Lô tô MT chủ nhật - Kết quả lô tô Miền Trung chủ nhật

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/10/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 05
1 18
2 23, 26
3 30
4 -
5 52, 57, 53
6 65, 63, 60
7 72
8 85
9 94, 99, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/10/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 -
2 27, 20, 21
3 38
4 49, 49, 44, 46
5 -
6 67, 66, 66
7 72, 73, 75
8 86
9 96, 93

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 07
1 18, 10, 10
2 29, 28
3 31, 36, 33
4 46
5 56, 57
6 69, 66, 66
7 -
8 -
9 90

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/10/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 01
1 14, 18, 16
2 -
3 32, 30, 39
4 -
5 50, 56
6 61, 61
7 70, 75, 76
8 -
9 97, 94