Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
15/08/2009
Đà Nẵng
6413
Quảng Ngãi
4534
Đắc Nông
6939
Thứ bảy
08/08/2009
Đà Nẵng
4045
Quảng Ngãi
5691
Đắc Nông
6072
Thứ bảy
01/08/2009
Đà Nẵng
7509
Quảng Ngãi
7893
Đắc Nông
4500
Thứ bảy
25/07/2009
Đà Nẵng
6383
Quảng Ngãi
6401
Đắc Nông
6110
Thứ bảy
18/07/2009
Đà Nẵng
0152
Quảng Ngãi
8626
Đắc Nông
2749
Thứ bảy
11/07/2009
Đà Nẵng
6113
Quảng Ngãi
0495
Đắc Nông
3226
Thứ bảy
04/07/2009
Đà Nẵng
2265
Quảng Ngãi
4485
Đắc Nông
9544
Thứ bảy
27/06/2009
Đà Nẵng
5420
Quảng Ngãi
8612
Đắc Nông
1018
Thứ bảy
20/06/2009
Đà Nẵng
4138
Quảng Ngãi
5371
Đắc Nông
5449
Thứ bảy
13/06/2009
Đà Nẵng
2829
Quảng Ngãi
5345
Đắc Nông
3521
Thứ bảy
06/06/2009
Đà Nẵng
4036
Quảng Ngãi
8898
Đắc Nông
7193
Thứ bảy
30/05/2009
Đà Nẵng
0785
Quảng Ngãi
3907
Đắc Nông
6452
Thứ bảy
23/05/2009
Đà Nẵng
7255
Quảng Ngãi
1559
Đắc Nông
5744
Thứ bảy
16/05/2009
Đà Nẵng
1636
Quảng Ngãi
7542
Đắc Nông
0867
Thứ bảy
09/05/2009
Đà Nẵng
3360
Quảng Ngãi
4888
Đắc Nông
4886
Thứ bảy
02/05/2009
Đà Nẵng
5776
Quảng Ngãi
6979
Đắc Nông
2464
Thứ bảy
25/04/2009
Đà Nẵng
9608
Quảng Ngãi
8530
Đắc Nông
7507
Thứ bảy
18/04/2009
Đà Nẵng
2205
Quảng Ngãi
7820
Đắc Nông
3638
Thứ bảy
11/04/2009
Đà Nẵng
3965
Quảng Ngãi
8064
Đắc Nông
8598
Thứ bảy
04/04/2009
Đà Nẵng
6694
Quảng Ngãi
0841
Đắc Nông
8621
Thứ bảy
28/03/2009
Đà Nẵng
0678
Quảng Ngãi
2700
Thứ bảy
21/03/2009
Đà Nẵng
4693
Quảng Ngãi
7715
Đắc Nông
8027
Thứ bảy
14/03/2009
Đà Nẵng
2109
Quảng Ngãi
8314
Đắc Nông
9734
Thứ bảy
07/03/2009
Đà Nẵng
5642
Quảng Ngãi
8108
Đắc Nông
8172
Thứ bảy
28/02/2009
Đà Nẵng
5968
Quảng Ngãi
0211
Thứ bảy
21/02/2009
Đà Nẵng
3696
Quảng Ngãi
5498
Đắc Nông
5004
Thứ bảy
14/02/2009
Đà Nẵng
4755
Đắc Nông
5991
Thứ bảy
07/02/2009
Đà Nẵng
6525
Quảng Ngãi
8840
Đắc Nông
0555
Thứ bảy
31/01/2009
Đà Nẵng
9587
Quảng Ngãi
3325
Đắc Nông
0227
Thứ bảy
24/01/2009
Đà Nẵng
3537
Quảng Ngãi
9025
Đắc Nông
9599