Kết quả thống kê Lô tô Tây Ninh hôm nay LTTN

Lô tô Tây Ninh, 23/03/2023
Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 14
2 20, 24, 29
3 37, 30
4 49
5 58, 53, 53, 54
6 66
7 71, 72
8 87, 86
9 -
Lô tô Tây Ninh, 16/03/2023
Đầu Lô Tô
0 02, 06, 00, 09, 01, 04
1 -
2 26, 26
3 33
4 45, 45
5 58
6 63, 63, 64
7 76
8 -
9 95, 91
Lô tô Tây Ninh, 09/03/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 23, 25
3 32, 39
4 43
5 51
6 60, 69
7 71, 74, 71, 78
8 81
9 92, 93, 99, 99
Lô tô Tây Ninh, 02/03/2023
Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 13, 10
2 27
3 -
4 42, 48, 48
5 57, 59, 52
6 63
7 70, 71, 70, 78
8 89
9 91
Lô tô Tây Ninh, 23/02/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 23, 23
3 31
4 48, 40, 45
5 -
6 69, 69, 66, 63
7 71
8 87, 83, 84, 89
9 96, 94
Lô tô Tây Ninh, 16/02/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 08
1 11
2 21, 20, 25, 21
3 32, 39, 31, 30
4 41
5 50, 50, 56
6 61, 65
7 -
8 -
9 98
Lô tô Tây Ninh, 09/02/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 09, 07
1 13
2 21, 26, 20
3 34
4 42, 49, 44
5 53, 56
6 69
7 79, 79, 78
8 84
9 -

Thống kê Lô tô Tây Ninh chi tiết tại KQXS

Tham khảo thêm Lô Tô Miền Nam tại đây đầy đủ các đài tại so xo mien nam

Xem nhiều hơn tại Xổ Số Tây Ninh