Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
11/08/2009
Bến Tre
6575
Vũng Tàu
3524
Bạc Liêu
4273
Thứ ba
04/08/2009
Bến Tre
5678
Vũng Tàu
8782
Bạc Liêu
4036
Thứ ba
28/07/2009
Bến Tre
9520
Vũng Tàu
4218
Bạc Liêu
6773
Thứ ba
21/07/2009
Bến Tre
9095
Vũng Tàu
2762
Bạc Liêu
6735
Thứ ba
14/07/2009
Bến Tre
3685
Vũng Tàu
8252
Bạc Liêu
4791
Thứ ba
07/07/2009
Bến Tre
6721
Vũng Tàu
2307
Bạc Liêu
8409
Thứ ba
30/06/2009
Bến Tre
7872
Vũng Tàu
3629
Bạc Liêu
7532
Thứ ba
23/06/2009
Bến Tre
0922
Vũng Tàu
2989
Bạc Liêu
4504
Thứ ba
16/06/2009
Bến Tre
2606
Vũng Tàu
0063
Bạc Liêu
0590
Thứ ba
09/06/2009
Bến Tre
6091
Vũng Tàu
0085
Bạc Liêu
6905
Thứ ba
02/06/2009
Bến Tre
1825
Vũng Tàu
9776
Bạc Liêu
1752
Thứ ba
26/05/2009
Bến Tre
9945
Vũng Tàu
1223
Bạc Liêu
5082
Thứ ba
19/05/2009
Bến Tre
6984
Vũng Tàu
8628
Bạc Liêu
2285
Thứ ba
12/05/2009
Bến Tre
7042
Vũng Tàu
8815
Bạc Liêu
7290
Thứ ba
05/05/2009
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6805
Bạc Liêu
0468
Thứ ba
28/04/2009
Bến Tre
1979
Vũng Tàu
4355
Bạc Liêu
8095
Thứ ba
21/04/2009
Bến Tre
4088
Vũng Tàu
2412
Bạc Liêu
1750
Thứ ba
14/04/2009
Bến Tre
4763
Vũng Tàu
0863
Bạc Liêu
0764
Thứ ba
07/04/2009
Bến Tre
6386
Vũng Tàu
5263
Bạc Liêu
6711
Thứ ba
31/03/2009
Bến Tre
8545
Vũng Tàu
9839
Bạc Liêu
7616
Thứ ba
24/03/2009
Bến Tre
4237
Vũng Tàu
2926
Bạc Liêu
4229
Thứ ba
17/03/2009
Bến Tre
4619
Vũng Tàu
2333
Bạc Liêu
6905
Thứ ba
10/03/2009
Bến Tre
1913
Vũng Tàu
1480
Bạc Liêu
1834
Thứ ba
03/03/2009
Bến Tre
1836
Vũng Tàu
5843
Bạc Liêu
0591
Thứ ba
24/02/2009
Bến Tre
6823
Vũng Tàu
2588
Bạc Liêu
6563
Thứ ba
17/02/2009
Bến Tre
7699
Vũng Tàu
3080
Bạc Liêu
0122
Thứ ba
10/02/2009
Bến Tre
3279
Vũng Tàu
9560
Bạc Liêu
0899
Thứ ba
03/02/2009
Bến Tre
9731
Vũng Tàu
6577
Bạc Liêu
6304
Thứ ba
27/01/2009
Bến Tre
3994
Vũng Tàu
2686
Bạc Liêu
8730
Thứ ba
20/01/2009
Bến Tre
4889
Vũng Tàu
8956
Bạc Liêu
5625