Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
17/11/2010
Đồng Nai
1394
Cần Thơ
8589
Sóc Trăng
1327
Thứ tư
10/11/2010
Đồng Nai
6876
Cần Thơ
5385
Sóc Trăng
4446
Thứ tư
03/11/2010
Đồng Nai
4031
Cần Thơ
3562
Sóc Trăng
8139
Thứ tư
27/10/2010
Đồng Nai
3109
Cần Thơ
2659
Sóc Trăng
2021
Thứ tư
20/10/2010
Đồng Nai
1477
Cần Thơ
1949
Sóc Trăng
0148
Thứ tư
13/10/2010
Đồng Nai
0031
Cần Thơ
2289
Sóc Trăng
8645
Thứ tư
06/10/2010
Đồng Nai
0355
Cần Thơ
0692
Sóc Trăng
9283
Thứ tư
29/09/2010
Đồng Nai
0589
Cần Thơ
9163
Sóc Trăng
1419
Thứ tư
22/09/2010
Đồng Nai
6875
Cần Thơ
0673
Sóc Trăng
8388
Thứ tư
15/09/2010
Đồng Nai
7743
Cần Thơ
6349
Sóc Trăng
5200
Thứ tư
08/09/2010
Đồng Nai
7522
Cần Thơ
9647
Sóc Trăng
6115
Thứ tư
01/09/2010
Đồng Nai
6669
Cần Thơ
5646
Sóc Trăng
8001
Thứ tư
25/08/2010
Đồng Nai
3452
Cần Thơ
1800
Sóc Trăng
5673
Thứ tư
18/08/2010
Đồng Nai
6639
Cần Thơ
3614
Sóc Trăng
8644
Thứ tư
11/08/2010
Đồng Nai
2169
Cần Thơ
2324
Sóc Trăng
1944
Thứ tư
04/08/2010
Đồng Nai
4996
Cần Thơ
8372
Sóc Trăng
5634
Thứ tư
28/07/2010
Đồng Nai
8944
Cần Thơ
9108
Sóc Trăng
2475
Thứ tư
21/07/2010
Đồng Nai
4306
Cần Thơ
8711
Sóc Trăng
8487
Thứ tư
14/07/2010
Đồng Nai
7622
Cần Thơ
6398
Sóc Trăng
1572
Thứ tư
07/07/2010
Đồng Nai
6267
Cần Thơ
8987
Sóc Trăng
2040
Thứ tư
30/06/2010
Đồng Nai
5988
Cần Thơ
2673
Sóc Trăng
0267
Thứ tư
23/06/2010
Đồng Nai
8262
Cần Thơ
3126
Sóc Trăng
7046
Thứ tư
16/06/2010
Đồng Nai
8388
Cần Thơ
7514
Sóc Trăng
0663
Thứ tư
09/06/2010
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
6370
Sóc Trăng
5408
Thứ tư
02/06/2010
Đồng Nai
4161
Cần Thơ
9044
Sóc Trăng
8281
Thứ tư
26/05/2010
Đồng Nai
4781
Cần Thơ
0557
Sóc Trăng
8162
Thứ tư
19/05/2010
Đồng Nai
8624
Cần Thơ
7137
Sóc Trăng
7234
Thứ tư
12/05/2010
Đồng Nai
9709
Cần Thơ
4928
Sóc Trăng
0513
Thứ tư
05/05/2010
Đồng Nai
5114
Cần Thơ
0689
Sóc Trăng
7518
Thứ tư
28/04/2010
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Sóc Trăng
0150