965 068 446 289 470

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #132 ngày 24/02/2020
G.1 081 350
G.2 560 458 068 250
G.3 573 460 652 170 636 912
KK 646 072 769 071 757 376 412 198

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #129 ngày 17/02/2020
G.1 539 259
G.2 720 870 190 019
G.3 144 103 356 236 849 016
KK 059 293 390 755 102 397 666 423

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #126 ngày 10/02/2020
G.1 023 862
G.2 563 687 570 922
G.3 914 982 329 149 250 250
KK 043 721 322 938 408 521 585 882

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
lich thang Hôm nay thang sau

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86