Lô tô MT chủ nhật - Kết quả lô tô Miền Trung chủ nhật

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/08/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 14
2 28
3 34, 33
4 41, 44
5 50, 56
6 64, 67
7 70
8 83, 86, 85, 84, 85
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/08/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 28, 28, 23
3 34, 39, 31
4 47, 49
5 58, 55
6 65, 68
7 -
8 81, 87
9 92, 95

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/08/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 16, 19
2 21, 27, 24
3 31
4 46, 45, 45
5 55, 54
6 66
7 79
8 89
9 95, 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/08/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 18
2 26, 20
3 34, 38
4 43
5 59
6 61
7 77, 77, 73
8 84, 83, 82, 80
9 90, 97