Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

« 3 4 5 6 »
Thứ tư
24/10/2018
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Sóc Trăng
3156
Thứ tư
17/10/2018
Đồng Nai
8348
Cần Thơ
2081
Sóc Trăng
8189
Thứ tư
10/10/2018
Đồng Nai
2345
Cần Thơ
1990
Sóc Trăng
5901
Thứ tư
03/10/2018
Đồng Nai
9433
Cần Thơ
9604
Sóc Trăng
0390
Thứ tư
26/09/2018
Đồng Nai
1000
Cần Thơ
2764
Sóc Trăng
4491
Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ tư
22/08/2018
Đồng Nai
9284
Cần Thơ
9601
Sóc Trăng
2599
Thứ tư
15/08/2018
Đồng Nai
9514
Cần Thơ
0841
Sóc Trăng
1191
Thứ tư
08/08/2018
Đồng Nai
6526
Cần Thơ
0842
Sóc Trăng
9773
Thứ tư
01/08/2018
Đồng Nai
0079
Cần Thơ
2631
Sóc Trăng
3816
Thứ tư
25/07/2018
Đồng Nai
0271
Cần Thơ
1167
Sóc Trăng
8631
Thứ tư
18/07/2018
Đồng Nai
9940
Cần Thơ
6408
Sóc Trăng
8726
Thứ tư
11/07/2018
Đồng Nai
0541
Cần Thơ
6867
Sóc Trăng
2387
Thứ tư
04/07/2018
Đồng Nai
3418
Cần Thơ
8354
Sóc Trăng
5632
Thứ tư
27/06/2018
Đồng Nai
1894
Cần Thơ
4066
Sóc Trăng
4359
Thứ tư
20/06/2018
Đồng Nai
5421
Cần Thơ
7033
Sóc Trăng
2293
Thứ tư
13/06/2018
Đồng Nai
1449
Cần Thơ
4647
Sóc Trăng
3697
Thứ tư
06/06/2018
Đồng Nai
0342
Cần Thơ
4727
Sóc Trăng
8386
Thứ tư
30/05/2018
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Sóc Trăng
5241
Thứ tư
23/05/2018
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Sóc Trăng
9529
Thứ tư
16/05/2018
Đồng Nai
8580
Cần Thơ
4061
Sóc Trăng
6543
Thứ tư
09/05/2018
Đồng Nai
6711
Cần Thơ
4510
Sóc Trăng
5409
Thứ tư
02/05/2018
Đồng Nai
6967
Cần Thơ
2949
Sóc Trăng
8492
Thứ tư
25/04/2018
Đồng Nai
0417
Cần Thơ
7686
Sóc Trăng
4333
Thứ tư
18/04/2018
Đồng Nai
8483
Cần Thơ
2196
Sóc Trăng
2289
Thứ tư
11/04/2018
Đồng Nai
4843
Cần Thơ
1861
Sóc Trăng
8109
Thứ tư
04/04/2018
Đồng Nai
7851
Cần Thơ
9688
Sóc Trăng
5389