Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
29/01/2009
An Giang
5053
Tây Ninh
8348
Bình Thuận
3219
Thứ tư
28/01/2009
Cần Thơ
9494
Đồng Nai
7541
Sóc Trăng
2669
Thứ ba
27/01/2009
Bến Tre
3994
Vũng Tàu
2686
Bạc Liêu
8730
Thứ hai
26/01/2009
Cà Mau
1354
Đồng Tháp
6091
TP Hồ Chí Minh
2733
Chủ nhật
25/01/2009
Tiền Giang
2311
Kiên Giang
2969
Đà Lạt
5208
Thứ bảy
24/01/2009
Bình Phước
7846
Hậu Giang
1741
Long An
0314
TP Hồ Chí Minh
3476
Thứ sáu
23/01/2009
Bình Dương
3642
Trà Vinh
8477
Vĩnh Long
4388
Thứ năm
22/01/2009
Bình Thuận
5153
Tây Ninh
7461
An Giang
4754
Thứ tư
21/01/2009
Cần Thơ
9640
Sóc Trăng
4495
Đồng Nai
6087
Thứ ba
20/01/2009
Bạc Liêu
5625
Bến Tre
4889
Vũng Tàu
8956
Thứ hai
19/01/2009
Cà Mau
9794
Đồng Tháp
7072
TP Hồ Chí Minh
0772
Chủ nhật
18/01/2009
Đà Lạt
8291
Tiền Giang
1493
Kiên Giang
0239
Thứ bảy
17/01/2009
Bình Phước
2171
Long An
7074
TP Hồ Chí Minh
0208
Hậu Giang
6827
Thứ sáu
16/01/2009
Trà Vinh
9583
Bình Dương
3103
Vĩnh Long
7974
Thứ năm
15/01/2009
An Giang
3245
Bình Thuận
8764
Tây Ninh
0800
Thứ tư
14/01/2009
Cần Thơ
2563
Đồng Nai
5752
Sóc Trăng
1074
Thứ ba
13/01/2009
Bến Tre
2386
Bạc Liêu
6562
Vũng Tàu
4746
Thứ hai
12/01/2009
TP Hồ Chí Minh
4593
Cà Mau
6209
Đồng Tháp
7256
Chủ nhật
11/01/2009
Kiên Giang
8406
Đà Lạt
4234
Tiền Giang
5569
Thứ bảy
10/01/2009
Bình Phước
1423
Hậu Giang
8655
Long An
2973
TP Hồ Chí Minh
3786
Thứ sáu
09/01/2009
Bình Dương
2518
Vĩnh Long
1768
Trà Vinh
8425
Thứ năm
08/01/2009
Tây Ninh
8752
An Giang
5911
Bình Thuận
8915
Thứ tư
07/01/2009
Cần Thơ
7117
Sóc Trăng
8369
Đồng Nai
7484
Thứ ba
06/01/2009
Bạc Liêu
1688
Vũng Tàu
0124
Bến Tre
4736
Thứ hai
05/01/2009
Cà Mau
2230
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
8974
Chủ nhật
04/01/2009
Tiền Giang
1111
Đà Lạt
5856
Kiên Giang
6321
Thứ bảy
03/01/2009
Long An
4298
Bình Phước
3482
TP Hồ Chí Minh
5622
Hậu Giang
0899
Thứ sáu
02/01/2009
Bình Dương
6953
Vĩnh Long
9094
Trà Vinh
1076
Thứ năm
01/01/2009
An Giang
9715
Bình Thuận
5183
Tây Ninh
2464

Thống kê Sớ đầu đuôi MN - Sớ đầu đuôi miền Nam - SDDMN