Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7

Thứ bảy
20/11/2010
TP Hồ Chí Minh
0356
Long An
3712
Bình Phước
6145
Hậu Giang
4908
Thứ bảy
13/11/2010
TP Hồ Chí Minh
9736
Long An
6939
Bình Phước
9146
Hậu Giang
4712
Thứ bảy
06/11/2010
TP Hồ Chí Minh
1215
Long An
7579
Bình Phước
0546
Hậu Giang
0116
Thứ bảy
30/10/2010
TP Hồ Chí Minh
5777
Long An
9447
Bình Phước
0729
Hậu Giang
3238
Thứ bảy
23/10/2010
TP Hồ Chí Minh
7754
Long An
4840
Bình Phước
0742
Hậu Giang
0287
Thứ bảy
16/10/2010
TP Hồ Chí Minh
0029
Long An
8053
Bình Phước
9908
Hậu Giang
7939
Thứ bảy
09/10/2010
TP Hồ Chí Minh
8796
Long An
9616
Bình Phước
5208
Hậu Giang
8735
Thứ bảy
02/10/2010
TP Hồ Chí Minh
4557
Long An
3803
Bình Phước
4022
Hậu Giang
8820
Thứ bảy
25/09/2010
TP Hồ Chí Minh
4379
Long An
2950
Bình Phước
1749
Hậu Giang
4263
Thứ bảy
18/09/2010
TP Hồ Chí Minh
7762
Long An
4393
Bình Phước
8189
Hậu Giang
5894
Thứ bảy
11/09/2010
TP Hồ Chí Minh
0959
Long An
1337
Bình Phước
1884
Hậu Giang
4313
Thứ bảy
04/09/2010
TP Hồ Chí Minh
5199
Long An
2656
Bình Phước
7518
Hậu Giang
8810
Thứ bảy
28/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2530
Long An
3028
Bình Phước
3240
Hậu Giang
8422
Thứ bảy
21/08/2010
TP Hồ Chí Minh
3522
Long An
4956
Bình Phước
3066
Hậu Giang
5593
Thứ bảy
14/08/2010
TP Hồ Chí Minh
0088
Long An
4405
Bình Phước
0233
Hậu Giang
3672
Thứ bảy
07/08/2010
TP Hồ Chí Minh
2799
Long An
1974
Bình Phước
4548
Hậu Giang
3932
Thứ bảy
31/07/2010
TP Hồ Chí Minh
0612
Long An
0700
Bình Phước
1104
Hậu Giang
8469
Thứ bảy
24/07/2010
TP Hồ Chí Minh
8105
Long An
6398
Bình Phước
9960
Hậu Giang
1390
Thứ bảy
17/07/2010
TP Hồ Chí Minh
1340
Long An
5528
Bình Phước
8625
Hậu Giang
1724
Thứ bảy
10/07/2010
TP Hồ Chí Minh
4863
Long An
7581
Bình Phước
6816
Hậu Giang
7397
Thứ bảy
03/07/2010
TP Hồ Chí Minh
9359
Long An
5919
Bình Phước
8973
Hậu Giang
6970
Thứ bảy
26/06/2010
TP Hồ Chí Minh
1343
Long An
4672
Bình Phước
3039
Hậu Giang
5402
Thứ bảy
19/06/2010
TP Hồ Chí Minh
1061
Long An
9134
Bình Phước
2169
Hậu Giang
1050
Thứ bảy
12/06/2010
TP Hồ Chí Minh
3186
Long An
8089
Bình Phước
4756
Hậu Giang
6865
Thứ bảy
05/06/2010
TP Hồ Chí Minh
0564
Long An
3483
Bình Phước
6611
Hậu Giang
2261
Thứ bảy
29/05/2010
TP Hồ Chí Minh
3852
Long An
9854
Bình Phước
8306
Hậu Giang
1916
Thứ bảy
22/05/2010
TP Hồ Chí Minh
2277
Long An
7770
Bình Phước
9833
Hậu Giang
8803
Thứ bảy
15/05/2010
TP Hồ Chí Minh
8252
Long An
7355
Bình Phước
8352
Hậu Giang
9334
Thứ bảy
08/05/2010
TP Hồ Chí Minh
2392
Long An
7311
Bình Phước
4310
Hậu Giang
6791
Thứ bảy
01/05/2010
TP Hồ Chí Minh
7902
Long An
1805
Bình Phước
7718
Hậu Giang
2594