Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7

Thứ bảy
24/04/2010
TP Hồ Chí Minh
2072
Long An
4994
Bình Phước
6114
Hậu Giang
7929
Thứ bảy
17/04/2010
TP Hồ Chí Minh
7315
Long An
3776
Bình Phước
5448
Hậu Giang
1046
Thứ bảy
10/04/2010
TP Hồ Chí Minh
5442
Long An
6960
Bình Phước
6905
Hậu Giang
6163
Thứ bảy
03/04/2010
TP Hồ Chí Minh
5493
Long An
4090
Bình Phước
3147
Hậu Giang
0158
Thứ bảy
27/03/2010
TP Hồ Chí Minh
1134
Long An
0703
Bình Phước
9634
Hậu Giang
2877
Thứ bảy
20/03/2010
TP Hồ Chí Minh
3446
Long An
1250
Bình Phước
7308
Hậu Giang
1255
Thứ bảy
13/03/2010
TP Hồ Chí Minh
0257
Long An
1149
Bình Phước
5812
Hậu Giang
0217
Thứ bảy
06/03/2010
TP Hồ Chí Minh
8698
Long An
9532
Bình Phước
5453
Hậu Giang
4531
Thứ bảy
27/02/2010
TP Hồ Chí Minh
2920
Long An
4080
Bình Phước
3246
Hậu Giang
7857
Thứ bảy
20/02/2010
TP Hồ Chí Minh
4997
Long An
7437
Bình Phước
0025
Hậu Giang
6837
Thứ bảy
13/02/2010
TP Hồ Chí Minh
6900
Long An
7551
Bình Phước
7538
Hậu Giang
8780
Thứ bảy
06/02/2010
TP Hồ Chí Minh
0161
Long An
4837
Bình Phước
1751
Hậu Giang
3892
Thứ bảy
30/01/2010
TP Hồ Chí Minh
3174
Long An
9989
Bình Phước
8995
Hậu Giang
0161
Thứ bảy
23/01/2010
TP Hồ Chí Minh
9545
Long An
1281
Bình Phước
0902
Hậu Giang
8005
Thứ bảy
16/01/2010
TP Hồ Chí Minh
9917
Long An
2090
Bình Phước
6808
Hậu Giang
6579
Thứ bảy
09/01/2010
TP Hồ Chí Minh
8785
Long An
5647
Bình Phước
8387
Hậu Giang
3841
Thứ bảy
02/01/2010
TP Hồ Chí Minh
6698
Long An
9213
Bình Phước
3400
Hậu Giang
3570
Thứ bảy
26/12/2009
TP Hồ Chí Minh
8782
Long An
7782
Bình Phước
4459
Hậu Giang
8761
Thứ bảy
19/12/2009
TP Hồ Chí Minh
9459
Long An
0443
Bình Phước
8246
Hậu Giang
7645
Thứ bảy
12/12/2009
TP Hồ Chí Minh
4955
Long An
7226
Bình Phước
5830
Hậu Giang
6821
Thứ bảy
05/12/2009
TP Hồ Chí Minh
3439
Long An
1818
Bình Phước
9577
Hậu Giang
8650
Thứ bảy
28/11/2009
TP Hồ Chí Minh
8073
Long An
3121
Bình Phước
5279
Hậu Giang
3801
Thứ bảy
21/11/2009
TP Hồ Chí Minh
9993
Long An
6400
Bình Phước
2732
Hậu Giang
7937
Thứ bảy
14/11/2009
TP Hồ Chí Minh
4666
Long An
6768
Bình Phước
9351
Hậu Giang
5864
Thứ bảy
07/11/2009
TP Hồ Chí Minh
4561
Long An
6290
Bình Phước
5462
Hậu Giang
2902
Thứ bảy
31/10/2009
TP Hồ Chí Minh
5187
Long An
1194
Bình Phước
2477
Hậu Giang
3773
Thứ bảy
24/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8519
Long An
1900
Bình Phước
7415
Hậu Giang
4670
Thứ bảy
17/10/2009
TP Hồ Chí Minh
2389
Long An
4356
Bình Phước
9169
Hậu Giang
2624
Thứ bảy
10/10/2009
TP Hồ Chí Minh
1457
Long An
0055
Bình Phước
7235
Hậu Giang
7803
Thứ bảy
03/10/2009
TP Hồ Chí Minh
8353
Long An
0851
Bình Phước
9413
Hậu Giang
1709