Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Thứ năm
26/02/2009
Tây Ninh
8832
An Giang
1353
Bình Thuận
4185
Thứ năm
19/02/2009
Tây Ninh
7654
An Giang
2283
Bình Thuận
1728
Thứ năm
12/02/2009
Tây Ninh
0884
An Giang
6357
Bình Thuận
9397
Thứ năm
05/02/2009
Tây Ninh
7750
An Giang
1032
Bình Thuận
2500
Thứ năm
29/01/2009
Tây Ninh
8348
An Giang
5053
Bình Thuận
3219
Thứ năm
22/01/2009
Tây Ninh
7461
An Giang
4754
Bình Thuận
5153
Thứ năm
15/01/2009
Tây Ninh
0800
An Giang
3245
Bình Thuận
8764
Thứ năm
08/01/2009
Tây Ninh
8752
An Giang
5911
Bình Thuận
8915
Thứ năm
01/01/2009
Tây Ninh
2464
An Giang
9715
Bình Thuận
5183