Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật

Chủ nhật
21/11/2010
Tiền Giang
1878
Kiên Giang
0390
Đà Lạt
0569
Chủ nhật
14/11/2010
Tiền Giang
3018
Kiên Giang
4522
Đà Lạt
6014
Chủ nhật
07/11/2010
Tiền Giang
5873
Kiên Giang
5738
Đà Lạt
8384
Chủ nhật
31/10/2010
Tiền Giang
2315
Kiên Giang
5895
Đà Lạt
6248
Chủ nhật
24/10/2010
Tiền Giang
6047
Kiên Giang
5204
Đà Lạt
6559
Chủ nhật
17/10/2010
Tiền Giang
4371
Kiên Giang
3311
Đà Lạt
3692
Chủ nhật
10/10/2010
Tiền Giang
6601
Kiên Giang
2766
Đà Lạt
2906
Chủ nhật
03/10/2010
Tiền Giang
8347
Kiên Giang
0959
Đà Lạt
8588
Chủ nhật
26/09/2010
Tiền Giang
3259
Kiên Giang
3350
Đà Lạt
5390
Chủ nhật
19/09/2010
Tiền Giang
8925
Kiên Giang
4721
Đà Lạt
6649
Chủ nhật
12/09/2010
Tiền Giang
3786
Kiên Giang
9047
Đà Lạt
9654
Chủ nhật
05/09/2010
Tiền Giang
1390
Kiên Giang
3154
Đà Lạt
6263
Chủ nhật
29/08/2010
Tiền Giang
5406
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
8371
Chủ nhật
22/08/2010
Tiền Giang
8034
Kiên Giang
8089
Đà Lạt
3550
Chủ nhật
15/08/2010
Tiền Giang
6836
Kiên Giang
6267
Đà Lạt
9338
Chủ nhật
08/08/2010
Tiền Giang
9898
Kiên Giang
9286
Đà Lạt
9150
Chủ nhật
01/08/2010
Tiền Giang
9067
Kiên Giang
0019
Đà Lạt
1667
Chủ nhật
25/07/2010
Tiền Giang
9093
Kiên Giang
6669
Đà Lạt
7796
Chủ nhật
18/07/2010
Tiền Giang
3921
Kiên Giang
8805
Đà Lạt
2795
Chủ nhật
11/07/2010
Tiền Giang
1494
Kiên Giang
9548
Đà Lạt
5884
Chủ nhật
04/07/2010
Tiền Giang
9646
Kiên Giang
5381
Đà Lạt
6644
Chủ nhật
27/06/2010
Tiền Giang
3694
Kiên Giang
0826
Đà Lạt
5747
Chủ nhật
20/06/2010
Tiền Giang
3756
Kiên Giang
3174
Đà Lạt
8630
Chủ nhật
13/06/2010
Tiền Giang
7199
Kiên Giang
9801
Đà Lạt
4844
Chủ nhật
06/06/2010
Tiền Giang
2372
Kiên Giang
4893
Đà Lạt
5079
Chủ nhật
30/05/2010
Tiền Giang
3943
Kiên Giang
1409
Đà Lạt
4607
Chủ nhật
23/05/2010
Tiền Giang
0653
Kiên Giang
1733
Đà Lạt
5999
Chủ nhật
16/05/2010
Tiền Giang
8880
Kiên Giang
2163
Đà Lạt
6902
Chủ nhật
09/05/2010
Tiền Giang
5685
Kiên Giang
0669
Đà Lạt
9713
Chủ nhật
02/05/2010
Tiền Giang
8268
Kiên Giang
3699
Đà Lạt
0332

Sớ đầu đuôi MN - Thống kê Sớ đầu đuôi miền nam