Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

« 7 8 9 10 »
Thứ ba
13/09/2016
Bến Tre
9200
Vũng Tàu
1144
Bạc Liêu
5054
Thứ ba
06/09/2016
Bến Tre
5667
Vũng Tàu
6295
Bạc Liêu
5538
Thứ ba
30/08/2016
Bến Tre
6198
Vũng Tàu
3073
Bạc Liêu
5623
Thứ ba
23/08/2016
Bến Tre
6986
Vũng Tàu
5019
Bạc Liêu
0739
Thứ ba
16/08/2016
Bến Tre
8931
Vũng Tàu
8293
Bạc Liêu
2269
Thứ ba
09/08/2016
Bến Tre
5534
Vũng Tàu
6973
Bạc Liêu
4170
Thứ ba
02/08/2016
Bến Tre
0645
Vũng Tàu
1224
Bạc Liêu
2664
Thứ ba
26/07/2016
Bến Tre
3277
Vũng Tàu
9962
Bạc Liêu
2116
Thứ ba
19/07/2016
Bến Tre
9342
Vũng Tàu
3768
Bạc Liêu
7402
Thứ ba
12/07/2016
Bến Tre
8665
Vũng Tàu
3858
Bạc Liêu
1436
Thứ ba
05/07/2016
Bến Tre
4727
Vũng Tàu
1638
Bạc Liêu
7864
Thứ ba
28/06/2016
Bến Tre
2330
Vũng Tàu
4090
Bạc Liêu
7150
Thứ ba
21/06/2016
Bến Tre
7790
Vũng Tàu
7896
Bạc Liêu
5733
Thứ ba
14/06/2016
Bến Tre
5375
Vũng Tàu
6799
Bạc Liêu
6331
Thứ ba
07/06/2016
Bến Tre
1983
Vũng Tàu
6312
Bạc Liêu
6585
Thứ ba
31/05/2016
Bến Tre
8158
Vũng Tàu
7076
Bạc Liêu
8349
Thứ ba
24/05/2016
Bến Tre
1448
Vũng Tàu
4834
Bạc Liêu
5201
Thứ ba
17/05/2016
Bến Tre
8547
Vũng Tàu
3521
Bạc Liêu
5310
Thứ ba
10/05/2016
Bến Tre
6304
Vũng Tàu
1846
Bạc Liêu
3876
Thứ ba
03/05/2016
Bến Tre
6654
Vũng Tàu
0934
Bạc Liêu
0470
Thứ ba
26/04/2016
Bến Tre
6773
Vũng Tàu
7466
Bạc Liêu
2313
Thứ ba
19/04/2016
Bến Tre
0809
Vũng Tàu
4533
Bạc Liêu
3561
Thứ ba
12/04/2016
Bến Tre
1216
Vũng Tàu
7812
Bạc Liêu
6590
Thứ ba
05/04/2016
Bến Tre
4797
Vũng Tàu
4069
Bạc Liêu
7725
Thứ ba
29/03/2016
Bến Tre
5669
Vũng Tàu
6802
Bạc Liêu
3165
Thứ ba
22/03/2016
Bến Tre
2376
Vũng Tàu
0699
Bạc Liêu
0178
Thứ ba
15/03/2016
Bến Tre
4050
Vũng Tàu
5104
Bạc Liêu
8544
Thứ ba
08/03/2016
Bến Tre
5750
Vũng Tàu
8696
Bạc Liêu
9333
Thứ ba
01/03/2016
Bến Tre
7418
Vũng Tàu
7660
Bạc Liêu
4443
Thứ ba
23/02/2016
Bến Tre
7680
Vũng Tàu
7713
Bạc Liêu
9359