Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
27/04/2010
Bến Tre
9458
Vũng Tàu
3797
Bạc Liêu
5466
Thứ ba
20/04/2010
Bến Tre
2045
Vũng Tàu
0696
Bạc Liêu
7015
Thứ ba
13/04/2010
Bến Tre
6059
Vũng Tàu
8466
Bạc Liêu
4637
Thứ ba
06/04/2010
Bến Tre
8421
Vũng Tàu
1639
Bạc Liêu
9490
Thứ ba
30/03/2010
Bến Tre
2255
Vũng Tàu
1617
Bạc Liêu
4410
Thứ ba
23/03/2010
Bến Tre
2953
Vũng Tàu
6052
Bạc Liêu
4803
Thứ ba
16/03/2010
Bến Tre
4333
Vũng Tàu
8246
Bạc Liêu
4638
Thứ ba
09/03/2010
Bến Tre
1151
Vũng Tàu
7332
Bạc Liêu
0883
Thứ ba
02/03/2010
Bến Tre
9415
Vũng Tàu
9602
Bạc Liêu
9512
Thứ ba
23/02/2010
Bến Tre
8676
Vũng Tàu
9999
Bạc Liêu
8932
Thứ ba
16/02/2010
Bến Tre
4716
Vũng Tàu
9619
Bạc Liêu
9422
Thứ ba
09/02/2010
Bến Tre
9205
Vũng Tàu
4411
Bạc Liêu
4905
Thứ ba
02/02/2010
Bến Tre
2819
Vũng Tàu
7576
Bạc Liêu
8000
Thứ ba
26/01/2010
Bến Tre
2507
Vũng Tàu
8833
Bạc Liêu
2744
Thứ ba
19/01/2010
Bến Tre
5808
Vũng Tàu
8339
Bạc Liêu
9038
Thứ ba
12/01/2010
Bến Tre
3725
Vũng Tàu
1616
Bạc Liêu
4555
Thứ ba
05/01/2010
Bến Tre
0904
Vũng Tàu
0438
Bạc Liêu
1927
Thứ ba
29/12/2009
Bến Tre
9149
Vũng Tàu
6436
Bạc Liêu
6478
Thứ ba
22/12/2009
Bến Tre
9453
Vũng Tàu
0348
Bạc Liêu
5792
Thứ ba
15/12/2009
Bến Tre
0690
Vũng Tàu
1813
Bạc Liêu
7319
Thứ ba
08/12/2009
Bến Tre
2638
Vũng Tàu
2245
Bạc Liêu
3047
Thứ ba
01/12/2009
Bến Tre
3183
Vũng Tàu
5821
Bạc Liêu
9699
Thứ ba
24/11/2009
Bến Tre
3913
Vũng Tàu
4937
Bạc Liêu
2418
Thứ ba
17/11/2009
Bến Tre
8060
Vũng Tàu
4888
Bạc Liêu
4881
Thứ ba
10/11/2009
Bến Tre
6123
Vũng Tàu
0912
Bạc Liêu
3347
Thứ ba
03/11/2009
Bến Tre
2438
Vũng Tàu
4174
Bạc Liêu
5675
Thứ ba
27/10/2009
Bến Tre
3979
Vũng Tàu
6972
Bạc Liêu
6990
Thứ ba
20/10/2009
Bến Tre
3636
Vũng Tàu
3835
Bạc Liêu
8984
Thứ ba
13/10/2009
Bến Tre
1909
Vũng Tàu
0889
Bạc Liêu
3627
Thứ ba
06/10/2009
Bến Tre
2539
Vũng Tàu
5811
Bạc Liêu
1547