Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 03/02/2002 78, 87, 97, 22 98256
Chủ nhật, 27/01/2002 95, 14, 16, 90 74052
Chủ nhật, 20/01/2002 55, 26, 21, 77 82892
Chủ nhật, 13/01/2002 35, 44, 31, 27 66694
Chủ nhật, 06/01/2002 87, 32, 53, 83 65651

Test