Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

1 2 3 4 »
Thứ tư
18/12/2019
Đồng Nai
9069
Cần Thơ
7151
Sóc Trăng
7334
Thứ tư
11/12/2019
Đồng Nai
4019
Cần Thơ
9346
Sóc Trăng
5912
Thứ tư
04/12/2019
Đồng Nai
8495
Cần Thơ
5172
Sóc Trăng
0220
Thứ tư
27/11/2019
Đồng Nai
0264
Cần Thơ
0396
Sóc Trăng
0315
Thứ tư
20/11/2019
Đồng Nai
5774
Cần Thơ
0737
Sóc Trăng
9999
Thứ tư
13/11/2019
Đồng Nai
2496
Cần Thơ
3667
Sóc Trăng
5594
Thứ tư
06/11/2019
Đồng Nai
1229
Cần Thơ
3599
Sóc Trăng
6088
Thứ tư
30/10/2019
Đồng Nai
0725
Cần Thơ
6173
Sóc Trăng
5554
Thứ tư
23/10/2019
Đồng Nai
5642
Cần Thơ
6910
Sóc Trăng
2396
Thứ tư
16/10/2019
Đồng Nai
8802
Cần Thơ
5711
Sóc Trăng
7876
Thứ tư
09/10/2019
Đồng Nai
5915
Cần Thơ
1455
Sóc Trăng
4671
Thứ tư
02/10/2019
Đồng Nai
3400
Cần Thơ
0317
Sóc Trăng
3789
Thứ tư
25/09/2019
Đồng Nai
6585
Cần Thơ
4112
Sóc Trăng
2837
Thứ tư
18/09/2019
Đồng Nai
5908
Cần Thơ
1332
Sóc Trăng
4283
Thứ tư
11/09/2019
Đồng Nai
7972
Cần Thơ
6920
Sóc Trăng
3901
Thứ tư
04/09/2019
Đồng Nai
2881
Cần Thơ
3897
Sóc Trăng
8319
Thứ tư
28/08/2019
Đồng Nai
8079
Cần Thơ
5706
Sóc Trăng
0812
Thứ tư
21/08/2019
Đồng Nai
5220
Cần Thơ
9006
Sóc Trăng
0706
Thứ tư
14/08/2019
Đồng Nai
3035
Cần Thơ
3998
Sóc Trăng
4168
Thứ tư
07/08/2019
Đồng Nai
4988
Cần Thơ
5835
Sóc Trăng
4010
Thứ tư
31/07/2019
Đồng Nai
9543
Cần Thơ
6637
Sóc Trăng
1074
Thứ tư
24/07/2019
Đồng Nai
1464
Cần Thơ
1382
Sóc Trăng
0110
Thứ tư
17/07/2019
Đồng Nai
8057
Cần Thơ
7177
Sóc Trăng
9568
Thứ tư
10/07/2019
Đồng Nai
7505
Cần Thơ
4720
Sóc Trăng
1477
Thứ tư
03/07/2019
Đồng Nai
7336
Cần Thơ
9981
Sóc Trăng
5621
Thứ tư
26/06/2019
Đồng Nai
3204
Cần Thơ
4767
Sóc Trăng
2818
Thứ tư
19/06/2019
Đồng Nai
7706
Cần Thơ
9379
Sóc Trăng
6196
Thứ tư
12/06/2019
Đồng Nai
2944
Cần Thơ
2686
Sóc Trăng
6040
Thứ tư
05/06/2019
Đồng Nai
6991
Cần Thơ
9363
Sóc Trăng
8504
Thứ tư
29/05/2019
Đồng Nai
6253
Cần Thơ
5807
Sóc Trăng
4930