Lô tô MT chủ nhật - Kết quả lô tô Miền Trung chủ nhật

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/12/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01
1 15
2 29, 26
3 32, 38, 37
4 44, 43, 41
5 59, 52
6 62, 62
7 -
8 85, 86
9 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/12/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 14
2 20, 22
3 36
4 40, 40
5 56, 52
6 66, 67, 60, 66
7 73, 79
8 80, 85
9 -

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/11/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 05, 06, 03, 08
1 16
2 29
3 35
4 45, 42, 47
5 59, 59
6 62
7 78, 72, 74
8 88
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/11/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 24
3 34, 33
4 49, 49, 47
5 56, 54, 53
6 63, 60, 63, 62
7 77
8 85, 89, 83
9 -