Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
03/03/2009
Bến Tre
1836
Vũng Tàu
5843
Bạc Liêu
0591
Thứ ba
24/02/2009
Bến Tre
6823
Vũng Tàu
2588
Bạc Liêu
6563
Thứ ba
17/02/2009
Bến Tre
7699
Vũng Tàu
3080
Bạc Liêu
0122
Thứ ba
10/02/2009
Bến Tre
3279
Vũng Tàu
9560
Bạc Liêu
0899
Thứ ba
03/02/2009
Bến Tre
9731
Vũng Tàu
6577
Bạc Liêu
6304
Thứ ba
27/01/2009
Bến Tre
3994
Vũng Tàu
2686
Bạc Liêu
8730
Thứ ba
20/01/2009
Bến Tre
4889
Vũng Tàu
8956
Bạc Liêu
5625
Thứ ba
13/01/2009
Bến Tre
2386
Vũng Tàu
4746
Bạc Liêu
6562
Thứ ba
06/01/2009
Bến Tre
4736
Vũng Tàu
0124
Bạc Liêu
1688