Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
23/04/2010
Vĩnh Long
7922
Bình Dương
1732
Trà Vinh
2547
Thứ sáu
16/04/2010
Vĩnh Long
5818
Bình Dương
8538
Trà Vinh
4359
Thứ sáu
09/04/2010
Vĩnh Long
0078
Bình Dương
0862
Trà Vinh
0928
Thứ sáu
02/04/2010
Vĩnh Long
4010
Bình Dương
0362
Trà Vinh
5740
Thứ sáu
26/03/2010
Vĩnh Long
3875
Bình Dương
1590
Trà Vinh
8325
Thứ sáu
19/03/2010
Vĩnh Long
3719
Bình Dương
2232
Trà Vinh
8080
Thứ sáu
12/03/2010
Vĩnh Long
7001
Bình Dương
0503
Trà Vinh
7215
Thứ sáu
05/03/2010
Vĩnh Long
1008
Bình Dương
4470
Trà Vinh
5242
Thứ sáu
26/02/2010
Vĩnh Long
8596
Bình Dương
5385
Trà Vinh
3463
Thứ sáu
19/02/2010
Vĩnh Long
2546
Bình Dương
9596
Trà Vinh
1781
Thứ sáu
12/02/2010
Vĩnh Long
2976
Bình Dương
0633
Trà Vinh
3018
Thứ sáu
05/02/2010
Vĩnh Long
1580
Bình Dương
4381
Trà Vinh
2957
Thứ sáu
29/01/2010
Vĩnh Long
9280
Bình Dương
8383
Trà Vinh
3863
Thứ sáu
22/01/2010
Vĩnh Long
2031
Bình Dương
0236
Trà Vinh
4612
Thứ sáu
15/01/2010
Vĩnh Long
4980
Bình Dương
7575
Trà Vinh
4295
Thứ sáu
08/01/2010
Vĩnh Long
0507
Bình Dương
6425
Trà Vinh
9009
Thứ sáu
01/01/2010
Vĩnh Long
8962
Bình Dương
9298
Trà Vinh
6208
Thứ sáu
25/12/2009
Vĩnh Long
2061
Bình Dương
9010
Trà Vinh
1366
Thứ sáu
18/12/2009
Vĩnh Long
2386
Bình Dương
2665
Trà Vinh
9194
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ sáu
04/12/2009
Vĩnh Long
9916
Bình Dương
0377
Trà Vinh
2095
Thứ sáu
27/11/2009
Vĩnh Long
5673
Bình Dương
4028
Trà Vinh
4054
Thứ sáu
20/11/2009
Vĩnh Long
5908
Bình Dương
5144
Trà Vinh
3550
Thứ sáu
13/11/2009
Vĩnh Long
3481
Bình Dương
0486
Trà Vinh
9158
Thứ sáu
06/11/2009
Vĩnh Long
0369
Bình Dương
7097
Trà Vinh
7006
Thứ sáu
30/10/2009
Vĩnh Long
0836
Bình Dương
8902
Trà Vinh
1725
Thứ sáu
23/10/2009
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Trà Vinh
1940
Thứ sáu
16/10/2009
Vĩnh Long
5082
Bình Dương
1396
Trà Vinh
0960
Thứ sáu
09/10/2009
Vĩnh Long
2007
Bình Dương
8690
Trà Vinh
8323
Thứ sáu
02/10/2009
Vĩnh Long
2818
Bình Dương
8978
Trà Vinh
3566