THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê dãy số 24 Miền Trung đài(1-2) từ ngày: 09/02/2020 - 10/03/2020

Quảng Nam
10/03/2020
Giải tư:   60702 - 96408 - 05869 - 24773 - 02824 - 54571 - 51183
Phú Yên
09/03/2020
Giải ĐB:    787724
Khánh Hòa
08/03/2020
Giải nhất: 01724
Đà Nẵng
07/03/2020
Giải tư:   34718 - 73085 - 24374 - 77724 - 32056 - 41323 - 11392
Gia Lai
06/03/2020
Giải tư:   62544 - 49425 - 41887 - 05054 - 18382 - 56741 - 87924
Thừa T. Huế
02/03/2020
Giải nhất: 04724
Bình Định
27/02/2020
Giải tư:   14150 - 26847 - 53523 - 80707 - 59445 - 71024 - 85439
Thừa T. Huế
24/02/2020
Giải sáu:  0094 - 2568 - 0424
Kon Tum
23/02/2020
Giải tư:   76277 - 50098 - 93160 - 22419 - 65224 - 16290 - 01801
Khánh Hòa
23/02/2020
Giải bảy:  024
Đà Nẵng
22/02/2020
Giải nhì:  85924
Khánh Hòa
16/02/2020
Giải nhì:  99624
Gia Lai
14/02/2020
Giải tư:   17273 - 73367 - 19141 - 26371 - 09624 - 53693 - 72702
Bình Định
13/02/2020
Giải sáu:  0524 - 9559 - 7934
Quảng Trị
13/02/2020
Giải sáu:  9750 - 7185 - 2624
Kon Tum
09/02/2020
Giải tư:   11681 - 10324 - 57006 - 38036 - 99732 - 78312 - 73104

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 22/10/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

39 ( 5 Lần ) Không tăng
74 ( 4 Lần ) Tăng 2
87 ( 4 Lần ) Tăng 1
30 ( 3 Lần ) Không tăng
31 ( 3 Lần ) Tăng 2
35 ( 3 Lần ) Giảm 1
62 ( 3 Lần ) Giảm 1
63 ( 3 Lần ) Tăng 1
72 ( 3 Lần ) Không tăng
80 ( 3 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

39 ( 7 Lần ) Tăng 1
74 ( 6 Lần ) Tăng 2
80 ( 6 Lần ) Không tăng
10 ( 5 Lần ) Không tăng
30 ( 5 Lần ) Không tăng
35 ( 5 Lần ) Không tăng
44 ( 5 Lần ) Tăng 1
67 ( 5 Lần ) Giảm 1
72 ( 5 Lần ) Không tăng
87 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

39 ( 4 Ngày ) ( 7 lần )
63 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
87 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
31 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 13 ngày )
88      ( 12 ngày )
06      ( 11 ngày )
14      ( 11 ngày )
47      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 1
0 12 Lần 0
7 Lần 0
1 13 Lần 1
7 Lần 0
2 12 Lần 1
19 Lần 1
3 11 Lần 2
9 Lần 5
4 14 Lần 3
7 Lần 4
5 7 Lần 3
17 Lần 1
6 5 Lần 4
15 Lần 2
7 10 Lần 4
11 Lần 4
8 9 Lần 3
10 Lần 4
9 15 Lần 1