Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

« 6 7 8 9 »
Thứ ba
11/04/2017
Bến Tre
9423
Vũng Tàu
6132
Bạc Liêu
0040
Thứ ba
04/04/2017
Bến Tre
2065
Vũng Tàu
4422
Bạc Liêu
5003
Thứ ba
28/03/2017
Bến Tre
6714
Vũng Tàu
1023
Bạc Liêu
6168
Thứ ba
21/03/2017
Bến Tre
7116
Vũng Tàu
1749
Bạc Liêu
0354
Thứ ba
14/03/2017
Bến Tre
7960
Vũng Tàu
4806
Bạc Liêu
6842
Thứ ba
07/03/2017
Bến Tre
8550
Vũng Tàu
3189
Bạc Liêu
7573
Thứ ba
28/02/2017
Bến Tre
9580
Vũng Tàu
5638
Bạc Liêu
6592
Thứ ba
21/02/2017
Bến Tre
4525
Vũng Tàu
0648
Bạc Liêu
0476
Thứ ba
14/02/2017
Bến Tre
5437
Vũng Tàu
4286
Bạc Liêu
2530
Thứ ba
07/02/2017
Bến Tre
7940
Vũng Tàu
4388
Bạc Liêu
1177
Thứ ba
31/01/2017
Bến Tre
9350
Vũng Tàu
0265
Bạc Liêu
4945
Thứ ba
24/01/2017
Bến Tre
6135
Vũng Tàu
9435
Bạc Liêu
2822
Thứ ba
17/01/2017
Bến Tre
3304
Vũng Tàu
1458
Bạc Liêu
3627
Thứ ba
10/01/2017
Bến Tre
5824
Vũng Tàu
7796
Bạc Liêu
1266
Thứ ba
03/01/2017
Bến Tre
4152
Vũng Tàu
9706
Bạc Liêu
3502
Thứ ba
27/12/2016
Bến Tre
8191
Vũng Tàu
1308
Bạc Liêu
0762
Thứ ba
20/12/2016
Bến Tre
5260
Vũng Tàu
3764
Bạc Liêu
1872
Thứ ba
13/12/2016
Bến Tre
8329
Vũng Tàu
5169
Bạc Liêu
1932
Thứ ba
06/12/2016
Bến Tre
6194
Vũng Tàu
7013
Bạc Liêu
6685
Thứ ba
29/11/2016
Bến Tre
5116
Vũng Tàu
9732
Bạc Liêu
0115
Thứ ba
22/11/2016
Bến Tre
4386
Vũng Tàu
5868
Bạc Liêu
4013
Thứ ba
15/11/2016
Bến Tre
0745
Vũng Tàu
6857
Bạc Liêu
4373
Thứ ba
08/11/2016
Bến Tre
9268
Vũng Tàu
4847
Bạc Liêu
6785
Thứ ba
01/11/2016
Bến Tre
0580
Vũng Tàu
8506
Bạc Liêu
1117
Thứ ba
25/10/2016
Bến Tre
9837
Vũng Tàu
8123
Bạc Liêu
9580
Thứ ba
18/10/2016
Bến Tre
8619
Vũng Tàu
7313
Bạc Liêu
5080
Thứ ba
11/10/2016
Bến Tre
1699
Vũng Tàu
4302
Bạc Liêu
1681
Thứ ba
04/10/2016
Bến Tre
7501
Vũng Tàu
7096
Bạc Liêu
3463
Thứ ba
27/09/2016
Bến Tre
1940
Vũng Tàu
5034
Bạc Liêu
5576
Thứ ba
20/09/2016
Bến Tre
9983
Vũng Tàu
6924
Bạc Liêu
6185