Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
27/02/2009
Vĩnh Long
0587
Bình Dương
2151
Trà Vinh
2939
Thứ sáu
20/02/2009
Vĩnh Long
4868
Bình Dương
1382
Trà Vinh
6749
Thứ sáu
13/02/2009
Vĩnh Long
2936
Bình Dương
5263
Trà Vinh
5193
Thứ sáu
06/02/2009
Vĩnh Long
0098
Bình Dương
5914
Trà Vinh
0874
Thứ sáu
30/01/2009
Vĩnh Long
5310
Bình Dương
5309
Trà Vinh
1615
Thứ sáu
23/01/2009
Vĩnh Long
4388
Bình Dương
3642
Trà Vinh
8477
Thứ sáu
16/01/2009
Vĩnh Long
7974
Bình Dương
3103
Trà Vinh
9583
Thứ sáu
09/01/2009
Vĩnh Long
1768
Bình Dương
2518
Trà Vinh
8425
Thứ sáu
02/01/2009
Vĩnh Long
9094
Bình Dương
6953
Trà Vinh
1076