XS Max 3D thứ 2 - TT Kết quả xổ số Max3d thứ 2

Kết quả kỳ #408 ngày 17/01/2022
G.1 715 847
G.2 939 346 234 192
G.3 957 613 470 113 654 090
KK 906 736 913 689 097 181 255 113

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #405 ngày 10/01/2022
G.1 440 016
G.2 147 829 761 338
G.3 661 072 217 864 071 727
KK 279 205 720 322 908 874 308 643

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #402 ngày 03/01/2022
G.1 400 871
G.2 972 662 716 103
G.3 785 770 403 779 697 746
KK 141 385 897 100 895 155 680 783

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #399 ngày 27/12/2021
G.1 290 165
G.2 471 057 422 663
G.3 220 459 274 581 134 123
KK 707 349 768 785 224 976 469 502

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #396 ngày 20/12/2021
G.1 752 691
G.2 780 821 109 295
G.3 269 931 290 465 580 904
KK 914 758 015 190 275 830 670 655

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #393 ngày 13/12/2021
G.1 493 998
G.2 564 286 590 306
G.3 927 366 460 070 657 670
KK 056 661 507 912 829 542 197 202

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #390 ngày 06/12/2021
G.1 641 172
G.2 175 070 412 082
G.3 659 719 505 046 734 400
KK 364 291 626 896 651 100 868 498

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #387 ngày 29/11/2021
G.1 254 227
G.2 575 207 828 190
G.3 629 504 489 039 005 773
KK 093 074 344 280 777 678 708 057

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #384 ngày 22/11/2021
G.1 706 569
G.2 164 100 950 605
G.3 321 934 351 757 572 767
KK 775 917 357 621 091 801 527 735

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #381 ngày 15/11/2021
G.1 450 981
G.2 963 911 124 721
G.3 905 676 184 747 266 181
KK 574 378 091 291 453 658 192 767

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #378 ngày 08/11/2021
G.1 965 980
G.2 170 152 192 648
G.3 743 235 153 403 223 483
KK 875 843 241 064 764 349 160 541

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #375 ngày 01/11/2021
G.1 248 314
G.2 909 220 826 664
G.3 145 272 413 385 262 790
KK 664 108 627 426 506 515 007 783

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #372 ngày 25/10/2021
G.1 591 564
G.2 739 180 668 452
G.3 460 869 460 270 172 271
KK 589 824 594 759 045 685 486 843

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000