Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
07/08/2009
Vĩnh Long
8296
Bình Dương
6159
Trà Vinh
3541
Thứ sáu
31/07/2009
Vĩnh Long
0221
Bình Dương
4022
Trà Vinh
8854
Thứ sáu
24/07/2009
Vĩnh Long
6691
Bình Dương
4105
Trà Vinh
0416
Thứ sáu
17/07/2009
Vĩnh Long
8175
Bình Dương
9608
Trà Vinh
1371
Thứ sáu
10/07/2009
Vĩnh Long
3623
Bình Dương
6833
Trà Vinh
7409
Thứ sáu
03/07/2009
Vĩnh Long
7317
Bình Dương
2664
Trà Vinh
6087
Thứ sáu
26/06/2009
Vĩnh Long
4363
Bình Dương
5504
Trà Vinh
8503
Thứ sáu
19/06/2009
Vĩnh Long
3922
Bình Dương
6224
Trà Vinh
4160
Thứ sáu
12/06/2009
Vĩnh Long
4395
Bình Dương
0070
Trà Vinh
5354
Thứ sáu
05/06/2009
Vĩnh Long
4796
Bình Dương
0192
Trà Vinh
4316
Thứ sáu
29/05/2009
Vĩnh Long
9317
Bình Dương
2485
Trà Vinh
8917
Thứ sáu
22/05/2009
Vĩnh Long
8552
Bình Dương
6980
Trà Vinh
3531
Thứ sáu
15/05/2009
Vĩnh Long
1341
Bình Dương
0494
Trà Vinh
7055
Thứ sáu
08/05/2009
Vĩnh Long
2297
Bình Dương
9625
Trà Vinh
5614
Thứ sáu
01/05/2009
Vĩnh Long
3778
Bình Dương
9868
Trà Vinh
8795
Thứ sáu
24/04/2009
Vĩnh Long
6493
Bình Dương
7591
Trà Vinh
7428
Thứ sáu
17/04/2009
Vĩnh Long
3660
Bình Dương
6559
Trà Vinh
8112
Thứ sáu
10/04/2009
Vĩnh Long
3227
Bình Dương
7369
Trà Vinh
5950
Thứ sáu
03/04/2009
Vĩnh Long
7548
Bình Dương
5569
Trà Vinh
3916
Thứ sáu
27/03/2009
Vĩnh Long
3192
Bình Dương
6724
Trà Vinh
9885
Thứ sáu
20/03/2009
Vĩnh Long
2148
Bình Dương
5065
Trà Vinh
2819
Thứ sáu
13/03/2009
Vĩnh Long
1492
Bình Dương
8792
Trà Vinh
5696
Thứ sáu
06/03/2009
Vĩnh Long
3268
Bình Dương
1595
Trà Vinh
0866
Thứ sáu
27/02/2009
Vĩnh Long
0587
Bình Dương
2151
Trà Vinh
2939
Thứ sáu
20/02/2009
Vĩnh Long
4868
Bình Dương
1382
Trà Vinh
6749
Thứ sáu
13/02/2009
Vĩnh Long
2936
Bình Dương
5263
Trà Vinh
5193
Thứ sáu
06/02/2009
Vĩnh Long
0098
Bình Dương
5914
Trà Vinh
0874
Thứ sáu
30/01/2009
Vĩnh Long
5310
Bình Dương
5309
Trà Vinh
1615
Thứ sáu
23/01/2009
Vĩnh Long
4388
Bình Dương
3642
Trà Vinh
8477
Thứ sáu
16/01/2009
Vĩnh Long
7974
Bình Dương
3103
Trà Vinh
9583