Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Thứ năm
02/07/2009
Tây Ninh
8220
An Giang
6740
Bình Thuận
5285
Thứ năm
25/06/2009
Tây Ninh
4585
An Giang
5553
Bình Thuận
4718
Thứ năm
18/06/2009
Tây Ninh
1306
An Giang
8906
Bình Thuận
1228
Thứ năm
11/06/2009
Tây Ninh
3254
An Giang
4237
Bình Thuận
4332
Thứ năm
04/06/2009
Tây Ninh
1079
An Giang
9048
Bình Thuận
3954
Thứ năm
28/05/2009
Tây Ninh
1028
An Giang
3667
Bình Thuận
1236
Thứ năm
21/05/2009
Tây Ninh
9380
An Giang
7981
Bình Thuận
7407
Thứ năm
14/05/2009
Tây Ninh
1290
An Giang
3423
Bình Thuận
6026
Thứ năm
07/05/2009
Tây Ninh
4992
An Giang
0446
Bình Thuận
7107
Thứ năm
30/04/2009
Tây Ninh
0518
An Giang
7459
Bình Thuận
6489
Thứ năm
23/04/2009
Tây Ninh
4430
An Giang
9266
Bình Thuận
8865
Thứ năm
16/04/2009
Tây Ninh
3897
An Giang
3826
Bình Thuận
9956
Thứ năm
09/04/2009
Tây Ninh
4258
An Giang
9470
Bình Thuận
5625
Thứ năm
02/04/2009
Tây Ninh
8389
An Giang
7838
Bình Thuận
0485
Thứ năm
26/03/2009
Tây Ninh
5769
An Giang
6366
Bình Thuận
2619
Thứ năm
19/03/2009
Tây Ninh
5965
An Giang
4415
Bình Thuận
5265
Thứ năm
12/03/2009
Tây Ninh
6381
An Giang
8449
Bình Thuận
3071
Thứ năm
05/03/2009
Tây Ninh
8101
An Giang
8163
Bình Thuận
3604
Thứ năm
26/02/2009
Tây Ninh
8832
An Giang
1353
Bình Thuận
4185
Thứ năm
19/02/2009
Tây Ninh
7654
An Giang
2283
Bình Thuận
1728
Thứ năm
12/02/2009
Tây Ninh
0884
An Giang
6357
Bình Thuận
9397
Thứ năm
05/02/2009
Tây Ninh
7750
An Giang
1032
Bình Thuận
2500
Thứ năm
29/01/2009
Tây Ninh
8348
An Giang
5053
Bình Thuận
3219
Thứ năm
22/01/2009
Tây Ninh
7461
An Giang
4754
Bình Thuận
5153
Thứ năm
15/01/2009
Tây Ninh
0800
An Giang
3245
Bình Thuận
8764
Thứ năm
08/01/2009
Tây Ninh
8752
An Giang
5911
Bình Thuận
8915
Thứ năm
01/01/2009
Tây Ninh
2464
An Giang
9715
Bình Thuận
5183