Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
28/04/2010
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Sóc Trăng
0150
Thứ tư
21/04/2010
Đồng Nai
5569
Cần Thơ
2695
Sóc Trăng
1702
Thứ tư
14/04/2010
Đồng Nai
6264
Cần Thơ
6854
Sóc Trăng
2798
Thứ tư
07/04/2010
Đồng Nai
5468
Cần Thơ
0692
Sóc Trăng
6991
Thứ tư
31/03/2010
Đồng Nai
3298
Cần Thơ
1283
Sóc Trăng
1237
Thứ tư
24/03/2010
Đồng Nai
1168
Cần Thơ
9196
Sóc Trăng
6366
Thứ tư
17/03/2010
Đồng Nai
1995
Cần Thơ
3272
Sóc Trăng
1705
Thứ tư
10/03/2010
Đồng Nai
0908
Cần Thơ
7544
Sóc Trăng
6429
Thứ tư
03/03/2010
Đồng Nai
9216
Cần Thơ
7204
Sóc Trăng
5456
Thứ tư
24/02/2010
Đồng Nai
4706
Cần Thơ
8032
Sóc Trăng
7800
Thứ tư
17/02/2010
Đồng Nai
8422
Cần Thơ
0584
Sóc Trăng
0408
Thứ tư
10/02/2010
Đồng Nai
3846
Cần Thơ
5688
Sóc Trăng
3069
Thứ tư
03/02/2010
Đồng Nai
7842
Cần Thơ
5570
Sóc Trăng
2743
Thứ tư
27/01/2010
Đồng Nai
1207
Cần Thơ
5303
Sóc Trăng
3307
Thứ tư
20/01/2010
Đồng Nai
7635
Cần Thơ
8354
Sóc Trăng
3491
Thứ tư
13/01/2010
Đồng Nai
1941
Cần Thơ
3201
Sóc Trăng
2182
Thứ tư
06/01/2010
Đồng Nai
9325
Cần Thơ
7103
Sóc Trăng
8900
Thứ tư
30/12/2009
Đồng Nai
0740
Cần Thơ
6371
Sóc Trăng
7575
Thứ tư
23/12/2009
Đồng Nai
6076
Cần Thơ
2753
Sóc Trăng
0856
Thứ tư
16/12/2009
Đồng Nai
0352
Cần Thơ
8617
Sóc Trăng
6752
Thứ tư
09/12/2009
Đồng Nai
7740
Cần Thơ
3553
Sóc Trăng
0156
Thứ tư
02/12/2009
Đồng Nai
2409
Cần Thơ
8164
Sóc Trăng
7193
Thứ tư
25/11/2009
Đồng Nai
1687
Cần Thơ
5249
Sóc Trăng
4529
Thứ tư
18/11/2009
Đồng Nai
7492
Cần Thơ
7799
Sóc Trăng
0374
Thứ tư
11/11/2009
Đồng Nai
9337
Cần Thơ
2146
Sóc Trăng
4329
Thứ tư
04/11/2009
Đồng Nai
5421
Cần Thơ
8829
Sóc Trăng
6461
Thứ tư
28/10/2009
Đồng Nai
7566
Cần Thơ
4768
Sóc Trăng
3498
Thứ tư
21/10/2009
Đồng Nai
5548
Cần Thơ
2915
Sóc Trăng
7787
Thứ tư
14/10/2009
Đồng Nai
0520
Cần Thơ
9183
Sóc Trăng
5672
Thứ tư
07/10/2009
Đồng Nai
4156
Cần Thơ
9468
Sóc Trăng
7906