Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
08/03/2011
Bến Tre
0431
Vũng Tàu
1863
Bạc Liêu
1065
Thứ ba
01/03/2011
Bến Tre
5833
Vũng Tàu
3497
Bạc Liêu
9961
Thứ ba
22/02/2011
Bến Tre
3815
Vũng Tàu
8507
Bạc Liêu
7113
Thứ ba
15/02/2011
Bến Tre
5763
Vũng Tàu
6873
Bạc Liêu
3421
Thứ ba
08/02/2011
Bến Tre
1387
Vũng Tàu
0209
Bạc Liêu
2773
Thứ ba
01/02/2011
Bến Tre
8778
Vũng Tàu
5354
Bạc Liêu
7598
Thứ ba
25/01/2011
Bến Tre
7494
Vũng Tàu
8083
Bạc Liêu
4402
Thứ ba
18/01/2011
Bến Tre
5400
Vũng Tàu
3279
Bạc Liêu
4103
Thứ ba
11/01/2011
Bến Tre
8040
Vũng Tàu
9117
Bạc Liêu
4691
Thứ ba
04/01/2011
Bến Tre
9733
Vũng Tàu
6770
Bạc Liêu
7189
Thứ ba
28/12/2010
Bến Tre
8888
Vũng Tàu
9972
Bạc Liêu
0298
Thứ ba
21/12/2010
Bến Tre
8315
Vũng Tàu
8162
Bạc Liêu
4279
Thứ ba
14/12/2010
Bến Tre
9912
Vũng Tàu
9397
Bạc Liêu
3143
Thứ ba
07/12/2010
Bến Tre
6197
Vũng Tàu
9970
Bạc Liêu
1506
Thứ ba
30/11/2010
Bến Tre
7151
Vũng Tàu
1177
Bạc Liêu
1697
Thứ ba
23/11/2010
Bến Tre
1516
Vũng Tàu
7352
Bạc Liêu
1198
Thứ ba
16/11/2010
Bến Tre
3769
Vũng Tàu
7911
Bạc Liêu
4208
Thứ ba
09/11/2010
Bến Tre
2627
Vũng Tàu
9557
Bạc Liêu
8049
Thứ ba
02/11/2010
Bến Tre
9600
Vũng Tàu
1190
Bạc Liêu
3339
Thứ ba
26/10/2010
Bến Tre
2399
Vũng Tàu
1285
Bạc Liêu
0553
Thứ ba
19/10/2010
Bến Tre
1263
Vũng Tàu
1124
Bạc Liêu
1079
Thứ ba
12/10/2010
Bến Tre
7374
Vũng Tàu
1181
Bạc Liêu
5822
Thứ ba
05/10/2010
Bến Tre
2479
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Thứ ba
28/09/2010
Bến Tre
5703
Vũng Tàu
7217
Bạc Liêu
6676
Thứ ba
21/09/2010
Bến Tre
3151
Vũng Tàu
1143
Bạc Liêu
2366
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Vũng Tàu
0721
Bạc Liêu
6582
Thứ ba
07/09/2010
Bến Tre
8267
Vũng Tàu
3306
Bạc Liêu
1721
Thứ ba
31/08/2010
Bến Tre
1462
Vũng Tàu
1382
Bạc Liêu
4880
Thứ ba
24/08/2010
Bến Tre
4811
Vũng Tàu
0912
Bạc Liêu
5403
Thứ ba
17/08/2010
Bến Tre
0432
Vũng Tàu
1434
Bạc Liêu
7634

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
08/03/2011
Bến Tre
0431
Vũng Tàu
1863
Bạc Liêu
1065
Thứ ba
01/03/2011
Bến Tre
5833
Vũng Tàu
3497
Bạc Liêu
9961
Thứ ba
22/02/2011
Bến Tre
3815
Vũng Tàu
8507
Bạc Liêu
7113
Thứ ba
15/02/2011
Bến Tre
5763
Vũng Tàu
6873
Bạc Liêu
3421
Thứ ba
08/02/2011
Bến Tre
1387
Vũng Tàu
0209
Bạc Liêu
2773
Thứ ba
01/02/2011
Bến Tre
8778
Vũng Tàu
5354
Bạc Liêu
7598
Thứ ba
25/01/2011
Bến Tre
7494
Vũng Tàu
8083
Bạc Liêu
4402
Thứ ba
18/01/2011
Bến Tre
5400
Vũng Tàu
3279
Bạc Liêu
4103
Thứ ba
11/01/2011
Bến Tre
8040
Vũng Tàu
9117
Bạc Liêu
4691
Thứ ba
04/01/2011
Bến Tre
9733
Vũng Tàu
6770
Bạc Liêu
7189
Thứ ba
28/12/2010
Bến Tre
8888
Vũng Tàu
9972
Bạc Liêu
0298
Thứ ba
21/12/2010
Bến Tre
8315
Vũng Tàu
8162
Bạc Liêu
4279
Thứ ba
14/12/2010
Bến Tre
9912
Vũng Tàu
9397
Bạc Liêu
3143
Thứ ba
07/12/2010
Bến Tre
6197
Vũng Tàu
9970
Bạc Liêu
1506
Thứ ba
30/11/2010
Bến Tre
7151
Vũng Tàu
1177
Bạc Liêu
1697
Thứ ba
23/11/2010
Bến Tre
1516
Vũng Tàu
7352
Bạc Liêu
1198
Thứ ba
16/11/2010
Bến Tre
3769
Vũng Tàu
7911
Bạc Liêu
4208
Thứ ba
09/11/2010
Bến Tre
2627
Vũng Tàu
9557
Bạc Liêu
8049
Thứ ba
02/11/2010
Bến Tre
9600
Vũng Tàu
1190
Bạc Liêu
3339
Thứ ba
26/10/2010
Bến Tre
2399
Vũng Tàu
1285
Bạc Liêu
0553
Thứ ba
19/10/2010
Bến Tre
1263
Vũng Tàu
1124
Bạc Liêu
1079
Thứ ba
12/10/2010
Bến Tre
7374
Vũng Tàu
1181
Bạc Liêu
5822
Thứ ba
05/10/2010
Bến Tre
2479
Vũng Tàu
9021
Bạc Liêu
6277
Thứ ba
28/09/2010
Bến Tre
5703
Vũng Tàu
7217
Bạc Liêu
6676
Thứ ba
21/09/2010
Bến Tre
3151
Vũng Tàu
1143
Bạc Liêu
2366
Thứ ba
14/09/2010
Bến Tre
1905
Vũng Tàu
0721
Bạc Liêu
6582
Thứ ba
07/09/2010
Bến Tre
8267
Vũng Tàu
3306
Bạc Liêu
1721
Thứ ba
31/08/2010
Bến Tre
1462
Vũng Tàu
1382
Bạc Liêu
4880
Thứ ba
24/08/2010
Bến Tre
4811
Vũng Tàu
0912
Bạc Liêu
5403
Thứ ba
17/08/2010
Bến Tre
0432
Vũng Tàu
1434
Bạc Liêu
7634