Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
19/11/2010
Vĩnh Long
3605
Bình Dương
2345
Trà Vinh
7969
Thứ sáu
12/11/2010
Vĩnh Long
4929
Bình Dương
7154
Trà Vinh
9016
Thứ sáu
05/11/2010
Vĩnh Long
0580
Bình Dương
7666
Trà Vinh
4799
Thứ sáu
29/10/2010
Vĩnh Long
6530
Bình Dương
6521
Trà Vinh
9999
Thứ sáu
22/10/2010
Vĩnh Long
4945
Bình Dương
7228
Trà Vinh
8596
Thứ sáu
15/10/2010
Vĩnh Long
5195
Bình Dương
8432
Trà Vinh
4519
Thứ sáu
08/10/2010
Vĩnh Long
5875
Bình Dương
7907
Trà Vinh
5856
Thứ sáu
01/10/2010
Vĩnh Long
1572
Bình Dương
5148
Trà Vinh
0092
Thứ sáu
24/09/2010
Vĩnh Long
9395
Bình Dương
6360
Trà Vinh
4388
Thứ sáu
17/09/2010
Vĩnh Long
7730
Bình Dương
1180
Trà Vinh
8604
Thứ sáu
10/09/2010
Vĩnh Long
0418
Bình Dương
4805
Trà Vinh
9041
Thứ sáu
03/09/2010
Vĩnh Long
5886
Bình Dương
3301
Trà Vinh
7408
Thứ sáu
27/08/2010
Vĩnh Long
7205
Bình Dương
7329
Trà Vinh
1037
Thứ sáu
20/08/2010
Vĩnh Long
2559
Bình Dương
9264
Trà Vinh
5769
Thứ sáu
13/08/2010
Vĩnh Long
1548
Bình Dương
8113
Trà Vinh
4778
Thứ sáu
06/08/2010
Vĩnh Long
9763
Bình Dương
4638
Trà Vinh
4833
Thứ sáu
30/07/2010
Vĩnh Long
0858
Bình Dương
7781
Trà Vinh
5588
Thứ sáu
23/07/2010
Vĩnh Long
0735
Bình Dương
9712
Trà Vinh
3669
Thứ sáu
16/07/2010
Vĩnh Long
6059
Bình Dương
5024
Trà Vinh
3047
Thứ sáu
09/07/2010
Vĩnh Long
1020
Bình Dương
0095
Trà Vinh
1006
Thứ sáu
02/07/2010
Vĩnh Long
2235
Bình Dương
3461
Trà Vinh
6056
Thứ sáu
25/06/2010
Vĩnh Long
3903
Bình Dương
5325
Trà Vinh
5739
Thứ sáu
18/06/2010
Vĩnh Long
7791
Bình Dương
7541
Trà Vinh
4440
Thứ sáu
11/06/2010
Vĩnh Long
4971
Bình Dương
8507
Trà Vinh
5508
Thứ sáu
04/06/2010
Vĩnh Long
4129
Bình Dương
2920
Trà Vinh
3393
Thứ sáu
28/05/2010
Vĩnh Long
5775
Bình Dương
6273
Trà Vinh
2914
Thứ sáu
21/05/2010
Vĩnh Long
5349
Bình Dương
5426
Trà Vinh
1474
Thứ sáu
14/05/2010
Vĩnh Long
2348
Bình Dương
2298
Trà Vinh
6760
Thứ sáu
07/05/2010
Vĩnh Long
1004
Bình Dương
1333
Trà Vinh
6335
Thứ sáu
30/04/2010
Vĩnh Long
2987
Bình Dương
7111
Trà Vinh
5083