Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
25/02/2009
Đồng Nai
0652
Cần Thơ
9596
Sóc Trăng
2056
Thứ tư
18/02/2009
Đồng Nai
3733
Cần Thơ
9900
Sóc Trăng
3080
Thứ tư
11/02/2009
Đồng Nai
6880
Cần Thơ
8902
Sóc Trăng
6356
Thứ tư
04/02/2009
Đồng Nai
3259
Cần Thơ
9582
Sóc Trăng
6683
Thứ tư
28/01/2009
Đồng Nai
7541
Cần Thơ
9494
Sóc Trăng
2669
Thứ tư
21/01/2009
Đồng Nai
6087
Cần Thơ
9640
Sóc Trăng
4495
Thứ tư
14/01/2009
Đồng Nai
5752
Cần Thơ
2563
Sóc Trăng
1074
Thứ tư
07/01/2009
Đồng Nai
7484
Cần Thơ
7117
Sóc Trăng
8369