Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
12/08/2009
Đồng Nai
1182
Cần Thơ
3689
Sóc Trăng
1218
Thứ tư
05/08/2009
Đồng Nai
8936
Cần Thơ
0356
Sóc Trăng
8559
Thứ tư
29/07/2009
Đồng Nai
9586
Cần Thơ
4886
Sóc Trăng
2149
Thứ tư
22/07/2009
Đồng Nai
7649
Cần Thơ
9439
Sóc Trăng
5870
Thứ tư
15/07/2009
Đồng Nai
0699
Cần Thơ
2399
Sóc Trăng
4965
Thứ tư
08/07/2009
Đồng Nai
5174
Cần Thơ
8123
Sóc Trăng
1152
Thứ tư
01/07/2009
Đồng Nai
7664
Cần Thơ
9824
Sóc Trăng
9475
Thứ tư
24/06/2009
Đồng Nai
9896
Cần Thơ
9498
Sóc Trăng
7622
Thứ tư
17/06/2009
Đồng Nai
9156
Cần Thơ
8029
Sóc Trăng
4449
Thứ tư
10/06/2009
Đồng Nai
1287
Cần Thơ
6269
Sóc Trăng
9590
Thứ tư
03/06/2009
Đồng Nai
6685
Cần Thơ
0772
Sóc Trăng
4135
Thứ tư
27/05/2009
Đồng Nai
0250
Cần Thơ
9845
Sóc Trăng
4325
Thứ tư
20/05/2009
Đồng Nai
4682
Cần Thơ
8750
Sóc Trăng
4036
Thứ tư
13/05/2009
Đồng Nai
6388
Cần Thơ
3608
Sóc Trăng
7599
Thứ tư
06/05/2009
Đồng Nai
3207
Cần Thơ
7635
Sóc Trăng
6106
Thứ tư
29/04/2009
Đồng Nai
0833
Cần Thơ
3478
Sóc Trăng
8477
Thứ tư
22/04/2009
Đồng Nai
3061
Cần Thơ
9394
Sóc Trăng
0064
Thứ tư
15/04/2009
Đồng Nai
8982
Cần Thơ
2994
Sóc Trăng
9011
Thứ tư
08/04/2009
Đồng Nai
6135
Cần Thơ
6342
Sóc Trăng
0352
Thứ tư
01/04/2009
Đồng Nai
4927
Cần Thơ
4354
Sóc Trăng
4830
Thứ tư
25/03/2009
Đồng Nai
6441
Cần Thơ
4812
Sóc Trăng
5167
Thứ tư
18/03/2009
Đồng Nai
1540
Cần Thơ
5551
Sóc Trăng
7776
Thứ tư
11/03/2009
Đồng Nai
9041
Cần Thơ
4729
Sóc Trăng
7828
Thứ tư
04/03/2009
Đồng Nai
5291
Cần Thơ
5632
Sóc Trăng
2228
Thứ tư
25/02/2009
Đồng Nai
0652
Cần Thơ
9596
Sóc Trăng
2056
Thứ tư
18/02/2009
Đồng Nai
3733
Cần Thơ
9900
Sóc Trăng
3080
Thứ tư
11/02/2009
Đồng Nai
6880
Cần Thơ
8902
Sóc Trăng
6356
Thứ tư
04/02/2009
Đồng Nai
3259
Cần Thơ
9582
Sóc Trăng
6683
Thứ tư
28/01/2009
Đồng Nai
7541
Cần Thơ
9494
Sóc Trăng
2669
Thứ tư
21/01/2009
Đồng Nai
6087
Cần Thơ
9640
Sóc Trăng
4495