Lô tô MT chủ nhật - Kết quả lô tô Miền Trung chủ nhật

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/01/2021

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 18
2 23, 21
3 35, 38, 33, 36
4 -
5 57, 50
6 61
7 75
8 83, 86, 83, 80
9 97

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 15, 10
2 26, 26, 26
3 36, 32, 33
4 43, 43, 48
5 -
6 60, 63
7 75, 74
8 84
9 -

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 17
2 20, 25, 22
3 -
4 48, 40, 46
5 57
6 65
7 74
8 81, 87
9 97, 90, 99, 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 13
2 23, 27
3 30
4 48
5 52, 58
6 68, 61
7 78, 71, 76
8 81, 86, 87, 87
9 -